Maak kennis met de nieuwe voorzitter van de FOV Regio Foodvalley

Magazines | Vallei Business nummer 6 2019Willem Kuijsten is sinds kort de nieuwe voorzitter van de Federatie Ondernemers Vereniging Regio Foodvalley (FOV). In deze editie van Vallei Business stellen wij hem voor. “Mijn doel is om de naamsbekendheid van de FOV te vergroten.”

WIE BEN JE EN WAT IS JE ACHTERGROND?

“Ik ben Willem Kuijsten en woon en werk al jaren in de Regio Foodvalley. Sinds 2006 woon ik met mijn vrouw Marieke en inmiddels drie kinderen in Ede. Ik heb een aantal jaar bij Rabobank gewerkt voordat ik als ondernemer ben gestart. Ik heb een bedrijfskundige en financiële achtergrond. Sinds 2019 ben ik actief binnen Phycom waar wij ons inzetten om het voedselvraagstuk te dichten. Dit doen we door algen te kweken voor food en feed. Algen hebben de potentie om een groot deel van de oplossing van het voedselprobleem te zijn en Phycom is in staat om hoogwaardige algen tegen lage kosten te produceren. We zijn dit proces aan het opschalen en zijn nu actief met een productielocatie in Veenendaal.”

JE BENT NU DE NIEUWE VOORZITTER VAN DE FOV, MAAR WAT IS DE FUNCTIE VAN DE VERENIGING EN HOE IS DE FOV GEORGANISEERD?
"De FOV is de overkoepelende federatie van acht ondernemersverenigingen in de Regio Foodvalley. Door de ondernemersverenigingen te bundelen is afstemming op regionaal niveau beter mogelijk en vormen we ook een grotere stem vanuit ondernemers in de regio. Dit doen we op regionaal niveau in een nauwe samenwerking met VNO-NCW en LTO. Het bestuur van de FOV wordt gevormd door bestuursleden die afkomstig zijn uit het bestuur van de lokale ondernemersverenigingen. Ik ben de onafhankelijke voorzitter. Binnen het bestuur hebben we gekozen om zes geformuleerde ambities om te zetten in portefeuilles. Elke portefeuille wordt door twee portefeuillehouders bewaakt en die zijn ook de linking pin om te zorgen dat we ook voldoende voortgang hebben op de doelstellingen.”

WAT IS DE POSITIE VAN DE FOV IN RELATIE TOT DE STRATEGISCHE AGENDA 2020- 2024 EN DE REGIODEAL?
“Binnen de Regio Foodvalley werken we samen met de overheid, onderwijs en ondernemers. Deze samenwerking noemen we de triple helix samenwerking. Binnen deze samenwerking zijn we bezig om de strategische agenda voor de komende jaren vorm te geven. Hierin staan de zeven ambities die we willen verwezenlijken en deze sluiten naadloos aan bij de ambities die wij als de FOV hebben geformuleerd. Door intensief samen te werken binnen de triple helix zijn wij als ondernemers steeds meer een samenwerkingspartner die serieus wordt genomen. Het grote voordeel voor ondernemers is dat we hierdoor ook invloed hebben op de keuzes die in de regio worden gemaakt, waar het gaat om economische stimulering. De Regiodeal is een deal die de overheid met regio’s is aangegaan en als Regio Foodvalley hebben wij een groot bedrag ter beschikking die wij als regio gezamenlijk gaan inzetten om de zeven ambities te realiseren. Dit is een enorme aanjager om goed van start te gaan.”

WAT ZIJN JOUW PERSOONLIJKE AMBITIES IN DEZE FUNCTIE VOOR DE KOMENDE JAREN?
“De FOV bestaat al 23 jaar, maar is, ondanks de lange historie, nog niet bekend genoeg. Het doel is om de naamsbekendheid verder te vergroten door bij te dragen aan de brede welvaart in de regio. Door op regionaal niveau onze krachten als ondernemers te bundelen staan we veel sterker in de samenwerking met onderwijs en overheid. Naast het vergroten van de naamsbekendheid zal ik mij inzetten om te zorgen dat wij als ondernemers ons goed kunnen organiseren en ons inzetten om een bijdrage te leveren op economische thema’s. De komende jaren zullen veel projecten worden geïnitieerd om de regio sociaal economisch te versterken. Mijn doel is om op deze projecten de juiste ondernemers bij te laten dragen zodat we versnelling krijgen en een win-win!”

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement