Green deal tussen gemeente Veenendaal en BOV

Magazines | Vallei Business nummer 6 2023

De gemeente Veenendaal sluit samen met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) een Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Veenendaal. Zij kan met 850 deelnemende Veense ondernemers haar activiteiten nog meer richten op alles rond duurzaamheid. En Veenendaal doet hierin een bijdrage voor de extra uren van parkmanagement.

Er is al langer aandacht voor groenere bedrijventerreinen, maar nu zijn er concrete afspraken. "De gemeente Veenendaal en Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal werken al enige tijd samen in de verduurzaming op de bedrijventerreinen. Dit speelt ook voornamelijk vanuit het parkmanagement op het probleem van de netcongestie. We hebben allebei dat we hier nu meer afspraken over willen vastleggen. Hoe gaan we strategisch kijken wat er allemaal op ons afkomt’’, vertelt wethouder Engbert Stroobosscher. Het zijn daarbij met name de verduurzamingsvraagstukken waar zij nog meer aan willen werken.

'Dat heeft te maken met urgente ontwikkelingen zoals netcongestie, de grote bijdrage die bedrijven met grote daken kunnen leveren aan energie opwek. Maar ook zeker een toegenomen belangstelling van rijksoverheid, provincie, regio en branches om duurzame doelstellingen te bereiken via het georganiseerde bedrijfsleven. Dit heeft ertoe geleid dat zowel van de kant van de gemeente als aan de kant van de BOV de behoefte is ontstaan om de samenwerkingsafspraken naar een hoger niveau te tillen. Zodat er meer regie en samenhang ontstaat bij alle projecten die lopen en de diverse netwerken waar kennis en informatie wordt uitgewisseld, aldus de gemeente.

Veenendaal wil daarom werken aan de Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen om daarin deze kracht en expertise delen. De gemeente zal onder andere een bijdrage doen in de kosten voor parkmanagement. "We vergoeden reeds 8 uur voor het werk rondom verduurzamen en dit willen we verdubbelen naar 16 uur. Hiervoor is voor 2024 en 2025 ieder jaar 35.000 euro uitgetrokken. Vanuit de bedrijven zullen we ook de expertise inzetten van de ondernemers om het verduurzamen verder invulling te geven’’, besluit de wethouder. Dit sluit aan bij de Visie Bedrijventerreinen 2030 om aan groene bedrijventerreinen te werken.

De gemeente ziet naast energie meer voordelen om samen tot oplossingen te komen: ‘Nu ligt er een grote urgentie bij netcapaciteit, maar het georganiseerd samenwerken is uiteindelijk ook een voorwaarde om tot oplossingen te komen voor schaarste aan grondstoffen, arbeidskrachten, ruimte en energie. Daarnaast kan het georganiseerd samenwerken ook van meerwaarde zijn voor de meer individuele verduurzamingsaanpakken van bedrijven.’ Van samen informatie inwinnen tot gezamenlijk inkopen. ‘Een goed functionerend parkmanagement kan daarom van grote waarde zijn om een bijdrage te leveren aan onze duurzaamheidsambities.’

‘De Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal heeft de afgelopen jaren haar slagkracht bewezen op het gebied van duurzaamheid. Onder andere door realisatie van 4 ronden Zon op Bedrijfsdaken, stevige inzet op het energieconvenant voor bedrijven, publiciteitscampagnes en kennissessies rond de label-C plicht. En de informatieplicht voor respectievelijk kantoren en bedrijven en de organisatie van meerdere Duurzaam Ondernemen Event. We merken dat bedrijven makkelijker bereid zijn om mee te doen met projecten als de oproep wordt gedaan door de BOV.’ Daarom sluit Veenendaal ook nu met deze groep de Green Deal.

Bron: De Rijnpost

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by