Gerrald Heijnen van Alfa Accountants en Adviseurs over fiscale wijzigingen vanaf 2024

Magazines | Vallei Business nummer 4 2023

De boodschap van Prinsjesdag vraagt om oplettendheid van ondernemers. Wat verandert er in het komende jaar en daarna in het belastingklimaat? Moet je daarop acteren en hoe? “De fiscale wijzigingen voor 2024 lijken redelijk beperkt, maar kunnen onder aan de streep toch best impact hebben,” zegt Gerrald Heijnen, directeur-belastingadviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs in de Vallei-regio. “Ga zeker even aan het rekenen ruim vóór de jaarwisseling en houd je toekomstplannen tegen het licht.”

Wetende dat het voor ondernemers belangrijk is om tijdig te schakelen plaatste Alfa Accountants en Adviseurs kort na Prinsjesdag een handig overzicht van de fiscale wijzigingen op de webpagina www.alfa.nl/prinsjesdag. Heijnen haalt echter graag een paar van de belangrijkste punten naar voren, waarbij anticiperend handelen voor een bedrijf gunstig(er) kan uitpakken. “Met ingang van 2024 gaat de inkomstenbelasting over dividenden van één naar twee tarieven. Tot een jaarinkomen van 67.000 euro ligt deze op 24,5 procent; lager dan voorheen. Boven die grens stijgt zij juist naar 33 procent. De tarieven van de vennootschapsbelasting blijven 19 en 25,8 procent en in de inkomstenbelasting lijkt op het eerste gezicht ook weinig te veranderen, maar het lage tarief gaat iets omhoog en de indexering van de tariefschijven blijft beperkt, waardoor je binnen de huidige inflatie eerder naar het hoge tarief van 49,5 procent zult doorschuiven. Bij een toenemend inkomen geldt een grotere afbouw van de arbeidskorting. Verder bouwt de overheid de zelfstandigenaftrek versneld af en daalt de mkb-winstvrijstelling van 14 naar 12,7 procent. Voor IB-ondernemers met een eigen pand komt de mogelijkheid om dit tot 50 procent van de WOZ-waarde af te schrijven te vervallen, nu de bodemwaarde hiervan op 100 procent komt te liggen. Wel geldt er een overgangsrecht voor gebouwen die tussen 2016 en 2023 in gebruik genomen zijn.”

COMPLEET PLAATJE SCHETSEN
Volgens Heijnen gaat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) enigszins op de schop. “De bedragen voor de voorwaardelijke vrijstelling van schenkbelasting veranderen en bepaalde bedrijfsmiddelen vallen daar niet meer onder, zoals verhuurd vastgoed of een bedrijfswoning die je zowel privé als zakelijk gebruikt. Deze laatste categorie valt alleen onder de vrijstelling voor het zakelijke gedeelte. Dan nog iets anders. Per 1 januari 2025 eindigt de BPM-vrijstelling voor bedrijfswagens, wat de aanschafprijzen fors kan opdrijven. Wacht dus niet te lang met een eventuele vervanging, zeker gezien de levertijden in de autobranche. Voor elektrische bestelwagens bestaat in 2023 nog milieu-investeringsaftrek; de situatie in 2024 is momenteel ongewis. Als laatste wil ik giften aanstippen. Doe je die vanuit de bv, dan geldt nu nog een volledige aftrekbaarheid tot maximaal 50 procent van de winst, maximaal 100.000 euro, maar die regeling vervalt in het nieuwe jaar. Giften aan ANBI-doelen worden straks niet meer als winstuitdeling aangemerkt, wat bij een grote som geld interessant kan zijn.” Met minder dan drie maanden te gaan tot de jaarwisseling raadt Alfa Accountants en Adviseurs ondernemers aan om snel te gaan rekenen en plannen voor de nabije toekomst onder de loep te nemen. “Zit je nog in de juiste rechtsvorm? Moet je investeringen, dividenden of een geplande overname naar voren halen? Kom eens koffiedrinken op één van onze vestigingen, in Barneveld, Ede of Nijkerk. Wij hebben niet alleen accountants en fiscalisten in huis, maar ook bedrijfskundigen en juristen, zodat we het complete plaatje kunnen schetsen.”

Meer informatie: www.alfa.nl
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by