Samen werk maken van circulaire economie in de regio Foodvalley

Magazines | Vallei Business nummer 5 2019Circulair werken. We kunnen er niet meer omheen in een tijd waarin afvalbergen groeien, fossiele grondstoffen en brandstoffen schaars worden en het klimaat verandert. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de Foodvalley delen de urgentie en noodzaak om circulair te gaan werken. Daarom zijn zij een brede samenwerking gestart onder de naam Living Lab regio Foodvalley Circulair.


De drie samenwerkingspartners zijn het er over eens: Om de mensheid blijvend te kunnen voeden en te voorzien van noodzakelijke goederen en diensten, is een andere omgang met grondstoffen en energie nodig. Zij willen toe naar een toekomstbestendige en volhoudbare economie waarin circulair werken de gewoonte is. Circulair ondernemen is volgens Living Lab regio Foodvalley Circulair bovendien een kansrijke basis voor nieuwe businessmodellen.

TRIPLE HELIX
Wat begon met een aantal initiatiefnemers, leidde tot een samenwerkingsovereenkomst waar 42 partijen in februari voor tekenden. Sinds die kick-off is het aantal partijen gestegen tot ruim vijftig! In een vierjarig programma werken de partners uit de triple helix samen aan een versnelling van de circulaire economie. De triple helix staat hierbij voor de sterke verbinding tussen ondernemers, onderwijs en overheid die elkaar versterken bij het behalen van concrete doelen. Alle partners dragen in hun eigen werkpraktijk bij aan de drie strategische doelen van het programma:
  • duurzaam gebruik van grondstoffen
  • meer concurrerend vermogen van ondernemers en de regio
  • versterken innovatieve kennisregio op het gebied van Circulaire Economie

WERKPLAATSEN
Om samenwerking en innovatie te versnellen, organiseert het Living Lab Werkplaatsen. Deze thematische praktijknetwerken richten zich op concrete circulaire casussen in de praktijk. Hierbij maakt het Living Lab maximaal gebruik van bestaande initiatieven, netwerken en kennis. Er zijn onder meer Werkplaatsen voor de thema’s Bouw, Voedselverspilling, Circulair beleid & inkopen en Meetbaarheid van circulariteit. Een aantal anderen zal nog volgen, waaronder waterstof en industrie. In een Werkplaats werkt een groep ondernemers (ondersteund door onderwijsinstellingen en overheden) aan een thema door kennisuitwisseling, nieuwe projecten en inspiratie. Ze komen zo’n vier keer per jaar samen en hebben per thema een begeleider die de bijeenkomsten organiseert en faciliteert.

DE VERSNELLINGSKAMER
Het Living Lab wordt bestuurd door de Versnellingskamer en uitgevoerd door een klein programmamanagement. De Versnellingskamer bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.

DOET U MEE?
Door actief mee te doen, kennis te delen en samen te werken kunnen we de kansen voor de circulaire economie verzilveren. Samen met u bouwen we een Living Lab dat werkt! Wilt u meer weten over de circulaire economie en wilt u daar als bedrijf meer mee doen? Dan bent u van harte uitgenodigd om te onderzoeken of lid worden van het Living Lab iets voor u is. U kunt vrijblijvend komen kijken bij een werkplaats, uw licht opsteken op de website of contact met het Living Lab opnemen voor een presentatie of overleg. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met het circulair loket via secretariaat@regiofoodvalleycirculair.nl  of bel 088-3481513. Of bezoek de website en vindt een contactformulier op regiofoodvalleycirculair.nl/circulair-loket/ Voor vragen om ondersteuning vanuit verschillende onderwijsinstellingen (WO, HBO, MBO en middelbare scholen) kunt u het Living Lab ook benaderen. Zij hebben contact met verschillende opleidingen en kunnen bemiddelen bij onderzoeks- en stageopdrachten.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement