Column Futura Esperanza: burn out in de praktijk

Magazines | Vallei Business nummer 6 2019Een Burn out is het gevolg van lange tijd functioneren met veel stress zonder voldoende ontspanning. De situatie van overspanning duurt soms jaren, terwijl de symptomen van Burn out zich meer en meer openbaren. Door de oorzaken van de chronische stress te ontkennen werken mensen zich ongemerkt naar een Burn out.

RICHTLIJNEN

Nadat bij een medewerker de diagnose Burn out is gesteld door de bedrijfsarts, de huisarts of de Arbo arts is het belangrijk dat hij of zij de juiste hulp krijgt. Op basis van verschillende richtlijnen wordt iemand met een Burn out heel snel doorverwezen voor behandeling van een psychische stoornis. Voor veel mensen start daardoor een behandeling die lang niet alle aspecten behandeld. Burn out is echter geen psychische stoornis. Burn out is een complexe onbalans tussen werk, privé en persoonlijkheid, waardoor de chronische stress is ontstaan.

AANSPRAKELIJKHEID
Al eerder is vastgesteld, door onder andere de SER(2015) en de WHO(2019), dat Burn out een werk gerelateerde aandoening is. Een beroepsziekte, als gevolg van langdurige psychosociale belasting van de medewerker. Dat zorgt ervoor, dat u als werkgever opdraait voor de kosten. Die aansprakelijkheid is nog verder vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals art 658a BW en de Arbowetgeving.

VERZEKERING
Veel bedrijven zijn verzekerd tegen het uitvallen van personeel door gezondheidsproblemen, waaronder psychische klachten. Zij kunnen daardoor aanspraak maken op een vergoeding van de voor het behandeltraject gemaakte kosten door de verzekeraar. Problematisch bij de vergoeding van de kosten voor een behandeling van een Burn out is echter, dat de Burn out als zodanig niet is opgenomen in de classificatie van psychische stoornissen DSM-5, zoals een depressie of een angststoornis dat bijvoorbeeld wel is. Om die reden wordt nog weleens gepoogd om een Burn out onder een andere noemer te scharen zodat het behandeltraject wel vergoed wordt. Niet zelden wordt betoogd, dat het bijvoorbeeld gaat om een depressie of een angststoornis, aandoeningen die wel in de DSM-5 zijn opgenomen.

NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT (NZA)
De Zorgautoriteit doet momenteel onderzoek naar deze gang van zaken: “We nemen dit hoog op omdat een behandeling die onterecht bij een zorgverzekeraar gedeclareerd wordt, ten koste gaat van geld dat aan andere patiënten besteed kan worden. Bovendien is behandeling in de gespecialiseerde ggz, waar de wachttijden lang zijn, niet altijd nodig en kan deze zorg ook op andere plekken worden geboden. Voor patiënten kan het daarnaast zeer nadelig zijn als in hun medisch dossier ten onrechte gemeld wordt dat zij aan een psychische stoornis lijden.”

DE WERKGEVER IS VERANTWOORDELIJK
Als werkgever blijf je verantwoordelijk voor je medewerker met een Burn out verleden. Dus ook als deze medewerker bij een andere organisatie terecht komt en hier in een Burn out raakt. Het UWV gaat dan beoordelen of jij als werkgever alles hebt gedaan om de medewerker uit de Burn out te halen. Dus ook de keuze van het traject wordt dan onder de loep genomen. Met alle (financiële ) risico’s van dien.

SNEL HERSTEL
Gelet op het bovenstaande is het voor alle betrokkenen belangrijk om zo snel mogelijk weer deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Dit is te bereiken door de medewerker een gerichte specialistisch behandeling aan te bieden. Het loont de moeite om serieus te onderzoeken wat voor iemand het meest effectief zal zijn.

Meer weten? Peter Zaal tel 06-20712438 www.FuturaEsperanza.com

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement