Nieuwe juridisch vragen in coronatijd

Magazines | Vallei Business nummer 1 2021

De coronatijd roept allerlei nieuwe juridische vragen op. Wolleswinkel Hofman Advocaten geeft ondernemers deskundig advies hierover. Zo komt advocaat Jaap Wolleswinkel veel de vraag tegen hoe je met contracten moet omgaan in coronatijd. Wanneer kun je een contract wijzigen of zelfs eenzijdig opzeggen? Is daarbij een beroep op overmacht mogelijk?

Wolleswinkel: “Een algemeen antwoord op deze vragen is lastig. Veel hangt af van de omstandigheden en de afspraken die gemaakt zijn. Toch valt er op hoofdlijnen wel het een en ander over te zeggen. Van overmacht is sprake als u een contract buiten uw schuld niet kunt nakomen. De wettelijke lat ligt daarbij behoorlijk hoog. Er is namelijk pas sprake van overmacht als het feitelijk onmogelijk is om een afspraak na te komen. Niet als het bijvoorbeeld alleen (veel) lastiger is, fors duurder of zelfs onrendabel.”

“Ook kan een beroep worden gedaan op ‘onvoorziene omstandigheden”, legt Wolleswinkel uit. “Het gaat daarbij om omstandigheden die u bij het sluiten van de overeenkomst niet kon of had kunnen voorzien. Je zou zeggen: een systeemontwrichtende, wereldwijde gezondheidscrisis valt daar onder. Toch is de rechter relatief streng in zaken waar een beroep wordt gedaan op dit argument. Een winkelier kreeg weliswaar gelijk toen een vastgoedeigenaar eiste dat de huur moest worden doorbetaald, een vastgoedbelegger dan weer niet.”

WEBWINKELS
Wolleswinkel adviseert klanten die vragen hebben over contractkwesties. “Bij Wolleswinkel Hofman Advocaten denken we daarbij in oplossingen. Ook kunnen we bij het afsluiten van nieuwe contracten adviseren over clausules op het gebied van overmacht of onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld afspraken over de mogelijkheid tot opzegging of prijsaanpassingen waardoor u minder risico loopt.” Een ander effect van de lockdown is de explosieve groei van het aantal webwinkels, merkt advocaat Jan-Kees Karels op. “Een trend die al gaande was, is door de coronacrisis versterkt”, zegt hij. “Wat enthousiaste starters wel eens over het hoofd zien, is dat een webwinkel te maken krijgt met allerlei regels. En als jouw webshop aan consumenten verkoopt, gelden er extra regels. Zo moet je als webshop moet de nodige informatie verstrekken aan klanten. Op een duidelijke plek dienen de belangrijkste bedrijfsgegevens te worden vermeld. Met name KVK- en btw-nummers worden nogal eens vergeten. Ook moet duidelijk zijn waar jouw bedrijf fysiek gevestigd is: alleen een postbus vermelden is niet voldoende.” Karels staat ondernemers bij op het gebied van privacy- en ICT-recht.

WH-INCASSO
Wat doe je als je klant jou niet betaalt omdat hij door corona geen of minder inkomsten heeft? Corian Oudshoorn van WH Incasso hoort die vraag de laatste tijd steeds vaker. “Wolleswinkel Hofman Advocaten heeft een aparte incassopraktijk, WH Incasso. Klanten melden zich bij ons kantoor met de vraag hoe ze moeten omgaan met niet-betalende klanten. We maken een inschatting van de situatie. Gelijk doorpakken levert waarschijnlijk een vonnis op waarmee de vordering is ‘veiliggesteld’. Het kan echter ook zijn dat de niet betalende schuldenaar op het punt staat failliet te gaan. WH Incasso maakt hiervan een inschatting en staat de klant terzijde.”

WOLLESWINKEL HOFMAN ADVOCATEN
Sinds 1 januari dit jaar heeft Wolleswinkel Hofman Advocaten een nieuwe kantoorlocatie in Nunspeet in een gedeelte van de historische kantoorvilla aan de F.A. Molijnlaan 131. Dat moment is aangegrepen om ook de naam en de huisstijl te veranderen. Wat niet verandert is de missie: met optimale juridische dienstverlening - in nauwe samenwerking met de klant - diens belangen maximaal behartigen.

Vestiging Barneveld
Stationsweg 43
3771 VC Barneveld
T: 0342 49 10 28

Vestiging Nunspeet
F.A. Molijnlaan 131
8071 AE Nunspeet
T: 0341 23 05 80 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by