Wim Oosterwijk over het vitale bedrijfsleven in Gemeente Barneveld

Magazines | Vallei Business nummer 3 2022

Gemeente Barneveld beschikt volgens wethouder Economische Zaken Wim Oosterwijk over een vitaal bedrijfsleven. Energiek, daadkrachtig, innovatief en altijd bereid om samen te werken met het oog op betere resultaten. Bereid om door te pakken, andere wegen te zoeken als het een keer tegenzit. Hoe ziet dat er in de dagelijkse praktijk dan uit?
 
Barneveld in de regio Foodvalley bestaat uit negen dorpskernen met in totaal zo’n 60.000 inwoners. Het van oorsprong agrarische gebied leunde zwaar op de agro-sector. Daar ontwikkelde zich al snel veel bedrijvigheid omheen. Barnevelders blijken geboren ondernemers; daadkrachtig, bereid om risico’s te nemen, te innoveren waar kan en wendbaar bij tegenslag en altijd bereid tot samenwerking. Verwerking, toelevering, bouw, transport en logistiek en vooral veel maakindustrie. Wim Oosterwijk: “De ontwikkeling van de agrarische bedrijven en de industrie ging gelijk op. Neem bijvoorbeeld Moba, een wereldspeler op het gebied van het sorteren, verpakken en verwerken van eieren. Een ander aansprekend voorbeeld is stallenbouwers VDL Jansen of Van Beek, een innovatief bedrijf dat naam maakt als stalinrichter voor de kalverensector. Kortom, rond de agro-sector heeft zich een keten van krachtige bedrijven ontwikkeld. Die ontwikkeling zal niet stoppen, er moeten steeds weer stappen worden gemaakt, beter, sneller en vooral duurzamer door ontwikkelen. Daarvoor zijn talloze initiatieven gestart.”
 
Onderwijs
Een ondernemer heeft niet alleen te maken met de dagelijkse processen in zijn bedrijf, hij is ook afhankelijk van beleidsmakers. Dat wringt soms. “Het is dan verstandig om met alle partijen samen naar de beste oplossing te zoeken. Ook dat geeft vitaliteit aan de regio. Bedrijven pakken zelf in hun netwerk die bal op. Men kent en vertrouwt elkaar en daaruit ontstaan samen met de lokale en regionale instellingen en overheden nieuwe initiatieven. Neem het onderwijs. Ondernemers constateerden dat er in BBL-opleidingen (vier dagen theorie, een dag praktijk) een te grote discrepantie bestond tussen theorie en praktijk. Daar zijn ondernemers samen met overheid en onderwijsinstellingen mee aan de slag gegaan. Zo ontstond de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO). Dat is een stichting die samen met opleidingsinstituten zorgt voor een betere aansluiting. Beide partijen (bedrijfsleven en onderwijs) investeren, de lokale overheid en de provincie sluiten aan.” Een ander voorbeeld is het Poultry Expertise Centre, een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij de pluimveesector. Binnen het Poultry Expertise Centre wordt expertise van het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven gebundeld en benut voor het opleiden van ondernemers en medewerkers die werkzaam zijn in de pluimveesector (nationaal en internationaal), maar ook voor, na- en bijscholing. Het is een internationaal kennis- en trainingscentrum van en voor de pluimveesector dat inspeelt op de vragen vanuit het bedrijfsleven.
 
Ruimtedruk
“Beginnen, gewoon doen, praktisch en snel, dat is het motto van ons bedrijfsleven. Ondernemers beschikken vaak over eigen vermogen, dat hen ook de ruimte biedt om te handelen wanneer nodig. Andere ondernemers gebruiken hun vermogen om te investeren in lokale initiatieven. Zo ontstaat een bedrijvig netwerk, waarin ondernemers elkaar verder helpen, niet alleen als investeerders, maar ook in het delen van hun kennis. Barnevelders voelen een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarin geld belangrijk is maar niet zaligmakend”, zegt Wim Oosterwijk. “Het is de taak van de overheid om te helpen, ideeën – uiteraard binnen juridische kaders – mogelijk te maken en te versnellen.” Soms zijn problemen ingewikkeld en ligt een eenvoudige oplossing niet voor het oprapen. “Neem de beschikbare bedrijfsgrond, dat is binnen onze gemeente een probleem. We hebben met bedrijventerrein Harselaar nu 227 hectaren bebouwd voor bijna negenhonderd bedrijven. Dat gaan we uitbreiden in twee fasen tot 2040 van telkens 20 hectaren, en voor die 40 hectaren is vandaag al vraag. De ruimtedruk is dus heel groot. Ondernemers denken mee, bijvoorbeeld door dubbeldeks te gaan parkeren. Parkeren neemt dure grond in beslag, die nodig is voor uitbreidingen.”
 
Korte lijnen
Het bestuur van de gemeente Barneveld heeft oog en zorg voor de economische belangen. “Wij hebben als gemeente geen grote uitvoeringsorganisatie en dat heeft als voordeel dat de lijnen kort zijn en dat samenwerking gemakkelijker tot stand kan komen. Ondernemers weten wie ze met een bepaalde vraag kunnen aanspreken. Wij zijn er dan ook trots op dat we vier jaar achter elkaar zijn uitgeroepen tot MKB vriendelijkste gemeente van Gelderland. Die toegankelijkheid van de gemeenten moeten we in stand houden, ook als we in 2040 gegroeid zullen zijn tot 80.000 inwoners. Dat is niet alleen autonome groei, maar wordt deels veroorzaakt door nieuwe bewoners die ons gebied verkiezen boven wonen in de Randstad. Dichtbij, landelijk en ruim, snel bereikbaar en met de Veluwe op fietsafstand.”
 
Barneveld telt veel familiebedrijven, met aandacht voor hun medewerkers en een visie gericht op de lange termijn. Een crisis? Geen paniek, maatregelen nemen en dan overleven we dat. Ondernemerschap en de blik op innovatie zit in de genen ingebakken.
 
Human Capital Agenda
Een ander initiatief is de Human Capital Agenda gericht op de medewerkers van de toekomst. “Daar is met BTO al een belangrijk begin mee gemaakt, maar we moeten onze pijlen ook richten op toekomstige medewerkers, die nu bijvoorbeeld nog op de lagere school zitten. Aandacht besteden aan het verbeteren van het imago van werken in de techniek. Dat doen  we ook weer samen met bedrijven en onderwijsinstellingen, niet alleen met het vizier op de korte of middellange termijn, maar vooral op de lange termijn. Waar willen we over tien jaar staan? Daarom willen wij met betrokken partijen jaarlijks een conferentie organiseren, waarbij de we voortgang bespreken en onze doelen zo nodig bijstellen. Niet alleen praten, vooral ook doen. Dat is de ondernemersmentaliteit en daar gaan wij als gemeente zoveel mogelijk in mee.”

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement