Anders Verder combineert kennis van loopbaan-, stress & burn-outcoaching

Magazines | Vallei Business nummer 6 2023

Als je fijn op je plek zit binnen een organisatie en werk kunt uitvoeren dat bij je talenten aansluit, vermijd je overmatige stress, wat de basis legt voor duurzame inzetbaarheid. Positief voor de werknemer, positief voor de werkgever. Precies om die reden combineert Anders Verder haar kennis van loopbaan-, stress & burn-outcoaching. Eigenlijk heel logisch. 

“De verzuimcijfers spreken boekdelen; zeker het stijgende percentage mensen met mentale klachten is zorgwekkend,” zegt Noémi van Duijvenbode. “Die worden meestal veroorzaakt door een mismatch tussen mens en werk enerzijds en onvoldoende herstel - altijd aanstaan - anderzijds. Hoe verhouden persoonlijke kenmerken, behoeften, drijfveren en potentieel zich tot de taak en de rol die een organisatie vraagt? Ligt daar een spanningsveld, dan geeft dat een grote belasting. Dit kan bij onvoldoende inzicht én gedrag om andere keuzes te maken en herstel te bevorderen leiden tot overspannenheid of zelfs een burn-out. Verschillende factoren dragen bij aan mentale klachten, maar leg de focus op waar je zelf stappen kunt zetten. Waarom zit ik wel of juist niet op mijn plek? Wat moet er veranderen zodat ik met positieve energie en voldoening mijn werk kan verrichten? Benut ik mijn talenten? Daarbij is het belangrijk om te weten hoe je in een vroeg stadium waarschuwingen herkent én hoe stress nu eigenlijk werkt, zodat je preventief passende acties kunt ondernemen. Inzicht vormt de eerste stap, maar het vergt vooral daadkracht om anders met situaties om te gaan. Hier geldt: voorkomen van chronische stress is beter dan genezen.”

Gelukkiger en productiever 

Noémi van Duijvenbode ziet vaak hoe alles samenvalt. “Ik begeleid veel outplacementtrajecten en anderstalige mensen, zoals expats, waarbij ook cultuurverschillen aan bod komen. Vrijwel iedereen in zo’n situatie worstelt met stress en wil daar graag meer over weten. In loopbaantrajecten onderzoeken we wat bij iemand past, maar kijken we ook naar het bewaken van de balans en het leren omgaan met stressfactoren. Afhankelijk van de situatie help ik iemand te zoeken naar een duurzame baan of veranderingen in gang te zetten rondom de huidige job, in samenspraak met de werkgever. Als je doet waar je goed in bent, zul je beter floreren en minder stress ervaren, dus gelukkiger en productiever zijn. Voor organisaties betekent dat lager verzuim en een manier om mensen aan zich te binden, zeker in een krappe arbeidsmarkt.”

Beter bewust

Iedereen is uniek en iedere situatie ook, vandaar dat Anders Verder elk traject als maatwerk invult. “Met aandacht de knelpunten verkennen legt de basis voor beter bewust raken van eigen gedrag en van stressfactoren in de omgeving. Daarna volgt de fase van inzicht omzetten in concrete acties. Best twee lastige stappen, maar als coach help ik juist daarbij. Naast individuele trajecten ga ik ook wel met teams aan de slag, bijvoorbeeld via een workshop ‘talent en drijfveren’. Daar ligt de nadruk op het ontdekken van ieders talenten en hoe die binnen de werkomgeving inzetbaar zijn voor een betere samenwerking. Misschien blijkt dat je met elkaar meer kunt bereiken door met de taakverdeling te schuiven en iemand aan te nemen met specifieke competenties die binnen het team ontbreken. Als alles op zijn plek valt, neem je bij iedereen veel stress weg.”

Meer informatie: www.anders-verder.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by