Coverstory: Olenz notarissen

Magazines | Vallei Business nr 3 2011

Elke ondernemer heeft recht op onafhankelijk advies

In de afgelopen decennia is het werk van notarissen flink veranderd. “Waar de focus vroeger met name lag op het vastleggen van overeenkomsten, richt het werk zich nu steeds meer op advisering”, zegt mr. Arnaud Wilod Versprille, notaris bij Olenz. Hij vervolgt: “Vanwege deze trend weten directeur-groot aandeelhouders (DGA’s) de weg naar ons kantoor uitstekend te vinden. Wij adviseren hen vanuit onze kennis op fiscaal, financieel, juridisch en emotioneel gebied over onderwerpen als familierecht, onroerend goed en ondernemersrecht.”

Brede kennis

Olenz heeft een historie die teruggaat tot 1681. Het kantoor adviseert met recht vanuit een jarenlange ervaring en up-to-date juridische kennis. Inmiddels heeft Olenz drie partners en twaalf kandidaat-notarissen met een brede kennis. Dankzij de kennis en ervaring, hoort het notariskantoor anno 2011 bij de 40 grootste van Nederland met als belangrijkste dienst het onafhankelijk juridisch advies.

Volledig advies

Omdat notarissen sinds lange tijd niet meer het sluitstuk zijn van een onderhandeling, ziet Olenz de vraag naar onafhankelijk advies groeien. Niet alleen bij DGA’s maar ook de zakelijke markt zoals woningcoörporaties en uiteraard particulieren. Wilod Versprille: “Onze visie is dat een goed advies begint met luisteren. Door goed te luisteren geven wij onze klanten een advies op maat. We kijken bijvoorbeeld naar eventuele fiscale consequenties als u gaat trouwen of scheiden, eventuele huwelijkse voorwaarden of als u het bedrijf wilt overdragen aan één van uw kinderen. Wij begeleiden ondernemers dus vaak bij trajecten die uitgespreid zijn over een langere termijn. Vooral bij de overdacht van een bedrijf kan dat soms wel enkele jaren in beslag nemen.”

Consensus

Bij de overname van een bedrijf, een echtscheiding of de aan- of verkoop van onroerend goed, zijn er meestal verschillende belangen. Vaak staan de belangen van een partij loodrecht op de belangen van de andere partij. Hierin biedt een notaris uitkomst. Waar een advocaat met name zoekt naar tegenstellingen, gaat de notaris op zoek naar consensus. Het zoeken naar de bindende factor en de wederzijdse belangen, is daarbij een belangrijk doel. Wilod Versprille: “Als notaris staan we tussen beide partijen en geven we een onafhankelijk advies. Deze rol zorgt ervoor dat wij als vertrouwenspersoon onafhankelijk advies geven aan ondernemers waarbij ook de andere partij het gevoel heeft dat het eindresultaat redelijk is.”

Vertrouwen

Als u contact heeft met de notaris, wilt u hem of haar volledig kunnen vertrouwen. Daarom heeft Olenz intern een groot aantal professionals die cliënten het beste advies geven op fiscaal, financieel, juridisch en emotioneel gebied. “Mocht uw vraag heel specifiek zijn gericht op een kennisveld, dan schromen wij niet om er een extern deskundige bij te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld een financieel specialist, advocaat of accountant zijn”, vertelt Wilod Versprille. “Zo geven wij u een goed en betrouwbaar advies, altijd!”

Financieel

Juridisch gezien leven we in één van de best ontwikkelde landen ter wereld. Dankzij onze wet- en regelgeving is alles goed geregeld en kennen wij nauwelijks corruptie. Het notariaat in Nederland is verantwoordelijk voor het juridisch vastleggen van deze regels voor bedrijven en particulieren. Om het concreet te maken geeft Wilod Versprille een voorbeeld: “In Nederland heeft de wet- en regelgeving bijgedragen aan een economische groei van maarliefst 8%. Dat is iets waar we als land trots op kunnen zijn.”

Strategie

Olenz heeft op ieder notarieel deelgebied drie specialisten die klanten uitstekend persoonlijk advies geven. De drie partners: Isabel Cox, Jan Willem Hermans en Arnaud Wilod Versprille hebben daarnaast hun eigen kennisveld waar zij zowel binnen als buiten het kantoor actief zijn om zo kennis van buiten naar binnen te halen. Denk aan bestuurlijke, rechtskundige en wetenschappelijke aspecten. Deze strategie past uitstekend bij het bedrijf omdat het de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend wil verhogen.

Kwaliteit

De kwaliteit van de diensten van Olenz wordt ook binnen de branche bevestigd. Eerder dit jaar voerden de notariskantoren in Nederland een audit uit, waarbij ze elkaar een positief punt en een verbeterpunt mochten aanreiken. Uit deze audit bleek dat er bij Olenz geen verbeterpunten gevonden zijn. Met deze uitslag is het kantoor natuurlijk zeer tevreden maar het is geen reden om stil te gaan zitten. Wilod Versprille: “Graag willen wij in de komende jaren steeds eerder aan tafel zitten als onze cliënten belangrijke beslissingen nemen. Zo handelen we niet alleen het papierwerk achteraf af, maar kunnen we ook voorafgaand en tijdens een proces meedenken en praktische adviezen geven. Dit bespaart niet alleen vervelende complicaties achteraf, maar de ondernemer krijgt zo de juiste kansen volledig in beeld. Olenz begrijpt dat in het leven van een ondernemer zowel zakelijke als privé belangen een grote rol spelen.”

Olenz notarissen, www.olenz.nl

notarissen@olenz.knb.nl

Vendelier 2, 0318 – 529 393

Direct aan de A12, centraal in de Valleiregio, ligt

notariskantoor Olenz. Ondernemers uit Veenendaal, Ede, Arnhem en zelfs Utrecht weten de weg naar het kantoor goed te vinden. Het kantoor bestaat inmiddels al 330 jaar en is stevig geworteld in het hart van de regionale economie. Vanuit de rijke historie heeft het kantoor zich gespecialiseerd in alle mogelijke vraagstukken waar een ondernemer vroeg of laat mee te maken krijgt.

In de afgelopen decennia is het werk van notarissen flink veranderd. “Waar de focus vroeger met name lag op het vastleggen van overeenkomsten, richt het werk zich nu steeds meer op advisering”, zegt mr. Arnaud Wilod Versprille, notaris bij Olenz. Hij vervolgt: “Vanwege deze trend weten directeur-groot aandeelhouders (DGA’s) de weg naar ons kantoor uitstekend te vinden. Wij adviseren hen vanuit onze kennis op fiscaal, financieel, juridisch en emotioneel gebied over onderwerpen als familierecht, onroerend goed en ondernemersrecht.”

Brede kennis

Olenz heeft een historie die teruggaat tot 1681. Het kantoor adviseert met recht vanuit een jarenlange ervaring en up-to-date juridische kennis. Inmiddels heeft Olenz drie partners en twaalf kandidaat-notarissen met een brede kennis. Dankzij de kennis en ervaring, hoort het notariskantoor anno 2011 bij de 40 grootste van Nederland met als belangrijkste dienst het onafhankelijk juridisch advies.

Volledig advies

Omdat notarissen sinds lange tijd niet meer het sluitstuk zijn van een onderhandeling, ziet Olenz de vraag naar onafhankelijk advies groeien. Niet alleen bij DGA’s maar ook de zakelijke markt zoals woningcoörporaties en uiteraard particulieren. Wilod Versprille: “Onze visie is dat een goed advies begint met luisteren. Door goed te luisteren geven wij onze klanten een advies op maat. We kijken bijvoorbeeld naar eventuele fiscale consequenties als u gaat trouwen of scheiden, eventuele huwelijkse voorwaarden of als u het bedrijf wilt overdragen aan één van uw kinderen. Wij begeleiden ondernemers dus vaak bij trajecten die uitgespreid zijn over een langere termijn. Vooral bij de overdacht van een bedrijf kan dat soms wel enkele jaren in beslag nemen.”

Consensus

Bij de overname van een bedrijf, een echtscheiding of de aan- of verkoop van onroerend goed, zijn er meestal verschillende belangen. Vaak staan de belangen van een partij loodrecht op de belangen van de andere partij. Hierin biedt een notaris uitkomst. Waar een advocaat met name zoekt naar tegenstellingen, gaat de notaris op zoek naar consensus. Het zoeken naar de bindende factor en de wederzijdse belangen, is daarbij een belangrijk doel. Wilod Versprille: “Als notaris staan we tussen beide partijen en geven we een onafhankelijk advies. Deze rol zorgt ervoor dat wij als vertrouwenspersoon onafhankelijk advies geven aan ondernemers waarbij ook de andere partij het gevoel heeft dat het eindresultaat redelijk is.”

Vertrouwen

Als u contact heeft met de notaris, wilt u hem of haar volledig kunnen vertrouwen. Daarom heeft Olenz intern een groot aantal professionals die cliënten het beste advies geven op fiscaal, financieel, juridisch en emotioneel gebied. “Mocht uw vraag heel specifiek zijn gericht op een kennisveld, dan schromen wij niet om er een extern deskundige bij te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld een financieel specialist, advocaat of accountant zijn”, vertelt Wilod Versprille. “Zo geven wij u een goed en betrouwbaar advies, altijd!”

Financieel

Juridisch gezien leven we in één van de best ontwikkelde landen ter wereld. Dankzij onze wet- en regelgeving is alles goed geregeld en kennen wij nauwelijks corruptie. Het notariaat in Nederland is verantwoordelijk voor het juridisch vastleggen van deze regels voor bedrijven en particulieren. Om het concreet te maken geeft Wilod Versprille een voorbeeld: “In Nederland heeft de wet- en regelgeving bijgedragen aan een economische groei van maarliefst 8%. Dat is iets waar we als land trots op kunnen zijn.”

Strategie

Olenz heeft op ieder notarieel deelgebied drie specialisten die klanten uitstekend persoonlijk advies geven. De drie partners: Isabel Cox, Jan Willem Hermans en Arnaud Wilod Versprille hebben daarnaast hun eigen kennisveld waar zij zowel binnen als buiten het kantoor actief zijn om zo kennis van buiten naar binnen te halen. Denk aan bestuurlijke, rechtskundige en wetenschappelijke aspecten. Deze strategie past uitstekend bij het bedrijf omdat het de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend wil verhogen.

Kwaliteit

De kwaliteit van de diensten van Olenz wordt ook binnen de branche bevestigd. Eerder dit jaar voerden de notariskantoren in Nederland een audit uit, waarbij ze elkaar een positief punt en een verbeterpunt mochten aanreiken. Uit deze audit bleek dat er bij Olenz geen verbeterpunten gevonden zijn. Met deze uitslag is het kantoor natuurlijk zeer tevreden maar het is geen reden om stil te gaan zitten. Wilod Versprille: “Graag willen wij in de komende jaren steeds eerder aan tafel zitten als onze cliënten belangrijke beslissingen nemen. Zo handelen we niet alleen het papierwerk achteraf af, maar kunnen we ook voorafgaand en tijdens een proces meedenken en praktische adviezen geven. Dit bespaart niet alleen vervelende complicaties achteraf, maar de ondernemer krijgt zo de juiste kansen volledig in beeld. Olenz begrijpt dat in het leven van een ondernemer zowel zakelijke als privé belangen een grote rol spelen.”

Olenz notarissen, www.olenz.nl

notarissen@olenz.knb.nl

Vendelier 2, 0318 – 529 393

coverstory

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement