ICT-centrum zet Veenendaal stevig op de kaart

Magazines | Vallei Business nr 2 2015

Ambitieus Veenendaal klaar voor de toekomst

ICT-centrum zet

Veenendaal stevig

op de kaart

Eind november 2015 wordt wederom de ICT-award uitgereikt tijdens het Network Business Event in Veenendaal. Opvallend, want edities van dit event in andere plaatsen hebben helemaal geen ICT-award. Reden genoeg om op zoek te gaan naar het waarom van deze mooie prijs. Tijdens onze zoektocht spraken we voormalige winnaars én gingen we in gesprek met wethouder dr. ir. Marco Verloop en beleidsadviseur Economische Zaken Herman van Rijnbach.

Coverstory

“ICT is onze etalage om bedrijven en personeel aan te

trekken”, aldus wethouder dr. ir. Marco Verloop & beleids-adviseur Economische Zaken Herman van Rijnbach.

Waarom is de ICT-award in

het leven geroepen?

Verloop: “Een award voor ICT-bedrijven past bij Veenendaal als ICT-centrum van de regio. De keuze voor deze sector als focus is gebaseerd op de geschiedenis van Veenendaal. In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw ging het hard achteruit met de wol-, textiel- en tabaksindustrie. Dit waren de belangrijkste takken van het Veense bedrijfsleven en toen zat ineens zo’n 25% van de mensen werkloos thuis.” Dit was voor de gemeente aanleiding om te investeren in meer diversiteit in het bedrijfsleven. Deze spreiding van activiteiten maakte de economie in de regio minder kwetsbaar. “De keuze op dat moment is goed te begrijpen, maar na verloop van tijd bleek de diversiteit ook nadelige gevolgen te hebben. Het werd steeds moeilijker om uit te leggen wat het profiel is van Veenendaal en het bedrijfsleven dat daarbij hoort.”

Op zoek naar focus

Kortom, de gemeente ging op zoek naar een focus om Veenendaal op de kaart te zetten en zo de economie meer ruimte voor groei te geven. Van Rijnbach: “Een goede economie en duidelijke profilering trekken bedrijven én mensen naar Veenendaal. Onderzoeken lieten zien dat de ICT-sector in Veenendaal sterk vertegenwoordigd is en als gemeente zagen we de ICT als sector bij uitstek om te fungeren als motor voor vernieuwing en verduurzaming. Daar zouden ook andere sectoren van profiteren. ICT had daarom al snel onze voorkeur. Voor draagvlak vanuit het bedrijfsleven, gingen we in gesprek met ondernemers, bijvoorbeeld met de Bedrijvenkring Veenendaal (BKV).”

Waarom ICT?

Uit gesprekken met het bedrijfsleven ontstonden vragen. Wat hebben andere sectoren hieraan? Waarom alleen ICT? Sluiten we andere sectoren niet buiten? Verloop: “Natuurlijk hebben we niet het doel om andere bedrijven buiten te sluiten, we willen hen juist versterken. Er is bijna geen sector die helemaal niets met ICT te maken heeft, waardoor iedereen hier voordeel van kan hebben. Als je dit koppelt aan de innovatiekracht van ICT en de stevige basis die de sector in Veenendaal heeft, blijkt dit een heel gegronde keuze.”

Hoe profiteren andere

sectoren van Veenendaal

als ICT-centrum?

Van Rijnbach: “Vergelijk het met een winkelstraat. Als je geen etalage hebt, weten mensen niet wat je te bieden hebt. In je etalage zet je de producten die mensen triggeren om je winkel te bezoeken en zo ook kennis te maken met je andere producten. ICT is onze etalage om bedrijven en personeel aan te trekken.Wanneer ze Veenendaal ‘binnenlopen’ zien ze wat onze stad nog meer te bieden heeft.” Verloop vult aan: “Ik kan me bijna geen bedrijf voorstellen dat niet op de één of andere manier met ICT te maken heeft. Innovaties vanuit die sector kunnen daarom invloed hebben op het volledige bedrijfsleven en maatschappelijk interessant zijn. Denk aan de verschuivingen van fysiek winkelen naar digitaal winkelen, nieuwe lesmethoden waarbij ICT belangrijker wordt en ontwikkelingen in de zorg. Vandaar dat we met onze ICT-focus ook interessant zijn voor innovaties binnen de FoodValley regio. Van een grote zichtbaarheid van Veenendaal profiteren alle bedrijven mee!”

Hoe ziet het bedrijfsleven

Veenendaal?

Mooie ambities, waarin overduidelijk een belangrijke rol is weggelegd voor het bedrijfsleven. Als stimulans is bijvoorbeeld de ICT-award in het leven geroepen. De perfecte aanleiding om de winnaars aan de tand te voelen over hun ervaringen met Veenendaal ICT-centrum. Dat zijn Info Support, Hupra ICT en Bartosz.

Wat is het voordeel van

zo’n regionale prijs?

Info Support richt zich voornamelijk op grotere bedrijven buiten Veenendaal. Toch is een regionale prijs interessant vindt Henk van der Pol, Manager Sales Support & Marketing bij Info Support: “Software levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Er zijn bijvoorbeeld veel besparingen en verbeteringen mogelijk in de sectoren wonen, zorg en onderwijs die in deze regio ook volop aanwezig zijn. Een sterke aanwezigheid van ICT-bedrijven is dan voordelig voor de regio. Met zo’n prijs kun je hier extra bekendheid aan geven binnen het regionale bedrijfsleven en de maatschappij.” Pieter Willemsen, directeur van Hupra, vult aan: “Wij richten ons meer op het regionale mkb en merken wel meer van de toegenomen naamsbekendheid. Nu nog noemen mensen het wel eens, dat is echt een compliment voor ons en de gemeente.” De klantenkring van Bartosz bevindt zich ook hoofdzakelijk buiten Veenendaal, maar het bedrijf zag wel de regionale naamsbekendheid toenemen. Martijn Meijer, manager bij Bartosz, voegt toe: “Door zo’n prijs kun je weer positieve content delen met de buitenwereld. Daarnaast is het voor klanten een bevestiging van hun keuze voor jou en levert het intern veel positiviteit op!”

Zijn de positionering en de

prijs commercieel interessant voor het bedrijfsleven?

Meijer: “Voor bedrijven als Info Support en Bartosz komen er naar mijn idee niet directe verkopen uit voort, omdat wij niet regionaal georiënteerd zijn. Voor de toekomst zie ik die mogelijkheid wel als de profilering ook landelijke bekendheid krijgt. Dan zou het nieuwe bedrijven aan kunnen trekken, wat economisch interessant is.” Van der Pol stemt daarmee in en ziet kansen als het gaat om werving van personeel: “Door die bekendheid is het aantrekkelijker voor mensen om hier te wonen en te werken. Dan profiteer je van extra wervingskracht.” Willemsen: “Die landelijke bekendheid is inderdaad een belangrijke voor de toekomst. Omdat te bereiken moeten we er ook echt allemaal onze schouders onder zetten. Dat kan ook, want we hebben iets moois in handen!”

Wat moet er nog gebeuren

om ICT-centrum Veenendaal

tot een succes te maken?

Van der Pol: Ã¢â‚¬Å“Het vraagt om een lange adem, consistent volhouden. Er is bijvoorbeeld nog veel te winnen als het gaat om vindbaarheid van de regio online. Als we meer content delen, ga je dit ook op Google terugzien. Zo komen mensen ook makkelijker in aanraking met de ambities.” Willemsen ziet ook dat er nog veel moet gebeuren: Ã¢â‚¬Å“Er zijn nog genoeg mooie plannen, zoals een ICT-campus. Daar kunnen bedrijven makkelijker samenwerken, wordt personeel opgeleid en ontstaat er een sterkere link tussen onderwijs, wetenschap en het bedrijfsleven. Zo versterk je elkaar weer en neemt de kwaliteit van de regio nog meer toe. Vooral de nauwe samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid gaat uiteindelijk de positie van Veenendaal versterken. Als we van Veenendaal het ICT-centrum kunnen maken, hebben we het voordeel van centrale ligging, goede economie, de poort naar provincie Utrecht én een sterke ICT-sector met innovatiekracht.” n

Er is bijna geen sector in Veenendaal die helemaal niets met ICT te maken heeft.

“Software levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij”, zeggen Frans Pas (links) en Henk van der Pol van Info Support.

“Door de ICT-award kun je weer positieve content delen met de buitenwereld”, vertelt Martijn Meijer van Bartosz.

Hupra ICT

Hupra is een full-service ICT-dienstverlener voor het MKB. Het bedrijf richt zich op proactief beheer van ICT infrastructuren en levert daarnaast enterprise cloudoplossingen.Hiermee helpt Hupra bedrijven efficiënter te werken en verhoogt het de continuïteit en veiligheid van de ICT-omgevingen. Hupra won de ICT-award in 2012.

Bartosz

Bartosz is specialist in het testen van ICT-oplossingen. Met een team van experts zorgt het bedrijf dat testresultaten worden doorvertaald naar concrete maatregelen voor verdere optimalisatie. De testanalisten hebben allen een afgeronde hbo- of wo-opleiding. Daarnaast zijn zij niet gebonden aan één testmethode, waardoor trajecten altijd volledig op de klant afgestemd zijn. Dit zorgt voor doelgerichte en efficiënte testtrajecten met zichtbare resultaten. Bartosz won de ICT-award in 2014.

“We moeten allemaal onze schouders eronder zetten”, benadrukt Pieter Willemsen van Hupra (rechts).

Info Support

Info Support richt zich integratie- en maatwerkoplossingen bij hoofdzakelijk top 500 organisaties in Nederland en België. Het bedrijf pakt hierbij het volledige traject van ontwikkelen, beheren tot en met hosten van software op maat. Hierbij kan het gaan over advies, softwareontwikkeling en -implementatie, maar ook over het verbinden van losstaande applicaties en trainingen op ICT-gebied. Info Support won de ICT-award in 2011.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement