Arthur Houben, secretaris FOV Regio Foodvalley: 'Je klant zit ook binnen de deur'

Magazines | Vallei Business nummer 6 2023

Als nieuwe secretaris van FOV Regio Foodvalley krijgt Arthur Houben zijn agenda moeiteloos gevuld, met hot topics als personeel, arbeidsmarkt en onderwijs in zijn portefeuille. Dat raakt precies zijn interessegebied en zijn dagelijkse professie als bedrijfsadviseur. “Hoe houd je met goed werkgeverschap je mensen binnen? Hoe laat je het onderwijs beter op het bedrijfsleven aansluiten? Hoe incasseer je onbenut arbeidspotentieel? Met die thema’s ga ik me volop bezighouden.”

Naast zijn rol als secretaris heeft Houben nogal wat op zijn bordje liggen, gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt. “Als overkoepelend orgaan van de ondernemersverenigingen in de regio willen we natuurlijk het bedrijfsleven oplossingen bieden voor de uitdagingen in de maatschappij.” Die liggen onder andere op het gebied van personeelswerving en -behoud. Uit ervaring vanuit zijn adviesbureau Bedreven in Bedrijven en in het verleden als operationeel manager bij multinationals kent Houben de knelpunten. “Binnen zulke grote organisaties ligt de focus veelal op KPI’s. ‘Spreadsheetmanagement,’ zogezegd. Ik heb daar in werkgroepen gezeten met het doel een betere afstemming te bereiken tussen de belangen van de werkgever en de ontwikkeling van werknemers. Eerlijk gezegd kijk ik daar met een ontevreden gevoel op terug, want ondanks toezeggingen werd er niets mee gedaan. Voor mij de reden om voor mezelf te beginnen. Grote ondernemingen huren dure consultancybureaus in om operationele efficiency te maximaliseren en het verzuim terug te dringen en een resultaat is nog wel eens dat het aantal burn-outs juist toe- in plaats van afneemt. Dan zit er toch ergens een weeffout in.”

1,6 MILJOEN MENSEN MET BURN-OUT
Binnen zijn bestuursrol bij FOV Regio Foodvalley ziet Houben het als één van zijn missies om ondernemers meer inzicht te verschaffen in wat goed werkgeverschap inhoudt. “Weet dat het mkb zeventig procent van de werkgelegenheid in Nederland voor zijn rekening neemt. Juist binnen bedrijven van deze omvang staat het management dicht bij de mensen in het team, maar dan is het wel zaak om ook echt oog voor hen te hebben. Gemiddeld gaat negentig procent van de aandacht uit naar klantgerichtheid. Mooi dat je je afnemers wilt ontzorgen, maar hoe zit het met je medewerkers? Hoe beter zij in hun vel zitten, hoe beter de kwaliteit van je producten en dienstverlening. Aan je afnemers kun je zien hoe goed je medewerkers in hun vel zitten. Daar staat de spiegel. Ik zeg weleens: ‘Je klant zit niet alleen buiten, maar ook binnen.’ Stress op de werkvloer kom ik enorm veel tegen. Niet minder dan 1,6 miljoen mensen in Nederland zitten met een burn-out of er op zijn minst tegenaan. Werkgevers zien vaak de zin niet in van kwartaalgesprekjes, maar geloof me: die hoeven niet veel tijd in beslag te nemen en leveren veel op. Wat denk je dat het kost om iemand die vertrek tte vervangen? De hele sollicitatieprocedure, inclusief vacatures uitzetten, het inwerken van de nieuwe collega, noem maar op.”

MAAK EEN WANDELING
Simpele, praktische tips kunnen een ondernemer al een stap verder helpen. “Maak eens een wandeling met een werknemer. In plaats van achter een bureau tegenover elkaar loop je dan naast elkaar dat gesprek te voeren. Dan zal iemand zich veel makkelijker uiten, zeker wanneer je je kwetsbaar durft op te stellen. Leg de vraag op tafel: ‘Stel dat je op mijn stoel komt te zitten, wat zou je dan als eerste veranderen?’ Zo hoor je snel genoeg waar het hapert binnen je organisatie. Aandacht en goed presteren gaan prima samen. Investeer in je human capital, want de tijd van mensen binnenhouden met alleen een goed salaris is voorbij. Kun je dat nog voor je uit schuiven?” Houben maakt zich er binnen FOV Regio Foodvalley sterk voor om ondernemers hier meer bewust van te maken. “Ik zie wel iets in korte, flexibele en efficiënte trainingsprogramma’s. Omdat wij nauw samenwerken met onderwijsinstellingen en de acht gemeenten hier in de omgeving liggen er mogelijkheden en middelen om zoiets te realiseren. 87 procent van de bedrijven in de regio heeft minder dan vijf medewerkers en beperkte hr-capaciteit. Hier ligt dus een taak om gericht advies aan te bieden. Dat onze achterban ook echt iets opschiet met subsidies die verstrekt worden en dan met name op de korte termijn. De uitdagingen voor de ondernemers zijn steeds omvangrijker en daar moeten zij direct op kunnen acteren.”

GENERATIE Z
Vanuit dat gedachtegoed streeft FOV Regio Foodvalley naar een betere aansluiting van onderwijs op de behoeften van het bedrijfsleven, een missie waaraan Houben beslist zijn steentje wil bijdragen. “Er heerst een tekort aan relevant opgeleide arbeidskrachten. Voor het onderwijs ligt er een uitdaging om de veranderende marktontwikkelingen bij te benen, want wat je nu leert, kan over drie jaar als je de school verlaat achterhaald zijn. Vandaar dat we veel meer met elkaar willen kijken naar het opleiden van mensen tijdens hun carrière, naar het ontwikkelen van specifieke en actuele vaardigheden voor een bepaalde functie. BTO in Barneveld laat al heel goed zien hoe dat kan.” De secretaris van FOV Regio Foodvalley is een man van de praktijk en weet waar het bedrijfsleven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld de arbeidsethos van generatie Z. “Daar hoor ik veel ondernemers over klagen. Jongeren die geen lange werkweken willen maken en er waarde aan hechten om hun uren flexibel te kunnen indelen. Kijk er nu eens anders naar. Hoe zet je hun vaardigheden zo in dat de productiviteit groeit? Ik ken voorbeelden van stagiairs die de vrijheid en het vertrouwen kregen om van A tot Z een project uit te werken dat tot efficiëntere processen binnen de organisatie leidt. Ze vinden het normaal om in discussie te gaan met een leidinggevende. Niet om vervelend te doen, maar uit betrokkenheid. Sta het ze toe om kritische vragen te stellen, want ze willen betekenisvol zijn binnen én voor je bedrijf.”

ONBENUT ARBEIDSPOTENTIEEL
Allemaal zaken die Arthur Houben onder de aandacht brengt binnen de verschillende stuurgroepen waarin hij vanuit zijn rol bij FOV Regio Foodvalley actief is. “We werken samen met onderwijs en overheden, onder andere om het zogeheten ‘onbenutte arbeidspotentieel’ te incasseren. Daaronder vallen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook parttimers en werklozen die niet als zodanig staan geregistreerd. Om mij heen zie ik allerlei mooie initiatieven, zoals de arbeidsmarktkalender, met activiteiten als informatievoorziening voor werkzoekenden, jobcoaching, trainingen en speeddates. Die laatste moet je opvatten als een informeel alternatief voor sollicitaties. De traditionele vacatures met ‘wij bieden’ en ‘wij vragen’, met het verzoek om een cv en een motivatiebrief te uploaden, werpen voor een bepaalde doelgroep een drempel op. Gelukkig staan er allerlei deskundigen, zoals jobcoaches, klaar om deze mensen te begeleiden naar en in een succesvol arbeidsproces. Waar ik kan help ik graag verbindingen te leggen, zoals ik momenteel ook nauw betrokken ben bij de ontwikkeling van een vitaliteitsprogramma voor medewerkers. Er valt nog zoveel te winnen op het gebied van human capital. Uiteindelijk maak je samen met je mensen het verschil.”

Meer informatie: www.fovweb.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by