Profiel Rabobank Woudenberg-Lunteren

Magazines | Vallei Business nr 2 2013

“Ik heb heel veel respect voor zelfstandig ondernemers”

Jeroen Huisman werkte de laatste jaren bij Rabobank Utrecht als Manager Zakelijke Relaties. Huisman vertelt: “Ik had al langere tijd de ambitie om directeur Bedrijven te worden, omdat ik vanuit deze functie nog meer kan betekenen voor ondernemers. Toen de vacature ontstond bij Rabobank Woudenberg–Lunteren hoefde ik niet lang na te denken. Dit is een prachtig marktgebied met veel diversiteit. Kortom: een prachtige nieuwe uitdaging.”

Respect

Huisman heeft tijdens zijn loopbaan kennis gemaakt met diverse facetten van het bedrijfsleven. Zo werkte hij als vestigingsmanager bij een uitzendorganisatie, was zelfstandig interimmanager en bekleedde diverse functies binnen de Rabobank-organisatie. Huisman: “Vooral mijn periode als zelfstandig interimmanager binnen de zakelijke dienstverlening was waardevol en leerzaam. Ik heb heel veel respect gekregen voor zelfstandig ondernemers die dagelijks de uitdaging met de omgeving en zichzelf aangaan. Daarom wil ik deze mensen graag ondersteunen en inspireren om het ondernemerschap nog meer vorm te geven.”

Inspirerend en verbindend

Over zijn ambities en drijfveren is Jeroen Huisman duidelijk. “Laten we er niet omheen draaien: veel ondernemers hebben het op dit moment zwaar. Ik zie het als mijn taak om zo lang mogelijk achter deze ondernemers te blijven staan en samen met hen te zoeken naar mogelijkheden om een zinvolle, concrete bijdrage te leveren zodat deze bedrijven overleven. Ik wil ondernemers graag inspireren en met elkaar zoeken naar de juiste koers voor hun organisatie. Als Rabobank staan wij midden in de samenleving. Daarom wil ik persoonlijk ook echt betrokken zijn bij de regionale ondernemers en waar mogelijk de verbindende schakel zijn.”

Betrokken

Elke vestiging van deze coöperatieve bank heeft zijn eigen geur en kleur. Rabobank Woudenberg–Lunteren valt op door de betrokken medewerkers die het klantbelang hoog in het vaandel hebben. Huisman: “Iedereen is enorm betrokken bij de klanten en werkt vanuit een down-to-earth benadering aan hoogwaardige kwalitatieve dienstverlening voor een enorme diversiteit aan ondernemers. De komende tijd gaan onze klanten merken dat wij nog planmatiger gaan werken. Daarnaast initiëren wij vaker een contactmoment met onze klanten, zodat wij echt actief betrokken blijven bij de organisaties.”

Innoverende food & agrisector

De food en agrisector is een belangrijke sector binnen Rabobank Woudenberg–Lunteren. Dalende afzetprijzen, gestegen voerprijzen en soms onverwachte prijsfluctuaties zetten deze sector de laatste jaren sterk onder druk. Juist deze groep ondernemers wil Huisman de hand reiken. “Wij geloven dat innovatie de sleutel is om de food en agrisector de komende jaren verder te ontwikkelen. Daarom gaan wij graag een open gesprek aan met ondernemers om te kijken waar de kracht van het bedrijf ligt. Daarbij zetten wij de beschikbare kennis binnen onze bank om in gerichte, praktische adviezen. Zo maken wij met elkaar maximaal gebruik van de prachtige mogelijkheden die deze regio ons biedt.”

Beschikbare kennis delen

De Rabobank kiest er bewust voor om de beschikbare kennis en ervaring te delen met ondernemers in de regio. Huisman: “Samen bereik je meer dan alleen. Daarom zien wij het ook als onze taak om door middel van onze kennis en ons netwerk ondernemers te inspireren en zo hun organisatie verder te brengen. Een concreet voorbeeld hiervan is het netwerk Internationaal Zakendoen. Binnen dit netwerk brengen we internationaal opererende ondernemers uit de regio met elkaar in contact. Deze mensen wisselen samen met onze adviseurs kennis uit en openen waar mogelijk deuren voor elkaar. Op deze manier leveren wij een actieve bijdrage aan het versterken van de economische positie van onze klanten.”

Klaar voor de toekomst?!

Schaalvergroting speelt een belangrijke rol in de agrarische sector. Een bedrijfsoverdracht is het ideale moment om het bedrijf eens goed te analyseren en de focus te leggen op de kracht van het bedrijf. Maar hoe doe je dat? Rabobank Woudenberg–Lunteren organiseert regelmatig cursussen voor mensen die binnenkort het agrarische bedrijf overnemen. Deze cursus gaat in op ondernemerschap, praktische aspecten als boekhouding en biedt handvatten om te sturen op management informatie. Zo is de nieuwe generatie klaar voor de toekomst!

Geïnteresseerd? De eerstvolgende cursus start na de zomer.

Sinds 1 maart is Jeroen Huisman de nieuwe directeur Bedrijven van Rabobank Woudenberg–Lunteren. Als ervaren bedrijfskundige kent Huisman (50) de kansen en risico’s van het ondernemerschap van binnenuit. Jeroen Huisman: “Deze kennis en ervaring is onmisbaar om een goede adviseur en gesprekspartner te zijn voor ondernemers.”

autotestdag

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement