Column; Van Koesveld

Magazines | Vallei Business nr 2 2011

Wordt het steeds lastiger om alles op tijd betaald te krijgen doordat debiteuren ook steeds later of soms zelfs niet betalen? Daar zijn tegenwoordig hele professionele oplossingen voor die echt werken. Zo blijft u als ondernemer ondernemen.

In de praktijk zien we dat de betaaltermijn steeds langer wordt. Niet plezierig, ook doordat facturen binnen het bedrijf daardoor later betaald kunnen worden. Dit kan onnodig het bedrijf een slechte naam opleveren. Tevens kan een onbetaalde nota de relatie met de klant onnodig verstoren. Men moet op een uiterst professionele manier te werk gaan om én het geld op tijd binnen te krijgen én de relatie goed in stand te houden. Incasso is voor veel mensen een onduidelijke en ongrijpbare zaak met een wat negatieve klank. Toch is incasso een legitieme zaak, zeker als deze correct uitgevoerd wordt. Dus met nette brieven, correcte telefoontjes, eventueel zorgvuldig bedrijfsbezoek en als het niet anders kan, de gang naar de rechter.

Ruim 90% van de gevallen wordt met incassohulp naar volle tevredenheid sneller betaald. Dus zonder hulp van de deurwaarder of advocaat. Een incassobureau zou aangesloten moeten zijn bij de NVI, Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen. Dan weet men zeker dat zaken correct afgehandeld worden. Dus een zorgvuldige afhandeling, normale kosten en een goede klachtenbehandeling als er onverhoopt iets mis gaat bij dit gevoelige onderwerp.

Incasso op basis van “no cure, no pay” is een aardige oplossing die onnodige woekerkosten voorkomt. Wordt de nota helemaal niet betaald, dan heeft u in ieder geval geen extra kosten. Specialisten voor elke branche is mogelijk als het incassobedrijf groot genoeg is. DAS Incasso Service, is een bedrijf dat de laatste jaren zeer professioneel en grootschalig heeft ingezet op incasso. Bij deze partij blijven de klantbelangen centraal staan en worden de nota’s beter op tijd betaald. Het aardige bij deze partij is dat, mocht de incasso toch niet lukken dan hoeft men geen dure advocaat in de arm te nemen. Deze kosten zijn afgedekt door de aanvullende rechtsbijstand verzekering bij bedragen tot € 5.000. Daarboven gelden aangepaste bijdragen. Hulp bij verweer, als geleverde diensten of producten niet zouden voldoen, wordt automatisch overgenomen door de gespecialiseerde juristen. Hiervoor betaald men een abonnement van ongeveer € 50 per maand. Door sneller betaald te krijgen is dit vaak in de rente al ruimschoots terugverdiend. Tel daarbij het ontzorgen, dus minder stress door achter onbetaalde facturen aanzitten.

De hulp start al voor het incassotraject.

Men krijgt advies over verbeterpunten bij de betalingsvoorwaarden, Een laatste aanmaning kan men versturen op het briefpapier van het incassobureau. En vergeet niet vooraf kredietinformatie in te winnen over de (potentiële) afnemers alvorens men zaken gaat doen.

De zorg van betalingen op tijd uit handen geven en doen waar men goed in is. Ondernemen!

Dat is iets wat met incasso sneller bereikt wordt. Tot slot wat tips en praktijkervaring van de auteur. Trek elk incassobureau na in het NVI register, www.nvio.nl. Accepteer geen buitensporige tarieven wat menig incassobureau erop na houdt. Voorkom nare breed geschouderde personen voor de deur van de klant. Neem geen incassobureau zonder keurmerk. Kijk naar de bredere ondersteuning die men aanbiedt zoals checkup betalingsvoorwaarden enz. Vraag referenties aan het incassobureau. Google de klant waar u zaken mee doet. Google het incassobureau waar u zaken mee wilt gaan doen. Het geeft vaak een aardig beeld. Werk via een tussenpersoon als een incassopartij wordt inschakelt. Deze heeft een bredere ervaring en kan ook bemiddelen mocht er ergens onverhoopt een onduidelijkheid ontstaan. De tussenpersoon kan ook behulpzaam zijn met het doornemen van de voorwaarden van het incassobedrijf zodat dit op maat aansluit bij de onderneming. Een tussenpersoon kan bij onduidelijkheden de incassopartij manen om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren, al moeten incassobureaus aan dit laatste nog een beetje wennen. De tijden veranderen, maak gebruik van de verandering.

column

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement