Aeres MBO Ede verhuist naar WFC

Magazines | Vallei Business nummer 6 2023

Eind november was er tijd voor een klein feestje op het Aeres MBO Ede. Stichting Aeres Groep en WFC Development hadden net een intentieovereenkomst getekend voor de bouw van een nieuw onderwijsgebouw voor Aeres MBO Ede op het WFC. “De perfecte plek om te leren, zowel in de school als in de beroepspraktijk. Daarvoor zullen we samenwerking zoeken met start-ups, scale-ups en met gevestigde bedrijven in de sectoren voeding, duurzaamheid en leefomgeving. Daarmee creëren we een win-winsituatie voor zowel de studenten als de beroepspraktijk.”
 
Directeur Aeres MBO Ede Patrick van der Pijl en teamleider BOL-opleidingen Audrey Diepeveen zijn enthousiast. “Al in 2014 hoorden we van de plannen en we waren vanaf het eerste moment heel positief. Het voormalige kazerneterrein zal de komende jaren worden getransformeerd tot dé plek voor consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor alles op het gebied van voeding. Het World Food Center staat in nauwe verbinding met Universiteit Wageningen, Ede en Food Valley. Daar horen wij dus thuis.”
 
WFC

Het WFC wordt een levendig gebied waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. Het gebied is 28 hectaren groot en is aan één zijde omgeven door het Sysseltse bos. Tussen de Sysselt en het hart van het WFC wordt een woonwijk gebouwd die uit ongeveer 800 woningen zal bestaan. Het gebied is bovendien de ideale plek voor innovatieve (agri-) foodbedrijven, organisaties en kennisinstellingen, die samen willen bouwen en werken aan oplossingen voor een gezonde toekomst. “Daar passen wij als Aeres MBO Ede uitstekend bij. Wij realiseren ons dat er nog een heel traject te gaan is voordat we naar verwachting begin 2026 zullen verhuizen, maar dit is voor ons MBO een grote stap voorwaarts. Op dit moment huren we al twee ruimtes op het terrein en onze ervaringen zijn heel positief.”
 
‘The place to be’

Het onderwijs binnen MBO Ede is gericht op voeding en gezondheid, natuur en leefomgeving, zowel nationaal als internationaal. Audrey Diepeveen: “Dat doen we in zogeheten BOL-opleidingen (beroepsopleidende leerweg) en BBL-opleidingen (beroepsbegeleidende leerweg). Studenten op een BOL-opleiding brengen de meeste tijd op school door, gecombineerd met veel praktijkervaringen. Tijdens de opleiding lopen studenten stage. In een BBL-opleiding worden leren en werken gecombineerd, bijvoorbeeld vier dagen op een leerwerkplek in een erkend leerbedrijf en één dag naar school. In beide gevallen leiden we beginnende beroepsbeoefenaren op. Op dit moment telt Aeres MBO Ede zo’n 110 studenten op verschillende niveaus in beroepsopleidingen in het groene domein. De verwachting is dat we na de nieuwbouw kunnen groeien naar zo’n 400 studenten. Die groei maken we mogelijk door het aanbieden van nieuwe, op de toekomst gerichte opleidingen, maar ook omdat we rekening houden met de gevolgen van een leven lang leren. Beroepsbeoefenaren zullen steeds vaker behoefte hebben aan bijscholing of nascholing op specifieke vakgebieden. Die cursussen bieden wij aan. Daarnaast verwachten we dat de nieuwbouw en met name de verbinding met het bedrijfsleven, start-ups en scale-ups op het WFC een aanzuigende werking op studenten zal hebben. Food Valley is een unieke regio met bijzondere kennisinstituten. Wij zijn er daar een van. Wij trekken nu al studenten aan uit heel Nederland, de verwachting is dat die tendens alleen maar zal groeien. Wil je een opleiding volgen in de domeinen ‘voeding en gezondheid’ en ‘klimaat en natuur’, dan is WFC ‘the place to be’. Niet alleen prachtig gesitueerd, vlak bij station Ede, maar wij hebben vooral ook iets interessants te bieden. Dat laatste moeten we alleen nog breder uitdragen. Bovendien ontwikkelen we steeds nieuwe opleidingen, zoals ‘Coördinator duurzaamheid’ en ‘Voeding en leefstijl adviseur’. De behoefte aan deze professionals zal de komende jaren sterk toenemen.”
 
Samenwerken

Aeres MBO Ede zoekt al langer naar structurele samenwerkingsverbanden en partnerschappen met het bedrijfsleven. Patrick van der Pijl: “Bedrijfsleven en kennisinstellingen stonden in het verleden met de ruggen naar elkaar, inmiddels is het besef er dat we elkaar nodig hebben. We werkten langs elkaar heen en dat leverde een spanningsveld op. Wij draaien het nu om en onze samenwerking met bijvoorbeeld Food Academy Nijkerk is daarvan het levende bewijs. Wij opereren niet los van bedrijven, maar zijn dienstbaar aan bedrijven. Wij stellen vragen, wat heb je nodig, waar ligt jullie behoefte? Wij luisteren en stellen daar ons programma op af. En dan ontstaat er plotseling een ander speelveld, een sfeer van onderlinge samenwerking met als doel om voor alle partijen, vooral ook voor studenten, de beste inhoud te vinden.”
 
Verbinden
Patrick van der Pijl noemt de opleiding tot leefstijlcoach als voorbeeld. “Bedrijven zoeken naar manieren om hun ziekteverzuim te verminderen. Advisering voor hun werknemers door een leefstijlcoach kan daar een belangrijke impuls aan geven. Of opleidingen voor adviseurs die agrarische ondernemers ondersteunen met oplossingen voor het stikstofvraagstuk. Die opleidingen leveren groene veranderaars op, ik noem het ‘wereldverbeteraars’, die daadwerkelijk kennis toevoegen aan het bedrijfsleven.” De verbinding is er niet alleen met het bedrijfsleven. “Wij spelen ook een rol in het vertalen van academische kennis van Wageningen Universiteit naar de dagelijkse praktijk. En onze nieuwbouw wordt zo ingericht dat het eenvoudig is contacten te leggen met andere gebruikers van het WFC. Er komt bijvoorbeeld maar één kantine, voor docenten, studenten en andere gebruikers. Dat leverde aanvankelijk gefronste wenkbrauwen op, maar in de praktijk is het een eenvoudige manier om snel en ongedwongen contact met elkaar te leggen. Als je mensen bij elkaar zet dan gebeuren er vanzelf dingen, dan maken ze kennis met elkaar en komt een gesprek op gang. Dat proberen we op allerlei manieren te stimuleren. Wij kunnen in onze ruimtes straks bijvoorbeeld ook evenementen van start-ups faciliteren. Zo bouwen we aan een community, dat is wat we willen.”
 
Uitdagingen
Er blijven genoeg uitdagingen over, ook voor Aeres MBO Ede. “Denk bijvoorbeeld aan de dalende instroom van nieuwe leerlingen”, vertelt Audrey Diepeveen. “Deels is dat een landelijk probleem, maar we kunnen er ook zelf iets aan doen. We snappen dat een opleiding tot bijvoorbeeld boekhouder niet populair meer is, dat is een beroep dat door voortschrijdende automatisering minder aantrekkelijk wordt. Onze kansen liggen juist in opleidingen die zich bezighouden met toekomstige vragen, opleidingen rond voeding, klimaat en duurzaamheid. We moeten ons daarom minder gaan richten op vakken en beroepen, maar steeds meer op vaardigheden die in de 21ste eeuw worden gevraagd. Daar is voor ons nog een wereld te winnen. Zo laten we studenten ook al werken aan vragen die uit het werkveld komen. Op dit moment zijn ze bijvoorbeeld in de gemeente Ede druk bezig met het project Gezonde School.”  Een andere uitdaging is het gebrek aan gekwalificeerde docenten. “Wij zoeken de oplossing bijvoorbeeld in hybride docenten, die tegelijkertijd werken in zowel bedrijfsleven als onderwijs. Op die manier brengen we de praktijk op eenvoudige wijze dichterbij en doen we iets aan het lerarentekort. Dat we daarbij nog steeds hoge eisen stellen aan de kwaliteit van docenten spreekt wat ons betreft voor zich.”

De intentieovereenkomst met WFC Development is getekend, de architecten zijn aan het werk en daarna kan de bouw starten. De verwachting is dat de verhuizing begin 2026 kan plaatsvinden. “We zijn natuurlijk nu al in gehuurde ruimtes op het WFC aanwezig, maar wanneer onze nieuwbouw in gebruik wordt genomen kunnen we echt grote stappen maken. We kunnen er nauwelijks op wachten.”

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by