Bereid je voor op ESG-regelgeving en CSRD-verplichtingen in 2024

Magazines | Vallei Business nummer 6 2023

Bedrijven moeten al beginnen met de voorbereidingen op ESG-regelgeving en CSRD-verplichtingen. Dat zeggen Bram Faber en Gert de Fluiter van Schuiteman Accountants & Adviseurs. Duurzaamheid wordt van een steeds groter belang in het bedrijfsleven. Voor grote ondernemingen geldt de CSRD-verplichting al vanaf 2024.
 
ESG (Environmental, Social and Governance) is een kader waarin de beleggers en bedrijven de impact van hun activiteiten op het milieu, de samenleving en bedrijfsvoering kunnen meten en ook beheren. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) verplicht bedrijven om op transparante wijze hun bedrijfsinformatie te delen over de impact van hun activiteiten op de maatschappij en ook het milieu.
 
In de dynamische wereld van bedrijfsvoering komt duurzaamheid steeds meer op de voorgrond, stelt Gert de Fluiter, verantwoordelijk voor de Audit & Assurancepraktijk. Wat ooit begon als een trend waar klanten voornamelijk om vroegen, is geëvolueerd tot een wettelijke verplichting voor grote ondernemingen. Het draait niet alleen om de vraag hoe duurzaamheid wordt ingebed, maar ook om het helder communiceren van plannen en strategieën om de impact op de samenleving en het milieu te verminderen, alles volgens specifieke regels ('taxonomie').
 
Vanaf 2024 is transparantie over duurzaamheid een vereiste voor grote bedrijven, die worden gedefinieerd door criteria zoals het hebben van minstens 250 werknemers, een omzet van 40 miljoen euro of meer, en een balanstotaal van 20 miljoen euro of meer. Bram Faber benadrukt het belang van anticiperen op deze veranderingen, waarbij het ontwikkelen van een doordachte visie, strategie en het implementeren van maatregelen nu essentieel zijn. De rol van adviseurs wordt cruciaal in dit proces, aangezien ESG (Environmental, Social and Governance) niet langer slechts een trend is, maar een integraal onderdeel van bedrijfsvoering.
 
Niet alleen grote bedrijven voelen de druk; ook kleinere ondernemingen worden beïnvloed door de EU-richtlijn CSRD, volgens De Fluiter. In de gehele bedrijfsketen zullen leveranciers steeds meer bevraagd worden over de impact van hun producten en diensten. Dit betekent dat zelfs kleine bedrijven nu al moeten laten zien dat ze duurzaam opereren, en het lijkt waarschijnlijk dat deze regels zich in de toekomst ook zullen uitstrekken tot het midden- en kleinbedrijf. Of het nu wettelijk is voorgeschreven of door druk van leveranciers, de koers naar duurzaamheid is onvermijdelijk.
 
De drijvende kracht achter deze nieuwe regels ligt in de klimaatafspraken van 2015 in Parijs. Met de doelstelling om tegen 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten en tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn in Europa, lijkt marktwerking niet voldoende te zijn om deze doelen te bereiken. Daarom worden bedrijven nu verplicht om vanaf 2024 gedetailleerd verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsinspanningen, waarbij accountants verklaren dat dit volgens de voorgeschreven regels is gebeurd.
 
De complexiteit van deze regels en de noodzaak om duidelijke en traceerbare gegevens te presenteren, vereisen dat bedrijven nu al beginnen met voorbereiden. Bram Faber benadrukt het belang van transparantie en moedigt bedrijven aan om serieus na te denken over wat relevant is voor hun specifieke situatie. Schuiteman, als ervaren adviseurs, staat klaar om bedrijven te begeleiden bij dit proces, inclusief het begrijpen van subsidies en het ontwikkelen van investerings- en financieringsmodellen. Kortom, de weg naar duurzaamheid is er een die bedrijven nu al moeten bewandelen, met de juiste strategie, begeleiding en een toekomstgerichte mentaliteit.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by