‘Samen innoveren maakt regio én bedrijven sterker’

Magazines | Vallei Business nummer 6 2019Een topregio op het gebied van landbouw en voeding. Met een brede welvaart voor inwoners en bedrijven. Dat is de ambitie van Regio Foodvalley. Partners uit overheid, ondernemers en onderwijs, hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan de Strategische Agenda 2020-2025 waarin is vastgelegd wat ze de komende vijf jaar samen willen bereiken. “Er is voor alle ondernemers iets te brengen en te halen”, benadrukken Gijs Eikelenboom en Mariska de Kleijne. “Kijk waar je kunt aanhaken. Samenwerken en kennis uitwisselen maakt de regio én ondernemers sterker.”


Als voorzitter en vice-voorzitter van de commissie Strategische Agenda hebben Gijs Eikelenboom en Mariska de Kleijne de afgelopen periode de ontwikkeling van de Strategische Agenda begeleid. “We hebben heel intensief met de drie partijen samen geschreven aan de inhoud”, zegt De Kleijne. Eikelenboom: “Dat is supergoed gelukt. Iedereen is er heel positief over. Er is commitment, mensen worden enthousiast. De vonk is echt overgeslagen. Als we vanuit de drie O’s, ondernemers, overheid en onderwijs, gezamenlijk blijven denken en de activiteiten professioneel coördineren, is er heel veel mogelijk.”

Er gebeurt al heel veel in de regio, benadrukt Eikelenboom. “Van een grote diversiteit aan projecten zijn we naar zeven thema’s gegaan, waar we op willen focussen. Ook de pijlers van de Regio Deal, waarin Regio Foodvalley samen met de provincies en het rijk werkt aan de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem, komen terug in de Strategische Agenda. We hebben alles maximaal met elkaar verbonden tot één geheel. Zo kunnen we duidelijk laten zien welke kant we op willen.”

VERSCHIL MAKEN
De thema’s, die in de Strategische Agenda zijn benoemd, versterken elkaar enorm, stelt Eikelenboom. “Op de thema’s Landbouwtransitie en Voeding voor een gezond leven kan de regio nationaal en internationaal het verschil maken”, zegt hij. Het mooie is dat er op deze thema’s al veel wordt samengewerkt tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. “Denk aan netwerk Salentein, gericht op versterking van de agrarische sector, en de Coalitie Preventie in de Foodvalley, rond gezonde voeding. Al die activiteiten komen nu samen in de Strategische Agenda.”

Energietransitie, human capital en circulaire economie zijn de drie andere kernthema’s in de Strategische Agenda. Ook op deze terreinen wordt al veel samengewerkt. Zo is er Living Lab Regio Foodvalley Circulair, waarin bedrijven, overheid en onderwijs samenwerken aan innovaties, een toekomstbestendige regionale economie en een duurzamer gebruik van grondstoffen. “Je kunt dit niet alleen”, zegt Mariska de Kleijne. “Wil je afvalstromen terugbrengen, dan moet je nadenken over het hele productieproces, van begin tot eind.”

BETERE TOEKOMST
Bedrijven die innoveren, voorzien zichzelf van een betere toekomst, zo benadrukt De Kleijne. “Er is al veel innovatie in de regio, maar er wordt nog weinig kennis gedeeld”, stelt ze vast. “Met elkaar kennis uitwisselen en het onderwijs erbij betrekken, maakt je sterker.” Het is dan ook belangrijk dat zo veel mogelijk bedrijven meedoen. De Kleijne roept ondernemers op om zich op de hoogte te stellen van de Strategische Agenda. “Verdiep je er eens in. Kijk waar het over gaat en op welke thema’s je kunt aansluiten. Waar je kennis kunt inbrengen én wat er voor jou als ondernemer te halen is, waar je iets kunt verdienen.”

De Strategische Agenda is interessant voor alle ondernemers en is veel breder dan de agrifoodsector alleen, laat De Kleijne zien. “Voeding voor een gezond leven gaat over iedereen”, geeft ze als voorbeeld. “Daarin kunnen alle bedrijven iets betekenen. Elke inspanning levert winst op. Want uiteindelijk heeft ieder bedrijf baat bij fitte en gezonde medewerkers.”

Human Capital is nog zo’n thema dat alle ondernemingen raakt. “We spannen ons in voor goed onderwijs dat op het bedrijfsleven aansluit”, zegt De Kleijne. “En investeren in omscholing, zodat mensen ook duurzaam aan de slag kunnen blijven.” Ook de randvoorwaarden, zoals een goede bereikbaarheid en ‘quality of living’ krijgen aandacht in de Strategische Agenda. De Kleijne: “Wil je toptalent naar de regio halen, dan zal je woon- en leefomgeving ook van hoog niveau moeten zijn.”

SLAGVAARDIGHEID
Door thema’s te bundelen, focus aan te brengen, doelen te stellen en deze te monitoren, zijn activiteiten en innovaties beter te managen, zo is de overtuiging van Eikelenboom en De Kleijne. “We maken een efficiencyslag doordat we focus hebben”, zegt Eikelenboom. “We geven structuur aan alle activiteiten. Met als resultaat een betere slagvaardigheid en besluitvorming.” Als de governance goed op orde is, zullen meer bedrijven meedoen, verwacht De Kleijne. “Door alle mooie elementen van de regio met elkaar te verbinden, creëer je energie en groeit de dynamiek en de aantrekkingskracht van de regio.”

Wat Eikelenboom verreweg het belangrijkst vindt, is helder en duidelijk communiceren waar Regio Foodvalley voor staat. “Ondernemers, bewoners, we willen iedereen enthousiast maken”, zegt hij. “Deze Strategische Agenda geeft een goed overzicht van wat er allemaal gebeurt en wat we willen bereiken. Het plaatje is heel helder. En als de route duidelijk is, dan willen mensen wel mee. Een brede welvaart, het aanjagen van de economie en een goede leefbaarheid, daar zal iedereen blij van worden.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement