Een waardevolle partner binnen de FoodValley familie

Magazines | Vallei Business nr 2 2012

Regio FoodValley

Een waardevolle partner

binnen de FoodValley familie

Voorstelrondje

Het forum wordt gehouden op initiatief van de gemeente, die een aantal bedrijven heeft uitgenodigd. Het gesprek begint met een kort voorstelrondje. Karlijn Senden is adviseur ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken van de gemeente Nijkerk. Ze is belast met de verdere ontwikkeling en positionering van Nijkerk binnen de Regio Food Valley. Naast haar zit Theo Vedder, site manager bij pluimveeverwerkingsbedrijf Storteboom Nijkerk bv, onderdeel van de 2 Sisters Food Group. Met 350 man, verdeeld over twee vestigingen in Nijkerk, speelt dit bedrijf een belangrijke rol binnen de economie van de regio. Vedder wordt bijgestaan door zijn collega Lolke van Wieren, die bij Storteboom Nijkerk het personeelsmanagement voor zijn rekening neemt.

Aan de overkant van de tafel zit John van de Veen, directeur van uitzendbureau Covebo. Hij levert personeel aan onder andere food- en food-gerelateerde bedrijven en weet dus wat er speelt bij deze ondernemers in de regio. Overigens is Covebo ook sterk vertegenwoordigd in sectoren als de bouw, logistiek en productie. Thea Kraaij is bedrijvencontactfunctionaris bij de gemeente Nijkerk en initiator van deze bijeenkomst. Tot slot praat Louis Rippen mee. Rippen is verantwoordelijk voor marketing en innovatie binnen Arla Foods Nederland, onderdeel van een Deens-Zweedse multinational in de zuivelbranche. Arla Foods Nederland telt ongeveer 400 man personeel.

Het gesprek begint met een stukje achtergrond over het hoe en waarom van Food Valley. Kraaij trapt af: “Begin 2011 hebben acht gemeenten de nieuwe bestuurlijke regio gevormd die wordt gesteund door de provincies Gelderland en Utrecht. Het is een bijzondere regionale samenwerking, gezien het feit dat deze provincieoverschrijdend is. Food Valley is geboren vanuit het kenniscluster rondom de Wageningen UR. Inzet is kennis om te zetten in waarde, door kennisinstellingen en bedrijven samen te laten werken. Dit moet leiden tot innovatie.”

Karlijn Senden vult aan. “Het concept wordt tegenwoordig gedragen door acht gemeenten die allerlei faciliteiten kunnen bieden aan bedrijven en instellingen. We bundelen de krachten en we delen onze kennis en ervaring.” Het concept wordt gedragen door politiek en bedrijfsleven, zo stelt Vedder. “Wij kregen via de bedrijvenkring de vraag om eens na te denken over het concept. Storteboom is qua omvang één van de grotere spelers in Nijkerk en als wij door het concept iets kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de regio, dan doen we dat natuurlijk.”

FoodValley als concept

Het ‘hoe en waarom’ mag nog wel wat scherper neergezet worden, zo betoogt Van de Veen. “Het is goed om de krachten te bundelen en ik denk dat het de stad en de regio goed doet, maar naar mijn mening is het nog niet heel concreet; weten alle bedrijven wat het concept betekent? Als je meetbare doelen formuleert wordt dat duidelijker. Vergeet niet dat we in Nijkerk meer hebben dan voedselgerelateerde industrie. Ook die wil je betrekken bij nieuwe plannen en projecten.” Rippen beaamt dat. “Als iemand het over Food Valley heeft, denk ik meteen aan kennisdeling en hoogwaardige productiemethodes. Vanuit Arla is dat begrijpelijk, maar er is zoveel meer. Nijkerk kenmerkt zich van oudsher door nijverheid en maakindustrie. Food Valley in Nijkerk betekent vooral verwerking, transport etc. Storteboom is daar een mooi voorbeeld van.”

Voor we verder gaan op hetgeen Rippen aansnijdt, een reactie vanuit de gemeente. Kraaij: “Uiteraard is Food Valley niet de enige pijler op economisch gebied. Zie het als het merk waarmee de regio zich onderscheidt. Het is een breed concept, waaruit veel relaties zijn te leggen naar sectoren als productie, transport, maar ook energiebeleid en zorg. De acht gemeenten werken samen waar mogelijk, vooral om de regio als geheel op de kaart te zetten. Met mooie bedrijven en instituten als de Wageningen UR heb je een mooi uithangbord. In Nijkerk gebeurt echter meer. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met een Promotie-

Acquisitieplan tot 2015 waarmee we

concrete acties oppakken. Neem de

ontwikkeling van bedrijventerreinen;

ook daar zijn we druk doende mee.”

Als voorbeeld noemt Senden de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen als

Arkerpoort en De Flier en de revitalisering van terrein Arkervaart-Oost. Het wordt allemaal duurzamer en groener. Het is daarbij interessant om te vermelden dat ook nog gronden beschikbaar zijn in terrein Spoorkamp. De bestemming van dit terrein is Bijzondere Doeleinden. Dit betekent dat hier veel ontwikkelingen mogelijk zijn. Gehuisvest zijn hier inmiddels een kinderopvang, gezondheidscentrum, twee kerken en een zelfstandig kantoor.

Onderwijs – Arbeidsmarkt

Er bestaat in Nijkerk een frictie tussen hoogwaardige kennisontwikkeling en technologie enerzijds en eerlijk en noest handwerk aan de andere kant; beiden gerelateerd aan Food Valley. Van Wieren over het type werknemer dat Nijkerk nodig heeft: “Een universiteit zou voor het kennisniveau van je mensen toegevoegde waarde hebben, maar hoewel de techniek voortschrijdt, is en blijft er behoefte aan praktisch ingestelde mensen. Voor de verwerking van dit soort producten heb je mensen nodig die van aanpakken weten. Mensen die niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun handen kunnen werken. Ik pleit ook voor meer inzet op de verbetering van het imago van het beroepsonderwijs zoals het VMBO. Techniek wordt nog teveel geassocieerd met vieze handen en zwaar werk.” Onterecht, zo is ook de mening van Rippen. “De zuivelindustrie heeft niet alleen HBO’ ers en universitair afgestudeerden nodig. Zo heeft Arla bijvoorbeeld ook een groot team techneuten en operators in dienst. Mensen met een gedegen beroepsopleiding die er voor zorgen dat onze fabriek, met haar grote diversiteit aan machines en processen, iedere dag weer een topprestatie levert. Dat is een mooie en verantwoordelijke taak in een tijd waarin de techniek en technologie zich snel ontwikkelt.”

Vanuit zijn achtergrond als detacheerder en uitzendorganisatie geeft Van de Veen zijn visie. “Ruim zestig procent van de Nederlandse studenten kiest voor het hoger onderwijs, terwijl het land behoefte heeft aan goed geschoolde techneuten. Ik ben het ermee eens dat het imago van de technische beroepen wel een impuls kan gebruiken. Met de te verwachte uitstroom als gevolg van de vergrijzing in de komende jaren zou hier veel meer aandacht op moeten. Ook verwachten we over een jaar of vijf een groeiend tekort aan voor de foodsector passend hoogopgeleid personeel. Je moet over de hele linie investeren in goed onderwijs. Dat evenwicht is goed voor je economie als geheel, dus ook in Nijkerk en bij de diverse bedrijven binnen de Food Valley regio.”

Karlijn Senden en Thea Kraaij vullen aan dat de gemeente initiatieven onderneemt om bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Recent is een bijeenkomst gehouden waar vertegenwoordigers van food en technische bedrijven en het onderwijsveld bij aanwezig waren. Eén en ander draagt bij aan het krijgen van inzicht in het aanbod van opleidingen en de vraag hiernaar van de bedrijven.

Goed ondernemen

We zoomen eens wat verder in op Nijkerk als economische entiteit. Een simpele vraag: Hoe is het hier wat betreft wonen, werken en recreëren? Vedder is vol lof. “We zitten qua geografische ligging enorm centraal. Zowel de Randstad als Noord en Oost-Nederland zijn goed bereikbaar en we hebben hier prachtige natuur. Wat mij bevalt is het arbeidsethos. Wellicht wat generaliserend, maar van oudsher heb je hier mensen die van aanpakken weten. Dat zie je terug in de normen en waarden van de Nijkerker.” De overige aanwezigen beamen dat. De bereikbaarheid bij Hoevelaken kan beter en er is nog weinig openbaar vervoer van en naar de bedrijventerreinen, maar over het algemeen is men tevreden. Van Wieren: “Nijkerk zit op een mooi snijpunt tussen stad en land. Amersfoort ligt om de hoek, maar tegelijkertijd schuren we tegen de Veluwe aan. Ikzelf heb over de bereikbaarheid ook niets te klagen. Ik pendel tussen Zwolle en Nijkerk en heb zelden last van files.” Thea Kraaij voegt toe dat de bereikbaarheid van Nijkerk vanaf 2016 wordt verbeterd. Vanaf dit jaar gaat er gewerkt worden aan de verbreding van de A-28. Ter hoogte van Nijkerk krijgt deze snelweg maar liefst vier rijbanen”.

En zo komt er een einde aan een boeiende discussie. Het gezelschap wandelt nog even over de kade voor de fotosessie. De bijeenkomst is helaas te kort om alle onderwerpen te bespreken, dus informeel wordt er nog wat na gepraat. Over de ambities van de gemeente, over de plannen op de bedrijventerreinen en over de geschiedenis van Nijkerk als metaal- en bouwstad. Men is het er over eens dat Nijkerk een waardevolle partner is binnen de FoodValley regio en zich met recht het “Foodproductiecentrum” van regio FoodValley mag noemen.

In Vallei Business waarin dit keer een speciaal forum, met een aantal belangrijke spelers binnen de FoodValley Regio, waarin de gemeenten Ede, Barneveld, Wageningen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal, Rhenen en Nijkerk intensief samenwerken. Nijkerk is een belangrijke speler in de FoodValley regio en dat is geheel terecht, zo blijkt uit de discussie die plaatsvindt bij restaurant Kade 10; op steenworp afstand van het gemeentehuis, het centrum en direct aan de vaarweg Arkervaart.

Voorstelrondje

Het forum wordt gehouden op initiatief van de gemeente, die een aantal bedrijven heeft uitgenodigd. Het gesprek begint met een kort voorstelrondje. Karlijn Senden is adviseur ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken van de gemeente Nijkerk. Ze is belast met de verdere ontwikkeling en positionering van Nijkerk binnen de Regio Food Valley. Naast haar zit Theo Vedder, site manager bij pluimveeverwerkingsbedrijf Storteboom Nijkerk bv, onderdeel van de 2 Sisters Food Group. Met 350 man, verdeeld over twee vestigingen in Nijkerk, speelt dit bedrijf een belangrijke rol binnen de economie van de regio. Vedder wordt bijgestaan door zijn collega Lolke van Wieren, die bij Storteboom Nijkerk het personeelsmanagement voor zijn rekening neemt.

Aan de overkant van de tafel zit John van de Veen, directeur van uitzendbureau Covebo. Hij levert personeel aan onder andere food- en food-gerelateerde bedrijven en weet dus wat er speelt bij deze ondernemers in de regio. Overigens is Covebo ook sterk vertegenwoordigd in sectoren als de bouw, logistiek en productie. Thea Kraaij is bedrijvencontactfunctionaris bij de gemeente Nijkerk en initiator van deze bijeenkomst. Tot slot praat Louis Rippen mee. Rippen is verantwoordelijk voor marketing en innovatie binnen Arla Foods Nederland, onderdeel van een Deens-Zweedse multinational in de zuivelbranche. Arla Foods Nederland telt ongeveer 400 man personeel.

Het gesprek begint met een stukje achtergrond over het hoe en waarom van Food Valley. Kraaij trapt af: “Begin 2011 hebben acht gemeenten de nieuwe bestuurlijke regio gevormd die wordt gesteund door de provincies Gelderland en Utrecht. Het is een bijzondere regionale samenwerking, gezien het feit dat deze provincieoverschrijdend is. Food Valley is geboren vanuit het kenniscluster rondom de Wageningen UR. Inzet is kennis om te zetten in waarde, door kennisinstellingen en bedrijven samen te laten werken. Dit moet leiden tot innovatie.”

Karlijn Senden vult aan. “Het concept wordt tegenwoordig gedragen door acht gemeenten die allerlei faciliteiten kunnen bieden aan bedrijven en instellingen. We bundelen de krachten en we delen onze kennis en ervaring.” Het concept wordt gedragen door politiek en bedrijfsleven, zo stelt Vedder. “Wij kregen via de bedrijvenkring de vraag om eens na te denken over het concept. Storteboom is qua omvang één van de grotere spelers in Nijkerk en als wij door het concept iets kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de regio, dan doen we dat natuurlijk.”

FoodValley als concept

Het ‘hoe en waarom’ mag nog wel wat scherper neergezet worden, zo betoogt Van de Veen. “Het is goed om de krachten te bundelen en ik denk dat het de stad en de regio goed doet, maar naar mijn mening is het nog niet heel concreet; weten alle bedrijven wat het concept betekent? Als je meetbare doelen formuleert wordt dat duidelijker. Vergeet niet dat we in Nijkerk meer hebben dan voedselgerelateerde industrie. Ook die wil je betrekken bij nieuwe plannen en projecten.” Rippen beaamt dat. “Als iemand het over Food Valley heeft, denk ik meteen aan kennisdeling en hoogwaardige productiemethodes. Vanuit Arla is dat begrijpelijk, maar er is zoveel meer. Nijkerk kenmerkt zich van oudsher door nijverheid en maakindustrie. Food Valley in Nijkerk betekent vooral verwerking, transport etc. Storteboom is daar een mooi voorbeeld van.”

Voor we verder gaan op hetgeen Rippen aansnijdt, een reactie vanuit de gemeente. Kraaij: “Uiteraard is Food Valley niet de enige pijler op economisch gebied. Zie het als het merk waarmee de regio zich onderscheidt. Het is een breed concept, waaruit veel relaties zijn te leggen naar sectoren als productie, transport, maar ook energiebeleid en zorg. De acht gemeenten werken samen waar mogelijk, vooral om de regio als geheel op de kaart te zetten. Met mooie bedrijven en instituten als de Wageningen UR heb je een mooi uithangbord. In Nijkerk gebeurt echter meer. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met een Promotie-

Acquisitieplan tot 2015 waarmee we

concrete acties oppakken. Neem de

ontwikkeling van bedrijventerreinen;

ook daar zijn we druk doende mee.”

Als voorbeeld noemt Senden de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen als

Arkerpoort en De Flier en de revitalisering van terrein Arkervaart-Oost. Het wordt allemaal duurzamer en groener. Het is daarbij interessant om te vermelden dat ook nog gronden beschikbaar zijn in terrein Spoorkamp. De bestemming van dit terrein is Bijzondere Doeleinden. Dit betekent dat hier veel ontwikkelingen mogelijk zijn. Gehuisvest zijn hier inmiddels een kinderopvang, gezondheidscentrum, twee kerken en een zelfstandig kantoor.

Onderwijs – Arbeidsmarkt

Er bestaat in Nijkerk een frictie tussen hoogwaardige kennisontwikkeling en technologie enerzijds en eerlijk en noest handwerk aan de andere kant; beiden gerelateerd aan Food Valley. Van Wieren over het type werknemer dat Nijkerk nodig heeft: “Een universiteit zou voor het kennisniveau van je mensen toegevoegde waarde hebben, maar hoewel de techniek voortschrijdt, is en blijft er behoefte aan praktisch ingestelde mensen. Voor de verwerking van dit soort producten heb je mensen nodig die van aanpakken weten. Mensen die niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun handen kunnen werken. Ik pleit ook voor meer inzet op de verbetering van het imago van het beroepsonderwijs zoals het VMBO. Techniek wordt nog teveel geassocieerd met vieze handen en zwaar werk.” Onterecht, zo is ook de mening van Rippen. “De zuivelindustrie heeft niet alleen HBO’ ers en universitair afgestudeerden nodig. Zo heeft Arla bijvoorbeeld ook een groot team techneuten en operators in dienst. Mensen met een gedegen beroepsopleiding die er voor zorgen dat onze fabriek, met haar grote diversiteit aan machines en processen, iedere dag weer een topprestatie levert. Dat is een mooie en verantwoordelijke taak in een tijd waarin de techniek en technologie zich snel ontwikkelt.”

Vanuit zijn achtergrond als detacheerder en uitzendorganisatie geeft Van de Veen zijn visie. “Ruim zestig procent van de Nederlandse studenten kiest voor het hoger onderwijs, terwijl het land behoefte heeft aan goed geschoolde techneuten. Ik ben het ermee eens dat het imago van de technische beroepen wel een impuls kan gebruiken. Met de te verwachte uitstroom als gevolg van de vergrijzing in de komende jaren zou hier veel meer aandacht op moeten. Ook verwachten we over een jaar of vijf een groeiend tekort aan voor de foodsector passend hoogopgeleid personeel. Je moet over de hele linie investeren in goed onderwijs. Dat evenwicht is goed voor je economie als geheel, dus ook in Nijkerk en bij de diverse bedrijven binnen de Food Valley regio.”

Karlijn Senden en Thea Kraaij vullen aan dat de gemeente initiatieven onderneemt om bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Recent is een bijeenkomst gehouden waar vertegenwoordigers van food en technische bedrijven en het onderwijsveld bij aanwezig waren. Eén en ander draagt bij aan het krijgen van inzicht in het aanbod van opleidingen en de vraag hiernaar van de bedrijven.

Goed ondernemen

We zoomen eens wat verder in op Nijkerk als economische entiteit. Een simpele vraag: Hoe is het hier wat betreft wonen, werken en recreëren? Vedder is vol lof. “We zitten qua geografische ligging enorm centraal. Zowel de Randstad als Noord en Oost-Nederland zijn goed bereikbaar en we hebben hier prachtige natuur. Wat mij bevalt is het arbeidsethos. Wellicht wat generaliserend, maar van oudsher heb je hier mensen die van aanpakken weten. Dat zie je terug in de normen en waarden van de Nijkerker.” De overige aanwezigen beamen dat. De bereikbaarheid bij Hoevelaken kan beter en er is nog weinig openbaar vervoer van en naar de bedrijventerreinen, maar over het algemeen is men tevreden. Van Wieren: “Nijkerk zit op een mooi snijpunt tussen stad en land. Amersfoort ligt om de hoek, maar tegelijkertijd schuren we tegen de Veluwe aan. Ikzelf heb over de bereikbaarheid ook niets te klagen. Ik pendel tussen Zwolle en Nijkerk en heb zelden last van files.” Thea Kraaij voegt toe dat de bereikbaarheid van Nijkerk vanaf 2016 wordt verbeterd. Vanaf dit jaar gaat er gewerkt worden aan de verbreding van de A-28. Ter hoogte van Nijkerk krijgt deze snelweg maar liefst vier rijbanen”.

En zo komt er een einde aan een boeiende discussie. Het gezelschap wandelt nog even over de kade voor de fotosessie. De bijeenkomst is helaas te kort om alle onderwerpen te bespreken, dus informeel wordt er nog wat na gepraat. Over de ambities van de gemeente, over de plannen op de bedrijventerreinen en over de geschiedenis van Nijkerk als metaal- en bouwstad. Men is het er over eens dat Nijkerk een waardevolle partner is binnen de FoodValley regio en zich met recht het “Foodproductiecentrum” van regio FoodValley mag noemen.

Arla

Arla Foods Nederland maakt natuurlijke zuivelproducten voor iedereen beschikbaar, met respect voor mens, dier en milieu. Het bedrijf levert dagverse zuivel uit Nijkerk en kaasspecialiteiten en boter uit Scandinavië. Merken die het bedrijf voert zijn bijvoorbeeld Friesche Vlag, Arla, Milk&Fruit, Breaker, Castello en Lurpak. Arla Foods Nederland is de nummer twee op de Nederlandse markt voor dagverse zuivel.

2Sisters Storteboom

Met acht geavanceerde productielocaties in Nederland en een in Polen neemt dit bedrijf een belangrijke positie in op de markt voor verse en diepgevroren kipproducten. Binnen de Nederlandse divisie, 2 Sisters Storteboom, zetten 1.800 medewerkers zich in voor een breed, gedifferentieerd assortiment van pluimveevlees en pluimveevleesproducten, dat permanent in ontwikkeling is en men heeft de begrippen hygiëne, veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel.

Covebo

Dit is een door en door Nijkerks bedrijf, opgericht door John van de Veen en Gert Bouw. In 2001 was er in Nederland een tekort aan arbeidskracht in met name de bouw, metaal en de logistiek. Het tweetal begon met het werven van Europese arbeidskrachten voor Nederlandse bedrijven. Vandaag de dag heeft Covebo dagelijks ruim 2000 mensen aan het werk en het bedrijf dat begon op een zolderkamer is uitgegroeid naar ruim 15 vestigingen in binnen- en buitenland.

Nijkerk

Nijkerk is een gemeente in Gelderland en telt ruim 40.000 inwoners. De gemeente Nijkerk bestaat uit de kernen Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Op dit moment wordt het college gevormd door de VVD, het CDA en de CU/SGP. Volgend jaar, in 2013 viert Nijkerk het feit dat men 600 jaar geleden stadsrechten verkreeg.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement