Energy & Comfort Solutions levert logische oplossingen in de energietransitie

Magazines | Vallei Business nummer 6 2023

Soms ligt een kans voor het oprapen. Eind 2022 zat een aantal ervaren ondernemers en directieleden van technische en vastgoed gerelateerde bedrijven bij elkaar te filosoferen over kansen en vragen in de markt. Wat hen opviel was dat er een grote behoefte bestaat aan een brede integrale aanpak van de energietransitie. Die transitie is in volle gang, maar veel MKB-bedrijven worstelen over het hoe, wat en waar, laat staan over technische oplossingen. Wat is voor jouw bedrijf nodig, wie verzorgt de realisatie, doet zo’n installatie dan wat vooraf is afgesproken, wat zijn de bouwtechnische consequenties en hoe zit het met het beheer en onderhoud? Het logische vervolg: begin 2023 werd in Veenendaal Energy & Comfort Solutions geboren, een bedrijf dat garant staat voor efficiënt energiemanagement met aandacht voor comfort, in een keten van analyseren, adviseren, realiseren en beheren. Een jaar later zijn er elf ervaren adviseurs aan het werk. Directeur Mees Hazeleger legt uit.
 
Mees Hazeleger is zelf als voormalig directielid van BAM en Heijmans gepokt en gemazeld in het vak. “De wetgever heeft het hele proces rond energietransitie versneld met onder andere de recente introductie van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Daarin staan energiebesparende maatregelen beschreven. Afhankelijk van het energie-verbruikersprofiel van een gebouw heeft het bedrijf een wettelijke verplichting om aan deze rapportage te voldoen. Dat was voor ons een prachtig moment om in gesprek te komen met ondernemers en vanaf dat moment is de bal gaan rollen.”
 
Stappenplan
De mensen van E&CS bedachten een standaard plan van aanpak dat de hele keten van ontwerp tot aan beheer en onderhoud in de energietransitie omvat. “Dat begint met een analyse van de gebouwde omgeving. Waar zit het bedrijf en zijn er al andere initiatieven in de omgeving in gang gezet? Pas daarna kijken we naar het gebouw zelf. Hoe lopen de energiestromen, welke installaties zijn er, wat zijn de bouwfysische eigenschappen van het gebouw, wat is nodig om aan de voorwaarden voor energietransitie te voldoen zonder in te leveren op comfort? Uiteraard volgen er een aantal gesprekken met de ondernemers. Wat zijn hun wensen, wat is hun ambitie, hoe belangrijk is circulariteit en wat zijn de (financiële) mogelijkheden? Dat is het analysetraject. Daaruit volgt een advies dat we neerleggen in een heldere standaardrapportage. In dat Energy & Comfort Plan combineren wij de techniek en de bouwfysische omstandigheden. In die fase kijken we ook naar subsidiemogelijkheden en beoordelen we of het plan voldoet aan alle wet- en regelgeving. We gaan in dat traject nooit op de stoel van de ondernemer zitten, het traject moet haalbaar zijn, de ondernemer moet met zijn corebusiness zijn brood kunnen blijven verdienen. Onze specialisten zorgen voor een samenhangend geheel dat voldoet aan de ambities en doelstellingen van de opdrachtgever en bijdraagt aan een duurzame gebouwen exploitatie. Wanneer de klant daarmee akkoord gaat kan het realisatietraject in gang worden gezet. Daarvoor werken we samen met ervaren partners. Dat zijn betrouwbare relaties, samenwerkingsverbanden die zijn gebaseerd op kwaliteit, transparantie en wederzijds respect. Gezamenlijk zorgen zij voor uitstekende resultaten. Zij leggen aan, wij voeren de projectleiding en wij blijven prestatieverantwoordelijk. Is dat traject afgerond dan volgt korte tijd later een belangrijk onderzoek, we monitoren en valideren de installatie. Voldoen de genomen maatregelen, levert de installatie wat voorzien is of moeten we bijsturen? Klopt dat, dan volgt daarna de fase van beheer en onderhoud, waarin we periodiek monitoren en rapporteren.“


 
De kracht van eenvoud
De mensen van E&CS geloven in de kracht van eenvoud op basis van een integrale visie op energie, milieu, circulariteit, modulaire concepten en een gezonde leefomgeving. “Dan praat je over gestandaardiseerde processen, een logisch projectverloop in een keten van analyseren, adviseren, realiseren en beheren, volgens een vaste werkwijze waarin prefabricage van modulaire concepten en assemblage op locatie een grote rol spelen. Dat kan voor een enkel gebouw, maar past ook in een energy hub, zoals voor een bedrijventerrein.” E&CS heeft in het eerste jaar landelijk al meer dan 100 opdrachten in portefeuille. Mees Hazeleger: “De eerste projecten gaan nu in realisatie. Omdat we hebben gekozen voor geheel gestandaardiseerde trajecten is elk bedrijf, groot of klein, een potentiële opdrachtgever. Voor een groot bedrijf moeten de installaties alleen modulair worden opgeschaald, het basistraject blijft behoudens de procesinstallaties vrijwel hetzelfde. We geloven heilig in de kracht van eenvoud, daarom werken we met modulaire concepten, bijvoorbeeld in een combinatie van warmtepompen en PV(T) panelen. In een groot gebouw is dan hetzelfde concept toepasbaar, alleen schalen we dan op. De installaties worden geprefabriceerd, zodat we op locatie alleen hoeven te assembleren. Dat heeft vele voordelen. In zo’n traject gaat de kwaliteit omhoog en dalen de kosten, de CO?-uitstoot wordt lager en de faalkosten ook. Dat is geen hogere wiskunde, maar gewoon bewezen praktijk.”
 
Energy hubs
Veel bedrijven hebben nu te maken met netcongestie. Het overvolle stroomnetwerk beperkt de bedrijven om stroom af te nemen of terug te leveren. De groei van de onderneming komt hierdoor in gevaar en de verduurzaming vertraagt. Mees Hazeleger: “Een Energy Hub kan dit probleem voor een deel oplossen. Door op gebiedsniveau het energiegebruik te optimaliseren en te sturen op flexibel vermogen ontstaan er mogelijkheden. Beschikbare energie inzetten op andere tijden dan we gewend zijn, zoals toepasbaar bij warmtepompen, laadpalen, PV(T) panelen en warmte- en koudeopslag, mogelijk in combinatie met batterijen. Bedrijventerrein Faktorij de Vendel onderzoekt op dit moment de mogelijkheden. Ondernemers op dit terrein hebben de handen ineen geslagen en de Energie Coöperatie Veenendaal opgericht. E&CS is op dit moment op dit terrein bezig met het uitvoeren van energie scans. In deze aanpak is het verzamelen en analyseren van data cruciaal. Niet alleen voor het inzetten van efficiënt energiemanagement in de Energy Hub, maar ook voor het engineeren van de juiste energieconcepten, zowel op gebouwniveau als voor het toepassen in de Hub. De integrale aanpak van E&CS heeft ook hier zijn toegevoegde waarde. Het besef dat de energietransitie bedrijfsoverstijgend is, dringt steeds beter door.”
 
Verbinding
Het gaat goed met Energy Comfort Solutions, het bedrijf groeit gestaag. “Dat heeft met een combinatie van ervaring, een modulaire visie en de pragmatische aanpak van de projectmanagers te maken. Zij kennen het spel, weten waar de uitdagingen zitten en hebben er oplossingen voor. Wij zien de oplossing voor de energietransitie in efficiënt management en de keuze voor duurzame, integrale modulaire oplossingen. Die verhogen de kwaliteit, drukken de kosten en dragen bij aan een veilige en gezonde leefomgeving. Comfort blijft in dit traject van groot belang. Wij zijn ervan overtuigd dat slim energiemanagement en professioneel conditie gestuurd beheer niet alleen kosten bespaart, maar vooral ook het comfort en de beleving van gebruikers verhoogt. De kracht zit in de verbinding van beide, een beter en gezonder leefklimaat tegen lagere kosten.”

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by