Johannes Fontanus College zoekt samenwerking met ondernemers

Magazines | Vallei Business nummer 5 2019Samenwerking met lokale en regionale bedrijven past bij het ondernemende karakter van het Johannes Fontanus College. Buitenschools leren is motiverend voor leerlingen, levert bedrijven soms een patent op en zet interessante banen voor jong talent in de regio in de spotlights. “Wij zijn altijd op zoek naar bedrijven, ondernemers en organisaties die met ons willen samenwerken.


De kantoren boven de lokale Rabobank in Barneveld zijn bestemd voor start-ups. Iets waar de gemiddelde Barnevelder niet van zal opkijken. Ondernemerschap viert immers hoogtij in deze Gelderse stad. Dat de start-ups bestaan uit scholieren van het Johannes Fontanus College (JFC) zal voor verbaasde gezichten zorgen.

Voor het JFC zijn de start-ups boven de Rabobank relatief nieuw, maar een verrassing uiteraard niet. “Wij zijn een ondernemende school. Ons onderwijs is ondernemend en innovatief. Daar hoort bij dat wij onze leerlingen koppelen aan bedrijven voor stages of werkplekken”, vertelt René Minderhoud, voorzitter van college van bestuur. Het JFC is voortdurend op zoek naar samenwerking met het bedrijfsleven en dat doen ze grotendeels buiten de school. Een plek waar de leerlingen een bedrijfje opzetten past daar bij uitstek bij. Dat gebeurt boven de lokale Rabobank, omdat daar in de school op dit moment geen ruimte voor is, vertelt Minderhoud.

Minderhoud en zijn collega Henry Van den Top, afdelingsleider van havo 4 en 5 kennen de verhalen over tekorten, aan vakmensen maar ook hogeropgeleiden. “Wij proberen als school in dit gat te springen. De samenwerking met het bedrijfsleven en onze vmbo-leerlingen was er al. Nu proberen we dit ook te bewerkstelligen voor onze havo- en vwo-leerlingen. Bijvoorbeeld door de leerlingen een week stage te laten lopen of ondernemers op school uit te nodigen,” zegt Van den Top. Minderhoud vult aan dat ze leerlingen daarom de mogelijkheid bieden af te stappen van het standaardrooster en ze een rooster op maat te bieden waardoor er ruimte ontstaat voor andere leerzame activiteiten in of buiten school.

Bedrijven uit de regio zijn actief op zoek naar hoogopgeleide jongeren weten Minderhoud en Van den Top. “Na de havo of het vwo gaan onze jongeren studeren en dan zijn we ze kwijt omdat ze vertrekken uit deze regio”, zegt Van den Top. Onder jongeren is slechts mondjesmaat bekend dat je ook gave technische banen hebt in en rondom Barneveld. Minderhoud noemt het voorbeeld van het bedrijf Lagerwey dat windturbines maakt voor de internationale markt. “Daar hebben ze onze jongeren hard nodig. De gemeente heeft ons ook gevraagd om leerlingen te interesseren om hier een baan te vinden in plaats van de Randstad”, aldus Minderhoud.

BUITENSCHOOLS LEREN
Sinds negen jaar heeft het JFC ook een technasium. Daar werken leerlingen niet alleen uit schoolboeken maar gaan ze ook juist aan de slag in de praktijk. De leerlingen kregen van het bedrijf Jansen Poultry Equipment uit Barneveld een bestaand probleem voorgelegd. Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag en presenteerden hun oplossing. “Wat leuk is om te vermelden is dat het eindproduct van onze leerlingen twee keer heeft geleid tot een patentaanvraag van Jansen Poultry Equipment”, zegt Minderhoud. “Voor onze leerlingen werkt deze vorm van buitenschools onderwijs heel erg motiverend”, vult Van den Top aan. Een ander voorbeeld van leerlingen kennis laten maken met het bedrijfsleven geeft Van den Top. “Wij hadden een havoleerling die niet zo goed kon stilzitten. Hij kon geweldig goed sites maken en programmeren. Via ons netwerk in het bedrijfsleven kon hij betaald een dag in de week aan de slag bij een bedrijf dat websites maakt. Voor de leerling was het motiverend om zijn diploma te halen.” Ook heeft het JFC een zogenaamde ‘op maat’ week waarbij leerlingen een eigen programma mogen samenstellen. Daar zit de mogelijkheid bij voor leerlingen om bij een bedrijf te gaan kijken.

SAMENWERKING BEDRIJFSLEVEN
Het bovenstaande voorbeeld van de start-ups bij boven de Rabobank valt onder het programma Barneveld Tomorrow. Dit is een samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven om jonge talenten uit de regio te binden. Dit gemeente steunt dit initiatief. “Onze leerlingen hebben een tijd geleden een app gemaakt voor aankomende brugklassers met informatie waaronder het vinden van de weg in dit enorme gebouw. Dit was een instant succes en kreeg aandacht in de landelijke media. De jongens kregen aanvragen van andere scholen om ook een app te bouwen. Toen zijn ze met hun start-up verhuisd naar het kantoor boven de Rabobank”, vertelt Minderhoud. Ook via de BIK, Barneveldse Industriële Kring, komen de leerlingen van Minderhoud en Van den Top aan een relevante (bij)baan om te leren. “In plaats van vakkenvullen werkt een leerling met het profiel economie dan bij een accountantskantoor”, zegt Van den Top. Verder is er samenwerking met de Food Valley waarbij het Living Lab, dat zich op duurzaamheid richt, centraal staat. Op deze wijze wordt buitenschools leren vormgegeven binnen het hoofdthema eigenaarschap. Zo voelt iedereen zich op het JFC verantwoordelijk voor wat hij of zij doet.

ONDERNEMERS GEZOCHT
Voor onze leerlingen is het JFC altijd op zoek naar bedrijven, ondernemers en organisaties die samen willen werken. Bijvoorbeeld door eens te komen vertellen op onze school over je bedrijf of het aanbieden van een stageplek of onderzoeksopdracht. Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar: laminderhoud@jfc.nl Of kijk op: www.jfc.nl
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement