Dutch Boosting Group: duidelijk, duurzaam en dynamisch

Magazines | Vallei Business nummer 5 2019‘Bewust, bevlogen, dynamisch, ondernemend, strategisch, resultaatgericht, mensgericht, analytisch, verbindend, effectief, betrokken, betrouwbaar en vooruitstrevend’. Een willekeurige opsomming van eigenschappen die medewerkers van Dutch Boosting Group zichzelf toedichten. En na een gesprek met Joost Verheijen, André Hof en Erik van der Veer lijkt daar geen woord van gelogen.


“We dragen bij aan waardevolle, toekomstbestendige oplossingen voor mens en omgeving. Alles wat we doen, doen we met the Dutch Approach: duidelijk, duurzaam en dynamisch. Duidelijk in onze communicatie en afspraken, vandaar werken we aan duurzame en toekomstbestendige oplossingen, waarbij we tijdens het proces steeds flexibel in kunnen springen op veranderingen in de situatie. Zo geven we complexe opgaven van klanten een boost. Dat is onze definitie van zinvol werken.” Maak kennis met de mensen achter Dutch Boosting Group. Dutch Boosting Group ging in 2013 van start als 2ndSense. De naam werd veranderd, omdat die de lading niet meer dekte en vaak tot verwarring leidde. Inmiddels telt het Veenendaalse bedrijf 25 medewerkers die in een cyane organisatie (geen hiërarchie of functietitels) op basis van Nederlandse nuchterheid, met gezond verstand en werkethos uitdagende opgaven uitvoeren voor overheden (provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, Waterschappen) en bedrijven (Dura Vermeer, BAM, Schiphol, Tennet) volgens de principes van systems engineering.

SYSTEMS ENGINEERING
De kern van systems engineering is dat adviseurs en projectmanagers met een holistische blik kijken naar een project. “Het is gebaseerd op het denken in systemen, processen en verbindingen. Kernpunt is dat je een overzicht hebt van het geheel in plaats van je te concentreren op afzonderlijke onderdelen. Je zoekt naar afhankelijkheden, bekijkt de rol van alle stakeholders voordat je afspraken en een plan op papier zet. Het is een algemeen bekend systeem om complexe werkelijkheden te begrijpen en te beheersen. Neem energietransitie. Dat is een ongelooflijk ingewikkelde opdracht. Dan heb je het over het huidige energiegebruik van consumenten en bedrijven, over de verschillende mogelijkheden, de opwekking, de mogelijke infrastructuur, het daadwerkelijke proces van verandering, de tijdslijn waarin het moet gebeuren en de communicatievraag. Wanneer je je op de onafhankelijke onderdelen richt zul je het proces nooit of veel moeilijker tot een goed einde kunnen brengen. Dus heb je het over systeem- en ketenintegratie en die zul je op een slimme manier met elkaar in balans moeten brengen. Verbinden is in onze aanpak een beslissende term. Hoe koppel je de technische mogelijkheden aan de marktvraag passend in de lokale context. Daar heb je altijd meerdere partijen voor nodig om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dat is altijd maatwerk, want elke vraag is uniek.”

ENERGIETRANSITIE
Overheden zien de noodzaak in om actie te ondernemen, de energietransitie komt er aan, dat is zeker, de vraag is alleen in welke vorm die zal worden gegoten. “We merken dat ook binnen onze netwerken. Met name overheden staan open om mogelijkheden samen met het bedrijfsleven te onderzoeken. Wanneer je zo’n proces op de juiste manier insteekt kun je het beste beginnen met een pilot, je werkt aan draagvlak, haalt de fouten er uit, voorkomt dat je in valkuilen stapt en integreert de belangen van alle betrokken partijen. In zo’n keten spelen veel belangen en dus is een transparante en haalbare aanpak cruciaal. Als er geen vertrouwen is dan trek je aan een dood paard. In systems engineering zit het denken in lange termijnen en transparantie ingebakken. Er vindt in het proces continu verificatie plaats, bijvoorbeeld op de vraag of alle afspraken wel op de juiste manier worden gevolgd.”

WATERSTOF
In de ogen van de mensen van Dutch Boosting Group zal waterstof in de komende energietransitie een beslissende rol spelen. Inpassing van wind- en zonenergie in ons huidig energienetwerk levert grote uitdagingen op, in beschikbaarheid van zon en wind en daardoor met name in opslag en vervoer. Waterstof als energiedrager wordt een deel van de oplossing. Hoe werkt waterstof eigenlijk? Zuiver waterstof (H2) komt niet voor in de natuur, het wordt gemaakt door de omvorming van fossiele brandstoffen (grijze waterstof) of door elektrolyse (groene waterstof wanneer groene stroom wordt gebruikt). Dat laatste geval is interessant, want daar komt geen CO2 bij vrij. Elektrolyse is vrij eenvoudig, je stuurt elektriciteit door water en er ontstaat zuurstof en waterstof. Het proces is omkeerbaar, dus wanneer je zuurstof en waterstof bij elkaar brengt ontstaat er water en elektriciteit. Waterstof zelf is dus geen vorm van energie, het is een energiedrager, die via elektrolyse wordt omgezet in elektriciteit. Het eerste deel van het proces vindt plaats in zogeheten elektrolyzers. Waterstof wordt opgeslagen, bijvoorbeeld in gasflessen, containers of – op grote schaal – in zoutcavernes, die nu ook al worden gebruikt voor de opslag van aardgas. Die opslag is nodig, omdat de vraag naar en het aanbod van groene energie nooit stabiel is. Distributie van waterstof kan geschieden door de bestaande fijnmazige infrastructuur voor aardgas te gebruiken. Daar zijn wel aanpassingen voor nodig, maar die investeringen zijn relatief gering. Dat betekent dus dat je met eenzelfde operatie als uitgevoerd in de jaren zestig waterstof, net als aardgas toen, naar elk huishouden in Nederland kunt brengen. Een relatief kleine installatie zet in huis waterstof om in elektriciteit, het afvalproduct is water. Hoe mooi wil je het hebben, de combinatie van elektriciteit (uit wind of zon) en water zorgt voor waterstof. Hoe staat het met de veiligheid? H2 is het lichtste element uit het periodieke systeem. Komt waterstof vrij dan stijgt het met een snelheid van twintig meter per seconde op. Waterstof is net als aardgas brandbaar, maar het is in de vrije lucht veel veiliger dan fossiele brandstoffen.

VEENENDAAL
De gemeente Veenendaal heeft met medewerking van de BOV (bedrijvenkring Veenendaal) Dutch Boosting Group de opdracht verstrekt de interesse van het bedrijfsleven te onderzoeken voor het gebruik van waterstof in hun mobiliteitsbehoefte. “Dan heb je het over mogelijke opwek, tankfaciliteiten, de beschikbaarheid van voertuigen geschikt voor waterstof, financiering en de rol van de overheid. Oftewel, kunnen we een sluitende keten bereiken. We kijken ook naar nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld het ombouwen van de al aanwezige hybride voertuigen naar volledig door H2 aangedreven voertuigen. Die kennis is er al.”

De voordelen van H2 zijn duidelijk. Bij het rijden met waterstofauto’s ontstaat geen lokale verontreiniging, het restproduct is water, wat gunstig is met in de toekomst opkomende milieuzones en strengere wetgeving in stedelijk gebied. Daarnaast heeft waterstof als energiedrager de potentie om bij te dragen aan de CO2-reductiedoelstellingen, waarvoor zowel op nationaal als Europees niveau financiële stimuleringsinstrumenten beschikbaar worden gesteld. Rijden op waterstof maakt het niet alleen  mogelijk om  CO2- én energieneutraal te rijden, maar zorgt ook voor afname van geluidsoverlast. Het momentum is er, toch is er nog een lange weg te gaan, niet in de laatste plaats door de machtige lobby van de industrie rond fossiele brandstoffen. Dat is voor ons geen reden om het bijltje erbij neer te gooien. Wij zoeken samen met partners naar oplossingen, naar mogelijkheden om niet alleen de vele voordelen helder voor het voetlicht te brengen, maar ook om technische en financiële problemen te tackelen. De potentie van wind en zon wordt op dit moment niet optimaal benut, omdat het bestaande netwerk de productie niet aan kan. Zo moeten vele projecten wachten op aanleg, omdat netbeheerders het netwerk nog moeten aanpassen. Hier zou waterstofproductie direct aan de bron (in of nabij windmolens of zonneparken) een belangrijke rol kunnen spelen.”

FRONTRUNNER
Dutch Boosting Group investeert in zijn rol als ‘frontrunner’, als voorloper en verbinder tussen de verschillende partijen. “Niet als moderne Don Quichots, maar vanuit een oprechte drive bij te dragen aan een succesvolle transitie. Daarom is het Veenendaalse initiatief zo belangrijk. Het is redelijk kleinschalig, maar het brengt wel een belangrijk onderwerp serieus op tafel. De overheid en het bedrijfsleven (BOV) zijn welwillend, het bedrijfsleven snapt dat er op korte termijn oplossingen moeten worden gevonden, alleen kunnen ze het niet zelf en daar vinden wij onze rol. Dit zijn complexe trajecten die in samenhang tot een goed einde moeten worden gebracht. Klein beginnen, de neuzen dezelfde kant op, lokaal opstarten, zorgen dat het wordt opgepikt en dan doorschakelen. Uiteindelijk bereik je dan je doel. Dat proces zal niet in een rechte lijn verlopen, er komen zeker obstakels op je pad, er zal tegenstand worden georganiseerd, maar wanneer een meerderheid de meerwaarde begrijpt komt zo’n project op stoom en bereik je een keer de finish. Bovendien doen we het in Nederland zo slecht nog niet, we zijn het derde waterstofland in Europa. Op dit moment helaas nog met name grijs, maar dat moet vergroenen. Er is dus nog een hoop te winnen, maar het begin is er. Daar willen wij als verbinder en innovator een belangrijke rol in spelen.”

Meer lezen over de verschillende projecten van Dutch Boosting Group? Kijk op dutchboostinggroup.nl.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement