Profiel Samen voor Veenendaal

Magazines | Vallei Business nr 2 2013

De steekwoorden van Samen voor Veenendaal

  • Inspireren, faciliteren en adviseren van bedrijven tot het doen van concrete acties die bijdragen aan een hechtere samenleving;
  • Verbinden van bedrijf en samenleving in een lokaal MBO netwerk;
  • Samenwerking opzetten tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties met als doel het verder versterken en professionaliseren van maatschappelijke organisaties;
  • Zichtbaar maken van initiatieven en ieders bijdrage.

Samen voor een

beter Veenendaal

fotografie Jan-Fotografie

Reggy Broekhuijse is kwartiermaker voor Samen voor Veenendaal. Broekhuijse is een ervaren adviseur, trainer en projectmanager Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Sinds 2008 werkt zij samen met de landelijke stichting Samen voor Betrokken Ondernemen, waar zij als adviseur en coach nauw betrokken was bij de opstart van verschillende zelfstandige lokale en regionale platforms voor MBO.

Broekhuijse: “Ik zet mijn commerciële en marketingervaring graag in om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de samenleving. Om zakelijk succesvol te zijn is het steeds belangrijker oog te hebben voor de omgeving waarbinnen je onderneemt en daaraan bij te dragen. Ik help bedrijven dat op een passende en effectieve manier te doen.”

Samen voor Veenendaal begeleidt een organisatie vanaf het formuleren van doelstellingen tot en met het realiseren van ‘de match’. Ook worden partners aangedragen weermee het klikt en wordt inzichtelijk gemaakt wat de activiteit heeft opgeleverd voor een organisatie en haar medewerkers. “Samen voor Veenendaal is een platform voor ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente. De drie partijen vinden en versterken elkaar. Onze doelstelling is stimuleren van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen voor een hechtere samenleving.”

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen kan op allerlei manieren. Broekhuijse: “Door de handen uit de mouwen te steken voor een goed doel, door mensen mee uit te nemen, medewerkers als coach in te zetten, voor te lezen op een veelkleurige basisschool of door kennis over te dragen aan een maatschappelijke organisatie. Soms begint MBO met één activiteit die misschien een opstapje is voor een structurele samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door Maatschappelijk Betrokken Ondernemen onderdeel te maken van beleid en er communicatie of HRM doelstellingen aan te verbinden, wordt het stevig verankerd. En dat loont, voor het bedrijf én voor de samenleving.” �

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement