Baulds: Veiligheid ten top in een kostenbesparend besturingssysteem

Magazines | Vallei Business nummer 3 2022

Door de huidige componenten schaarste moeten machinefabrikanten regelmatig wijzigingen aanbrengen in de systeemconfiguratie door gebruik van andere sensoren en actuatoren. Dat betekend veranderingen in de bekabeling en dus terug naar de tekentafel. Of wat dacht je van de ongenoeglijkheden die ontstaan bij een storing in de bekabeling. Wat als de storing niet gevonden kan worden? Machine terughalen? Dure controller vervangen? Kabelboom vervangen? Wij van Baulds kunnen je vertellen: dat is vanaf heden niet meer nodig. De reden? Daar vertellen wij graag meer over in dit artikel.

KABELBOMEN NIET MEER VAN DEZE TIJD

Mobiele machines zoals hijskranen worden tegenwoordig steeds slimmer. Dat betekent in veel situaties veel sensoren en actuatoren over het hele bereik van de kraan; van hijshaak tot aan het rupsonderstel. Dit heeft lange complexe kabelbomen tot gevolg. Naast de complexiteit zijn er nog meer nadelige gevolgen zoals signaalkwaliteit, gewicht, onderhoudbaarheid en de waterdichtheid van doorvoeren en connectoren. Productie van dergelijke kabelbomen wordt ervaren als arbeidsintensief en wijzigingen in de systeemconfiguratie hebben direct invloed op het ontwerp van de kabelboom.

Maar wat als er een storing in de kabelboom zit? De kans is groot dat hierdoor de hele machine uitvalt. De oorzaak van storingen in een conventionele kabelboom zijn moeilijk te vinden, wat kan betekenen dat de hele kabelboom vervangen moet worden. Oftewel een tijdrovende situatie wat samengaat met hoge kosten in een tijd waar het tekort aan technisch personeel substantieel is.

HET ALTERNATIEF

Een decentrale oplossing. Dat is de oplos-sing die Baulds uit Barneveld creëert met zijn eigen ontworpen I/O-module. Dit is een module waar meerdere analoge en digitale signalen mee ingelezen en aangestuurd kunnen worden (betekenis I/O= input/output). Deze modules worden vervolgens verdeeld over de machine, dichtbij de aan te sluiten sensoren en actuatoren. Op basis van veldbustechnologie (CANOpen/J1939) worden deze modules met één enkele kabel onderling gekoppeld en aangesloten op de centrale verwerkingseenheid van Baulds. Hierin draaien allerlei algoritmes om de machinebesturing te verzorgen. Ook biedt deze eenheid de mogelijkheid met de machine te communiceren op basis van een mobiele app of cloudoplossing.

UNIEK IN DE MARKT

De I/O-module van Baulds is robuust, zelf te configureren maar stralend in zijn een-voud. Wat de I/O-module van Baulds echt uniek maakt is de gecertificeerde betrouw-baarheid waarmee sensoren en actuatoren ingelezen en aangestuurd worden. Signalen worden redundant ingelezen en er vindt continue verificatie plaats of alle betrokken (hard- en software) componenten correct functioneren. Dit maakt het mogelijk de I/O-module in te zetten voor het inlezen en aansturen van veiligheid kritische toe-passingen. Hierbij kun je denken aan het inlezen van de E-stop (noodstopschakelaar) of het afstemmen/loslaten in een hydraulische besturing. En dat is wat de Baulds I/O-module biedt: veiligheid ten top in een kostenbesparend besturingssysteem!

Wij zijn ervan overtuigd dat we ook jouw producten slimmer kunnen maken! Benieuwd hoe? Neem vrijblijvend contact met ons op.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement