Van der Perk Beveiligingstechniek:

Magazines | Vallei Business nr 3 2014

De huidige crisis bevordert ondernemerschap, zo las ik in een Nyenrode-onderzoek onder 115 familiebedrijven in Nederland. Of zoals een ondernemer het zei, we zijn door de crisis weer wakker geschud. De crisis geeft weer gelegenheid ondernemer te zijn. Crisis maakt dus scherp en bevordert creativiteit. Waardoor onderscheiden familiebedrijven zich positief ten opzichte van niet-familiebedrijven? Waarom vormen zij al jaren de stabiele factor in de Nederlandse economie?

De kracht van familiebedrijven in crisistijd

tekst Gerrit Jan Bezemer

Ook familiebedrijven hebben te maken met zwaar weer, beroerde marktomstandigheden, steeds meer regelgeving en verstikkende overheidsmaatregelen. Waarin familiebedrijven zich onderscheiden is de reactie op deze omstandigheden.

Belang van familiebedrijven

Een opvallend gegeven, zo blijkt uit het onderzoek, is dat 69% van de bedrijven in Nederland familiebedrijven zijn. Dat zijn er dus meer dan 260.000 in alle sectoren. Zij bieden 49% werkgelegenheid (4,3 miljoen werknemers) en zorgen voor 53% van ons bruto nationaal product. Het economisch belang van het familiebedrijf is dus niet te onderschatten.

Succesfactoren

Eigenaren van familiebedrijven zijn meer gericht op de lange termijn en hebben het rentmeesterschap hoog in hun vaandel staan. De betrokkenheid van aandeelhouders bij het bedrijf is groot. Zij zijn ook houders van aandelen en geen handelaren in aandelen. De financiering van het familiebedrijf verklaart een deel van hun succes. Het bedrijfsvermogen wordt en werd gevormd uit de winstreserveringen. Inbreng van vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk buitengesloten. In crisistijd betekent dat hun remweg langer is en de solvabiliteit meer armslag geeft. Hun afhankelijkheid van bankiers is minder en hun regierol om hun lange termijn strategie uit te voeren is daardoor groter. Familiebedrijven kunnen vertrouwen op geduldig kapitaal. Hun vermogensstructuur en mogelijkheden daar nog op te kunnen interen, is vaak de redding om de crisisstorm over te laten waaien.

In tijden van crisis en spanning is er behoefte aan leiderschap. Bij familiebedrijven is dat zeer herkenbaar. De ondernemer heeft een voorbeeldfunctie. De lange termijnvisie bevordert innovatie. De bedrijfsbelangen staan altijd voorop en binnen het familiebedrijf wordt met korte lijnen gewerkt. Dit geeft ook de nodige rust binnen het bedrijf.

Ook is de binding tussen bedrijf en personeel groot. Er is een hoge werkethos en loyaliteit. Winstmaximalisatie is geen doel op zichzelf. Familiebedrijven zijn sterker gericht op continuïteit en betrouwbaarheid naar alle partijen. Medewerkers waarderen dat.

Veel familiebedrijven gebruiken de crisis voor innovatie en verbetering van productietechnieken. Met deze aanpak zullen familiebedrijven ook eerder klaar zijn voor betere tijden. Zij hebben zo lang mogelijk hun personeel behouden en daarmee kennisvoorsprong opgebouwd ten opzichte van sterk gesaneerde bedrijven. Familiebedrijven zien hun personeel als belangrijk element voor de continuïteit.

Succesvolle familiebedrijven zijn dus in staat om ondernemerschap, leiderschap en paternalisme te combineren. En wat is er mis mee als cruciale beslissingen aan de keukentafel van de ondernemer genomen worden in plaats van besluitvorming in dure boardrooms met duur betaalde managers?

Van der Perk Beveiligingstechniek

Effectieve en kosten-

besparende beveiliging

'Beveiliging is onderdeel van het gebouw'

Van der Perk Beveiligingstechniek pakt de gehele technische realisatie van beveiliging op. Van der Perk: “De klant en het probleem staan centraal; we zijn vooral een luisterende partner. Aansluitend bieden we vanuit visie en ervaring een oplossing aan bij de klant. Dit kan een simpele aanpassing zijn, maar ook een pakket aan maatregelen die genomen kunnen of moeten worden. We letten dan naast effectiviteit ook op gebruiksgemak en duurzaamheid. Uiteraard spelen slimme koppelingen daarin een steeds grotere rol.”

'Elke situatie vraagt om een eigen oplossing'

Voor elk probleem biedt Van der Perk een oplossing. “Wanneer iets niet bestaat, ontwikkelen wij het. Lang niet elke situatie vraagt om een specifieke oplossing en dan redden we het met standaardproducten. Voor de één heeft een uitgebreid camerasysteem met videoanalyse de gewenste meerwaarde, terwijl een ander gebaat is bij een inbraakmeldinstallatie. Onlangs hebben we voor ons koningshuis een aantal zuilen ontwikkeld waarmee verschillende barcodes gelezen kunnen worden. We leveren dan een database, ontwikkelen eigen hard- en software, maken kassakoppelingen; kortom de gehele integratie.” Daarom analyseert het beveiligingsbedrijf als eerste de specifieke uitvraag en vanuit daar wordt een effectieve oplossing bedacht.

“Onveiligheid, vandalisme en criminaliteit vormen enorme kostenposten.”

Een opvallend onderscheidende dienst van de beveiliger zijn camera-observatiesystemen. Bijna continu realiseert Van der Perk Beveiligingstechniek complete intelligente camerasystemen bij allerlei opdrachtgevers. Peter: “Bij bijvoorbeeld een woningcorporatie heb je met hele andere facetten te maken dan bij een particulier of kleinbedrijf. Vandalisme, overlast en criminaliteit vragen daar enorme inspanningen van woningcorporaties. Daarnaast voelen bewoners zich hierdoor minder veilig en is er zelfs sprake van een sterk gedaald leefbaarheidsgevoel. We begonnen in Veenendaal met een testperiode die succesvol verliep en goede resultaten liet zien. De bewoners hebben uiteindelijk het gehele traject gewaardeerd met een 7+. En dan te bedenken dat dit cijfer een half jaar eerder net aan een 4 was!”

'Bewoners voelen

zich veilig'

Na verloop van tijd zijn de verbeteringen merkbaar voor woningcorporaties en bewoners volgens Van der Perk: “De camera's registreren vreemde situaties en geven een alarm wanneer moet worden ingegrepen. Bij kleine vergrijpen, zoals vuilnis niet in de container doen, krijgt men eerst een waarschuwing. Wanneer dit gedrag te vaak voorkomt, kan iemand zelfs een boete krijgen.” Voor grotere problemen, zoals samenscholing bij de entree van een ouderenflat of zelfs vandalisme en criminaliteit worden andere maatregelen genomen. “Resultaat? Sommige gemeentes of woningcorporaties zagen hun criminaliteits- en vandalismekosten met wel 70% afnemen.”

'Camerasystemen dragen bij aan omzet'

Een andere oplossing van Van der Perk is een eerder geplaatst camerasysteem in een winkel. Bij dit soort trajecten is een nauwe samenwerking met de opdrachtgever onmisbaar. Van der Perk levert technische middelen om goede beelden en effectief beheer mogelijk te maken. De klant kan zelf sturen op resultaat. Van der Perk: “Overdag leveren de systemen naast beelden ook bepaalde data, waarmee de klant zijn verkoop kan sturen: Welk winkelpad is het meest bezocht? Hoeveel mensen komen er door de linker- en rechterdeur? Welke kassa is het drukst? De klant plaatste daar zijn aanbiedingen en zag zijn omzet hierdoor stijgen. 's Nachts zijn de camera's een aanvulling op het inbraakmeldsysteem en voorzien ze de meldkamer van beelden in geval van een alarmmelding.”

“Wij kijken of de verzekeringseis past bij de situatie” Voor een verzekeringsmaatschappij is niet iedere situatie tot in detail te beoordelen. Het kan daarom gebeuren dat er veel hogere eisen gesteld worden dan de situatie vraagt. “Wij kijken altijd of de eis van de verzekeraar past bij de situatie van de klant. Wanneer wij merken dat de lat hoger ligt dan in praktijk nodig is, dan nemen wij contact op met de verzekeraar. Op die manier kunnen we de klant ook helpen kosten reëel te houden.”

'Wij leggen qua service de lat hoog'

Van der Perk Beveiligingstechniek pakt het technisch gezien graag anders aan, maar ook wat betreft service stelt het bedrijf hoge eisen. “Bij beveiliging gaat het er ook om dat een klant rust en veiligheid ervaart. Wanneer er dan een probleem is met de installatie, wil je dat zo snel en goed mogelijk oplossen. Wij bieden daarom hulp op afstand, maar als de situatie erom vraagt, gaan we dezelfde dag langs. Dan kun je de klant optimaal geruststellen en daar is beveiliging voor bedoeld. Kan niet, bestaat niet voor ons en onze klanten.”

Wanneer we vooruitblikken, blijkt Peter van der Perk ambitieus en vooruitstrevend: “Ons motto ‘kan niet, bestaat niet’ geldt voor onze klanten en onze onderneming. We gaan daarom voor verdere groei en nieuwe technische ontwikkelingen in de toekomst. Zo proberen we op innovatieve en vooral effectieve wijze te voldoen aan de wet- en regelgeving om zo de wensen van de klant naar volle tevredenheid in te vullen.”

Van der Perk Beveiligingstechniek

Kazemat 14

3905 NR Veenendaal

T: 0318-508352

I: www.vdpb.nl

E: info@vdpb.nl

Peter van der Perk, directeur van Van der Perk Beveiligingstechniek, startte meer dan tien jaar geleden met zijn onderneming: “Momenteel breiden we ons team flink uit om aan de vraag te voldoen. Zo hebben we het team aangevuld met monteurs, maar is ook de administratie en verkoop binnendienst verder gegroeid.” Tijdens een bezoek aan het beveiligingsbedrijf merk je al snel dat de sfeer ook tijdens deze groei er goed in zit. Medewerkers hebben duidelijk plezier in hun werk.

'Beveiliging is onderdeel van het gebouw'

Van der Perk Beveiligingstechniek pakt de gehele technische realisatie van beveiliging op. Van der Perk: “De klant en het probleem staan centraal; we zijn vooral een luisterende partner. Aansluitend bieden we vanuit visie en ervaring een oplossing aan bij de klant. Dit kan een simpele aanpassing zijn, maar ook een pakket aan maatregelen die genomen kunnen of moeten worden. We letten dan naast effectiviteit ook op gebruiksgemak en duurzaamheid. Uiteraard spelen slimme koppelingen daarin een steeds grotere rol.”

'Elke situatie vraagt om een eigen oplossing'

Voor elk probleem biedt Van der Perk een oplossing. “Wanneer iets niet bestaat, ontwikkelen wij het. Lang niet elke situatie vraagt om een specifieke oplossing en dan redden we het met standaardproducten. Voor de één heeft een uitgebreid camerasysteem met videoanalyse de gewenste meerwaarde, terwijl een ander gebaat is bij een inbraakmeldinstallatie. Onlangs hebben we voor ons koningshuis een aantal zuilen ontwikkeld waarmee verschillende barcodes gelezen kunnen worden. We leveren dan een database, ontwikkelen eigen hard- en software, maken kassakoppelingen; kortom de gehele integratie.” Daarom analyseert het beveiligingsbedrijf als eerste de specifieke uitvraag en vanuit daar wordt een effectieve oplossing bedacht.

“Onveiligheid, vandalisme en criminaliteit vormen enorme kostenposten.”

Een opvallend onderscheidende dienst van de beveiliger zijn camera-observatiesystemen. Bijna continu realiseert Van der Perk Beveiligingstechniek complete intelligente camerasystemen bij allerlei opdrachtgevers. Peter: “Bij bijvoorbeeld een woningcorporatie heb je met hele andere facetten te maken dan bij een particulier of kleinbedrijf. Vandalisme, overlast en criminaliteit vragen daar enorme inspanningen van woningcorporaties. Daarnaast voelen bewoners zich hierdoor minder veilig en is er zelfs sprake van een sterk gedaald leefbaarheidsgevoel. We begonnen in Veenendaal met een testperiode die succesvol verliep en goede resultaten liet zien. De bewoners hebben uiteindelijk het gehele traject gewaardeerd met een 7+. En dan te bedenken dat dit cijfer een half jaar eerder net aan een 4 was!”

'Bewoners voelen

zich veilig'

Na verloop van tijd zijn de verbeteringen merkbaar voor woningcorporaties en bewoners volgens Van der Perk: “De camera's registreren vreemde situaties en geven een alarm wanneer moet worden ingegrepen. Bij kleine vergrijpen, zoals vuilnis niet in de container doen, krijgt men eerst een waarschuwing. Wanneer dit gedrag te vaak voorkomt, kan iemand zelfs een boete krijgen.” Voor grotere problemen, zoals samenscholing bij de entree van een ouderenflat of zelfs vandalisme en criminaliteit worden andere maatregelen genomen. “Resultaat? Sommige gemeentes of woningcorporaties zagen hun criminaliteits- en vandalismekosten met wel 70% afnemen.”

'Camerasystemen dragen bij aan omzet'

Een andere oplossing van Van der Perk is een eerder geplaatst camerasysteem in een winkel. Bij dit soort trajecten is een nauwe samenwerking met de opdrachtgever onmisbaar. Van der Perk levert technische middelen om goede beelden en effectief beheer mogelijk te maken. De klant kan zelf sturen op resultaat. Van der Perk: “Overdag leveren de systemen naast beelden ook bepaalde data, waarmee de klant zijn verkoop kan sturen: Welk winkelpad is het meest bezocht? Hoeveel mensen komen er door de linker- en rechterdeur? Welke kassa is het drukst? De klant plaatste daar zijn aanbiedingen en zag zijn omzet hierdoor stijgen. 's Nachts zijn de camera's een aanvulling op het inbraakmeldsysteem en voorzien ze de meldkamer van beelden in geval van een alarmmelding.”

“Wij kijken of de verzekeringseis past bij de situatie” Voor een verzekeringsmaatschappij is niet iedere situatie tot in detail te beoordelen. Het kan daarom gebeuren dat er veel hogere eisen gesteld worden dan de situatie vraagt. “Wij kijken altijd of de eis van de verzekeraar past bij de situatie van de klant. Wanneer wij merken dat de lat hoger ligt dan in praktijk nodig is, dan nemen wij contact op met de verzekeraar. Op die manier kunnen we de klant ook helpen kosten reëel te houden.”

'Wij leggen qua service de lat hoog'

Van der Perk Beveiligingstechniek pakt het technisch gezien graag anders aan, maar ook wat betreft service stelt het bedrijf hoge eisen. “Bij beveiliging gaat het er ook om dat een klant rust en veiligheid ervaart. Wanneer er dan een probleem is met de installatie, wil je dat zo snel en goed mogelijk oplossen. Wij bieden daarom hulp op afstand, maar als de situatie erom vraagt, gaan we dezelfde dag langs. Dan kun je de klant optimaal geruststellen en daar is beveiliging voor bedoeld. Kan niet, bestaat niet voor ons en onze klanten.”

Wanneer we vooruitblikken, blijkt Peter van der Perk ambitieus en vooruitstrevend: “Ons motto ‘kan niet, bestaat niet’ geldt voor onze klanten en onze onderneming. We gaan daarom voor verdere groei en nieuwe technische ontwikkelingen in de toekomst. Zo proberen we op innovatieve en vooral effectieve wijze te voldoen aan de wet- en regelgeving om zo de wensen van de klant naar volle tevredenheid in te vullen.”

Van der Perk Beveiligingstechniek

Kazemat 14

3905 NR Veenendaal

T: 0318-508352

I: www.vdpb.nl

E: info@vdpb.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement