Vitaal Werkt Beter: vitaliteit werknemers geen kostenpost maar rendabele investering

Magazines | Vallei Business nummer 3 2019Als deskundige op het gebied van vitaal werken, weet trainer/adviseur Desiree Dankers als geen ander dat het succes van je bedrijf aanzienlijk toeneemt wanneer het goed gaat met je werknemers. Tijdens een gesprek op het kantoor van VitaalWerktBeter, blijkt dat veel ondernemers nog onvoldoende beseffen dat ze met hun mensen echt goud in handen hebben. Medewerkers worden nu nog vooral gezien als een kostenpost. Maar met die visie doen ondernemers hun medewerkers En zichzelf tekort. Want investeren in vitale werknemers is investeren in een opmerkelijk beter bedrijfsresultaat. Gaan werkgevers dat eenmaal zien, dan ligt de weg open naar zorgeloos, succesvol en met plezier ondernemen.

Tekst: Baart Koster Fotografie: Marnix Schmidt

Haar onderneming is centraal gelegen in een buitengewoon bedrijvig gebied, waar volop wordt gewerkt, en helaas vaak ook verwerkt. Precies de juiste plek dus voor vitaliteitsdeskundige Desiree Dankers en haar collega's om kantoor te houden. Aan de diensten van VitaalWerktBeter is schreeuwende behoefte, want de landelijke verzuimcijfers stijgen nog steeds. Desiree zet voor ondernemend Nederland haar kennis en ervaring in om de vitaliteit van werknemers te optimaliseren. Met dat begrip vitaliteit ligt overigens al meteen het eerste misverstand op de loer, zo blijkt. "Iedereen denkt bij vitaliteit aan gezondheid en ziet daarbij een mand fruit op de balie en een rij fitnesstoestellen voor zich. Maar dat is wat ik onder gezondheid versta. In mijn visie is de essentie van vitaliteit niet dat je vrij bent van ziektes, maar dat je veerkracht, flexibiliteit, levenslust bezit. Een vitale werknemer loopt graag een stapje harder en is snel weer opgeladen na een eventuele tegenslag."

Belangrijke lessen

Desiree is 25 jaar als HR en Verzuim expert werkzaam en heeft een goed gevulde rugzak met kennis en ervaring. Ze gebruikt haar expertise opgedaan tijdens haar studie verpleegkunde en haar universitaire studie veranderingsmanagement, waarin mens en organisatie centraal staan, naast een gedegen opleiding als trainer en coach. "Ontwikkeling van mensen is altijd de rode draad voor mij geweest, zowel in mijn studie als loopbaan. Ik vind het ongelooflijk uitdagend de belangen van verschillende partijen te behartigen en deze met elkaar te verenigen. Ik hou ervan om al die zaken zo met elkaar in verbinding te brengen dat er een win-winsituatie ontstaat voor alle betrokkenen." Haar werk heeft haar belangrijke lessen geleerd, vervolgt ze. "Vaak zijn werkgevers en andere organisaties vooral bezig met faciliteren. Met goede bedoelingen, maar wat feitelijk gebeurt, is dat daarbij vaak voor de medewerker beslist wordt. En dat roept weerstand op. Zonde van je geld, moeite en energie. Je bereikt meer door te zorgen voor commitment en motivatie."

Bij dat committeren is het zaak dat niet op een directieve manier te doen. Dus om geen voorwaarden en eisen te stellen waaraan medewerkers moeten gehoorzamen en verplichtingen op te leggen. Het gaat er juist om dat mensen zelf de meerwaarde zien en uit zichzelf gemotiveerd raken, zegt Desiree. Want mensen willen het gevoel hebben dat ze zelf een keuze maken, zodat ze daar ook achter kunnen staan." Daarnaast constateert ze dat veel ondernemers heel reactief acteren zodra het om hun personeel gaat. Ze komen pas in actie wanneer het fout gaat. Dat leidt tot veel verzuim en verloop, zo blijkt in de praktijk. "Jammer, want ik geloof er sterk in dat voorkomen beter is dan genezen."

Helaas lijken ondernemers, zodra het om per-soneel gaat, ineens niet meer als ondernemer te denken maar veel defensiever vanuit regels en controle naar hun werknemers te kijken. Nu werken de arbeidsrechtelijke regels weliswaar ook wel een zekere krampachtigheid in de hand. "Maar dat hoeft niet", zegt Desiree die vindt dat het ook op dat gebied ondernemender kan. "De voortvarendheid en lef die men in het zakendoen heel duidelijk toont, zou ik ook terug willen zien als het om de medewerkers gaat."

5 manieren om je op te laden

Voor vitale werknemers is het bovendien essentieel dat ook hun werkgevers zelf vitaal zijn en dat op en om de werkvloer uitstralen, zegt Desiree. "Je vormt een team, als werkgever en verant-woordelijke leider is het dus een 'must' met die energie je werk te kunnen doen die je ook van je medewerkers vraagt." Vitaal zijn in haar visie betekent dat je op vijf verschillende manieren je energiebronnen kunt opladen. "Dat begint bij het fysieke, lekker in je vel zitten, kracht uitstralen, wat staat of valt bij een goede lichamelijke conditie. En voel je vrij in je hoofd en in je hart, want alleen dan is er ruimte voor positief denken en doen. Heb je dus ballast in de vorm van zorgen of issues die negatieve emoties oproepen, ruim die ballast dan eerst op. Daarnaast heb je wat ik 'spirit' noem, namelijk doen waar je heel goed in bent en energie van krijgt. Zodat je elke dag opstaat met zin in die dag, omdat je je passie volgt en iets doet wat je energie geeft en wat je als zinvol ervaart. Die bronnen kun je alleen opladen als je het op je eigen manier kunt doen, waarmee ik bij de vijfde bron kom: autonomie."

In die context leert Desiree zowel werknemers als werkgevers om op zoek te gaan naar hun USP's (Unique Selling Points) en aandacht te hebben voor de juiste mens op de juiste plek. "Als mensen zelf bewust op zoek gaan naar waar ze echt goed in zijn, ben je automatisch bezig met loopbaanontwikkeling binnen je organisa-tie. Zowel medewerker als werkgever kijken dan samen hoe zij optimaal hun potentieel kunnen benutten."

Al snel keert het begrip autonomie in het gesprek terug, want dat is voor Desiree misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor motivatie en plezier op de werkvloer. "In samenwerking met trainingsbureau Koeleman Sterk & Partners bied ik met Boven de Lijn een krachtige trainingsmethodiek aan. Krachtig, omdat we binnen dit trainingsprogramma met metaforen werken en ervoor zorgen dat mensen binnen een organisatie dezelfde taal gaan spreken. Binnen Boven de Lijn ontdekken mensen zelf wat goed voor ze is. Kiezen ze ervoor om die futloze, passieve medewerker te blijven, of kiezen ze ervoor om Boven de Lijn te functioneren? Wat betekent dat ze regie over hun eigen leven nemen. En dat ze hun leven voluit leven. Wat inhoudt dat ze hun vermogens willen aanspreken en zichzelf altijd de vraag stellen: wat is mijn bijdrage hier en is die bijdrage wederkerig? Of concreet: levert dit zowel voor mij als het bedrijf waar ik werk iets op? Want als die wegen uit elkaar gaan lopen, dan is het zaak daar open met elkaar over te spreken. Anders keldert de productiviteit en het werkplezier en heeft dat ook negatieve invloed op jouw uitstraling naar klanten. Uiteindelijk wordt het hele bedrijf daardoor geraakt en dat wil je niet."

Wat je zeker niet wilt

Tegenover die productieve, gemotiveerde, kortom; vitale medewerker die van waarde is voor zijn werkgever, staat een gevreesd scenario: langdurig verzuim. Voor de werknemer die thuis zit, en vooral ook voor de ondernemer, die daar een grote kostenpost aan heeft. Desiree rekent het in een handomdraai voor. "Als je weet dat burn-out tegenwoordig ziekte nummer één is en dat een gemiddelde werk-nemer met een burn-out 241 dagen ziek is, en minstens 250 euro per dag kost, dan betaalt de werkgever al snel zestigduizend euro voor een zieke werknemer. Als je dan tevens bedenkt dat het aantal werk gerelateerde burn-out klachten blijft toenemen, dan begrijp je welk risico een ondernemer loopt. Dat gaat al gauw richting 3 miljard euro per jaar voor werkend Nederland."

Vitaliteitsscan: focus op de quick wins

Het is daarom maar goed dat Desiree bij haar klanten met concrete oplossingen komt om dergelijk leed en kosten voor te zijn. Want met haar vitaliteitsscan helpt ze al vele organisaties. "Ik nodig directeuren, teamleiders en managers uit om de workshop te volgen en laat ik ze een scan maken van hun organisatie op de menselijke factor ofwel HR-gerelateerde thema's als teamspirit, carrièrekansen, maar bijvoorbeeld ook stress, vermoeidheid en personeelsverloop. De vitaliteitsscan vormt het gezamenlijke vertrekpunt en op basis van de bevindingen bied ik trainingen op maat aan die bijdragen aan onder andere meer productiviteit, klantgerichtheid en teamspirit." Tot slot deelt Desiree nog graag enkele tips waar-mee ondernemers hun organisatie en mensen direct vitaal krijgen en houden. "Reserveer bewust wat meer tijd om aandacht aan je personeel te schenken. Gewoon om een praatje te maken en een compliment te geven. Dat levert direct veel op. Overigens hoef je het als werkgever niet allemaal zelf te doen, met mijn trainingen creëer ik een sfeer waarin men ook elkaar binnen het team gaat aanspreken op positief denken en doen. En ten slotte is het zaak alleen te focussen op die zaken die aandacht behoeven. Met de vitaliteitsscan help ik je in drie uur precies die zaken in beeld te krijgen."

delen:

Vallei Business nummer 3 2019

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement