Barneveldse Techniek Opleiding: “Zaaien voor de lange termijn”

Magazines | Vallei Business nummer 1 2021

Het nijpende tekort aan gekwalificeerd technisch personeel speelt steeds meer bedrijven parten, zeker in een wereld waarin technologieën steeds complexer worden. Sinds anderhalf jaar maakt de Barneveldse Techniek Opleiding, gevormd vanuit het bedrijfsleven, zich sterk om die groeiende spanning om te doorbreken. “We moeten zaaien voor de lange termijn,” stelt directeur Arjan de Jager.

Tekst: Aart van der Haagen
Fotografie: BTO
 
Nieuw is het probleem niet, maar het neemt wel in omvang toe en dat baarde een groep ondernemers in de regio Barneveld enkele jaren geleden zorgen. “We zagen dat het niet goed ging met de instroom van nieuwe medewerkers,” vertelt De Jager. “Daarnaast stelden we vast dat het onderwijs niet optimaal aansloot op de behoeften van de markt. Bovendien creëert de schaarste aan personeel een hoge werkdruk bij de bedrijven, waardoor zij onvoldoende aandacht kunnen besteden aan het opleiden van jonge mensen die mede in de praktijk het vak onder de knie willen krijgen.” Het initiatief om de Barneveldse Techniek Opleiding in het leven te roepen komt bij dezelfde ondernemers vandaan, die nu ook in het bestuur van de twee jaar geleden opgerichte coöperatie zitten. De Jager spreekt over een hybride-leerconcept, maar anders dan dat we het van BBL kennen, met een hogere ontwikkelingsintensiteit. “Niet de verhouding van vier-op-een, maar twee dagen per week bij ons een opleiding volgen en drie dagen per week werken bij één van de aangesloten bedrijven, met volledige productieve inzetbaarheid. Dat laatste vormt voor ondernemers natuurlijk een belangrijk aspect.”
 
Hoogwaardige apparatuur
 
‘Schools’ gaat het er zeker niet aan toe bij BTO, die mbo-opleidingen op de niveaus 2 en 3 aanbiedt, op termijn te breiden met niveau 4. “Vergeet het beeld van klassen. De talenten - we spreken bewust niet van leerlingen - ontwikkelen zich in hun eigen tempo, met een schema dat ze grotendeels in eigen hand houden. Dat geldt zeker voor degenen die goed in staat blijken zelfstandig hun plan te trekken. Begeleiding en ondersteuning hebben we natuurlijk paraat. Iedereen werkt zelf door de modules heen, waarbij theorie en praktijk continu met elkaar verweven zijn.” Drie werkplaatsen vormen het kloppend hart van BTO: elektro- en installatietechniek gecombineerd, metaal en mechatronica. Ook het vooroordeel dat ze ‘wel afgeschreven equipment toegeschoven zullen krijgen’ kan direct de prullenbak in. De Jager: “Wij investeren in de meest hoogwaardige apparatuur en gereedschappen, anders zouden we direct al achter lopen, terwijl we werken voor de toekomst.” Verwacht ook geen typische schooltijden. “We houden hetzelfde ritme aan als het bedrijfsleven. Wel zo logisch, want de andere drie dagen van de week zijn onze talenten immers dáár actief. Zelf verzorgen wij het praktijkprogramma, terwijl we voor de theoretische componenten samenwerken met MBO Amersfoort en het Hoornbeek College in Amersfoort.”
 
Goed werknemerschap

 
De Barneveldse Techniek Opleiding behelst vier werkvelden, te weten metaal, elektrotechniek, installatietechniek en mechatronica. Logischerwijs komen de aangesloten bedrijven uit die sectoren. “Ze bevinden zich hoofdzakelijk in de Foodvalley, dus in en rondom Barneveld, Veenendaal en Ede” aldus De Jager. “Inmiddels telt onze coöperatie bijna honderd leden, dus dat is sinds de start van BTO in 2019 best hard gegaan. Het zegt iets over het belang, over het tekort aan gekwalificeerd technisch personeel. We begonnen anderhalf jaar geleden met een groep van 38 jonge talenten en nu hebben we er 72. Naast de technische programma’s die we voor hen inrichten, besteden we veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, aan basiscompetenties die het bedrijfsleven verlangt. Hoe ga je met de spullen om? Hoe voer je een gesprek met een klant? Welke verantwoordelijkheden moet je nemen? Kortom, goed werknemerschap. We willen de talenten goed voorbereiden, want het is in de basis de bedoeling dat zij in dienst blijven bij de bedrijven waar zij tijdens de opleiding aan de slag gaan. We bieden dus een baangarantie. Mocht één van beide partijen toch geen toekomst zien in een later dienstverband, dan vinden we vast en zeker een andere oplossing binnen de pool van bijna honderd ondernemingen.”
 
Havoleerlingen
 
BTO investeert volgens de directeur veel tijd en energie in het benaderen van doelgroepen. “We kijken naar het vmbo, maar we realiseren ons dat de leerlingen daar hun gemaakte keuze niet zomaar zullen aanpassen. Je moet veel verder aan de voorkant gaan zitten, bij de basisscholen. Speciaal voor die kinderen ontwikkelen we nu een kennismakingsprogramma, waarbij ze op een aantrekkelijke manier technieklessen zullen volgen. Daarnaast focussen we ons - en dat verwacht je misschien niet - op tweedejaars havoleerlingen. We gaan een pilot draaien, die inhoudt dat zij twintig weken lang praktische technieklessen krijgen, één dagdeel in de week. Als zij daardoor geïnteresseerd raken in de materie, kunnen zij in het derde jaar een profiel kiezen dat daarbij past en wordt het techniekprogramma uitgebreid tot en met havo 5. Over het algemeen komen zij in de HAVO niet zoveel met praktische techniek  in aanraking, terwijl bedrijven juist zitten te springen om technisch geschoolde mensen met een groot theoretisch inzicht, analytisch vermogen en een praktische inslag. Immers, de complexiteit van machines en apparatuur blijft toenemen. Wij laten de havoleerlingen ontdekken dat techniek geweldig interessante kanten heeft, ook op een hoger leerniveau. Naast dit alles starten we initiatieven voor zij-instromers op en ontwikkelen we op verzoek van het bedrijfsleven modules voor bestaande medewerkers. We peilen de behoeften bij onze leden en vragen hen actief mee te denken en input te leveren.”
 
Cultuuromslag
 
Dat laatste kenmerkt de structuur van een coöperatie, zoals BTO die is. Ondertussen valt er nog veel werk te verzetten om de personeelsschaarste in de technieksectoren terug te dringen, zeker voor de lange termijn. “Het verlangt een cultuuromslag bij bedrijven, die nog vaak vasthouden aan een BBL-opleiding. Dat lijkt goedkoper, maar brengt meer interne begeleiding met zich mee en als dat niet lukt, zullen de nieuwe medewerkers zich minder goed ontwikkelen. Als afvaardiging van het bedrijfsleven verzorgen wij kwalitatief hoogwaardige opleidingen, die rechtstreeks aansluiten op de praktijk van 2021 en die anticiperen op de toekomst. Dat doen we ook door te investeren in instroom. Hoe meer ondernemingen zich bij de coöperatie aansluiten, hoe meer draagvlak dat geeft om te kunnen zaaien voor de lange termijn. De technieksectoren zitten nu al met een fors probleem als het gaat om de aanwas van gekwalificeerd personeel en als er niets gebeurt, wordt dat alleen maar erger.”
 
Meer informatie: www.btobarneveld.nl
 
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement