Profiel Wageningen University & Research

Magazines | Vallei Business nr 1 2013

Wageningen UR

Kloppend kennishart binnen FoodValley

Nederland behoort tot de top in de agrifoodwereld. In totaal genereert de sector €48 miljard aan toegevoegde waarde en is goed voor bijna 10 procent van de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Met Wageningen UR (University & Research centre) als kloppend hart van kennis, research en innovatie staat FoodValley internationaal op de kaart als toonaangevend kennis- en innovatiecluster. ‘We staan nog maar aan het begin!’

Wageningen University is de enige universiteit in Nederland die zich specifiek richt op de thema’s gezonde voeding en leefomgeving en maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research centre).

Wageningen UR bundelt een groot deel van haar onderzoek en onderwijs fysiek op één locatie, de Wageningen Campus. Een fascinerende plek waar studenten, docenten, onderzoekers en mensen uit het bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen.

Vestigingsklimaat

De grote concentratie van wetenschap, opleidingen en topinstituten op de campus trekken volgens Simon Vink, woordvoerder van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, steeds meer bedrijven en instellingen aan die willen profiteren van het gunstige innovatieve vestigingsklimaat. “Zo is tegenover de campus het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) gevestigd. Binnenkort opent FrieslandCampina bovendien een Research & Development Centre op ons terrein. Het nieuwe gebouw zal ruimte bieden aan ongeveer vierhonderd medewerkers van FrieslandCampina. Daarnaast zal STOAS Hogeschool, gespecialiseerd in het opleiden van studenten tot docenten voor het groene onderwijs, dit jaar nog haar deuren openen op ons terrein.”

CAT-AgroFood

Kennisuitwisseling tussen de onderzoekers en studenten van Wageningen UR, het bedrijfsleven en instellingen, staat dan ook centraal binnen Wageningen UR. Een goed voorbeeld hiervan is het Centrum voor Geavanceerde Technologie in de Agro& Food sector (CAT-AgroFood), dat in Wageningen staat. Het centrum is onderdeel van Wageningen UR en stelt geavanceerde onderzoeksapparatuur beschikbaar aan onderzoeksgroepen binnen Wageningen UR, bedrijven en instellingen. “Met het uitwisselen van apparatuur kunnen snelle ontwikkelingen in analyseapparatuur beter bijgehouden worden”, vertelt Vink. “Ook bespaart het meervoudige gebruik extra kosten.”

Synergie

Vink benadrukt het belang van samenwerking met het bedrijfsleven, maar onderstreept ook de meerwaarde van synergie tussen de verschillende niveaus van onderwijs. “Academisch onderwijs in Wageningen wordt aangevuld door het beroepsonderwijs in Ede, doordat wij ook samenwerken met RijnIJsselvakschool. Zo organiseerden wij samen een cursus moleculair koken. Wij konden hierbij de kennis met betrekking tot moleculaire processen overbrengen op de MBO-leerlingen, terwijl RijnIJssel voor de chef-koks zorgde. In de toekomst willen wij ook gaan samenwerken met de mbo-opleidingen van A12. MBO’ers snappen de taal van het MKB beter en zijn goed in de wat kortere projecten, terwijl wij juist beter zijn in de langere projecten.”

World Food Center

Kennisoverdracht is ook één van de pijlers van het World Food Center, dat over een aantal jaar in Ede gevestigd zal zijn. “Je kunt hierbij denken aan eenzelfde soort opzet als Corpus in Leiden”, licht hij toe. “Een soort experience center en ontmoetingsplek voor kennisinstellingen, het bedrijfsleven, overheden en consumenten met als doel kennis over voeding, gezondheid en duurzaamheid te verspreiden.”

Dat Ede geselecteerd is als vestigingsplaats voor het World Food Center, is volgens Vink een erkenning van de kracht van de FoodValley regio. “Dat Ede verkozen wordt boven een stad als Rotterdam, zegt toch wel wat over de bundeling van krachten in deze regio. Ede is een heel belangrijke partner voor ons. ”

Grensoverschrijdend

Volgens hem zou de FoodValley regio zich in de toekomst kunnen ontwikkelen tot een grensoverschrijdend agrofoodcentrum. “De ontwikkelingen gaan razendsnel. Kijk naar onze campus. In 2007 hadden we 4400 studenten en inmiddels tellen we er 8000. Dit aantal groeit nog steeds. Bovendien leren de gemeenten binnen FoodValley elkaar steeds beter kennen. Als Wageningen UR werken we ook steeds meer samen met de verschillende gemeenten. Zo liggen er kansen bij Veenendaal, omdat deze gemeente gespecialiseerd is in Food IT. Ook een gemeente als Barneveld, dat bekend staat om het pluimvee, is voor ons heel interessant. We staan nog maar aan het begin!” �

Wageningen University is de enige universiteit in Nederland die zich specifiek richt op de thema’s gezonde voeding en leefomgeving en maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research centre).

Wageningen UR bundelt een groot deel van haar onderzoek en onderwijs fysiek op één locatie, de Wageningen Campus. Een fascinerende plek waar studenten, docenten, onderzoekers en mensen uit het bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen.

Vestigingsklimaat

De grote concentratie van wetenschap, opleidingen en topinstituten op de campus trekken volgens Simon Vink, woordvoerder van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, steeds meer bedrijven en instellingen aan die willen profiteren van het gunstige innovatieve vestigingsklimaat. “Zo is tegenover de campus het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) gevestigd. Binnenkort opent FrieslandCampina bovendien een Research & Development Centre op ons terrein. Het nieuwe gebouw zal ruimte bieden aan ongeveer vierhonderd medewerkers van FrieslandCampina. Daarnaast zal STOAS Hogeschool, gespecialiseerd in het opleiden van studenten tot docenten voor het groene onderwijs, dit jaar nog haar deuren openen op ons terrein.”

CAT-AgroFood

Kennisuitwisseling tussen de onderzoekers en studenten van Wageningen UR, het bedrijfsleven en instellingen, staat dan ook centraal binnen Wageningen UR. Een goed voorbeeld hiervan is het Centrum voor Geavanceerde Technologie in de Agro& Food sector (CAT-AgroFood), dat in Wageningen staat. Het centrum is onderdeel van Wageningen UR en stelt geavanceerde onderzoeksapparatuur beschikbaar aan onderzoeksgroepen binnen Wageningen UR, bedrijven en instellingen. “Met het uitwisselen van apparatuur kunnen snelle ontwikkelingen in analyseapparatuur beter bijgehouden worden”, vertelt Vink. “Ook bespaart het meervoudige gebruik extra kosten.”

Synergie

Vink benadrukt het belang van samenwerking met het bedrijfsleven, maar onderstreept ook de meerwaarde van synergie tussen de verschillende niveaus van onderwijs. “Academisch onderwijs in Wageningen wordt aangevuld door het beroepsonderwijs in Ede, doordat wij ook samenwerken met RijnIJsselvakschool. Zo organiseerden wij samen een cursus moleculair koken. Wij konden hierbij de kennis met betrekking tot moleculaire processen overbrengen op de MBO-leerlingen, terwijl RijnIJssel voor de chef-koks zorgde. In de toekomst willen wij ook gaan samenwerken met de mbo-opleidingen van A12. MBO’ers snappen de taal van het MKB beter en zijn goed in de wat kortere projecten, terwijl wij juist beter zijn in de langere projecten.”

World Food Center

Kennisoverdracht is ook één van de pijlers van het World Food Center, dat over een aantal jaar in Ede gevestigd zal zijn. “Je kunt hierbij denken aan eenzelfde soort opzet als Corpus in Leiden”, licht hij toe. “Een soort experience center en ontmoetingsplek voor kennisinstellingen, het bedrijfsleven, overheden en consumenten met als doel kennis over voeding, gezondheid en duurzaamheid te verspreiden.”

Dat Ede geselecteerd is als vestigingsplaats voor het World Food Center, is volgens Vink een erkenning van de kracht van de FoodValley regio. “Dat Ede verkozen wordt boven een stad als Rotterdam, zegt toch wel wat over de bundeling van krachten in deze regio. Ede is een heel belangrijke partner voor ons. ”

Grensoverschrijdend

Volgens hem zou de FoodValley regio zich in de toekomst kunnen ontwikkelen tot een grensoverschrijdend agrofoodcentrum. “De ontwikkelingen gaan razendsnel. Kijk naar onze campus. In 2007 hadden we 4400 studenten en inmiddels tellen we er 8000. Dit aantal groeit nog steeds. Bovendien leren de gemeenten binnen FoodValley elkaar steeds beter kennen. Als Wageningen UR werken we ook steeds meer samen met de verschillende gemeenten. Zo liggen er kansen bij Veenendaal, omdat deze gemeente gespecialiseerd is in Food IT. Ook een gemeente als Barneveld, dat bekend staat om het pluimvee, is voor ons heel interessant. We staan nog maar aan het begin!” �

Facts & Figures Wageningen UR

- Totaal aantal studenten: 7.933

- Aantal bacheloropleidingen: 19

- Aantal masteropleidingen: 28

- Alumni: Er zijn in totaal 37.142 afgestudeerden van Wageningen University, waarvan 31.177 Nederlands en 5.965 niet-Nederlands.

- Van de Nederlandse afgestudeerden is 39% vrouw en van de niet-Nederlandse afgestudeerden 45%.

- 8% van de Nederlandse afgestudeerden en 66% van de niet-Nederlandse afgestudeerden woont en/of werkt in het buitenland.

- Herkomst studenten: 7.933 studenten aan Wageningen University komen uit 106 landen. De belangrijkste herkomstlanden van de buitenlandse studenten zijn China, Duitsland, Griekenland en

Ethiopië.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement