Column Mirjam Bink

Magazines | Vallei Business nummer 5 2016

Column

Het Nieuwe Werken

Onderdeel van het bedrijfsplan van mijn bedrijf waarop ik afstudeerde in 2003 en gelouterd werd met de Young Business Award was een volledige integratie van het nieuwe werken. Toen natuurlijk hypermodern en onwennig voor anderen. Ik kan me nog herinneren een interview te hebben gegeven waarin gevraagd werd wat voor kleding je aandoet als je vanuit huis werkt. Kan me niet voorstellen dat iemand die vraag vandaag de dag nog zou stellen. Maar goed dat geldt ook voor het online zoeken naar kandidaten, menig HR manager vond dat in 2003 maar vreemd, dat er mensen waren die een profiel op internet achterlieten. LinkedIn en 'Het Nieuwe Werken' waren begrippen die niemand nog kende.

Geen kantoor, althans niet 1 waar we met zijn allen kunnen werken, en zoveel mogelijk digitaal. In beginsel dacht ik alleen te kunnen sturen op eindresultaten maar door een geavanceerd systeem dat wij gebruiken waar al onze bedrijfsprocessen gekoppeld zijn, is er voldoende gelegenheid om tussendoor te kunnen sturen. Maar eigenlijk is dat niet nodig, het team corrigeert elkaar wanneer informatie ontbreekt omdat anders het proces vastloopt. En dus is ons systeem een zelfregulerend systeem geworden.

Het momentje bij de koffieautomaat hebben wij dus nooit gehad. Maar daarvoor in de plaats hebben we wel skype de hele dag open staan in de chatfunctie, hebben we iedere maandag een skype overleg en spreken we regelmatig met elkaar af om echt even om de tafel te zitten en de belangrijkste punten te bespreken. Want fysiek elkaar zien is wel heel belangrijk, maar is geen vereiste om een goed functionerende organisatie te hebben.

Het scheelt ontzettend veel qua kosten, kosten van de IT-structuur zijn veel minder dan een fysiek kantoor. En het grootste voordeel, ik heb de beschikking over uitstekende recruiters die een unieke kans hebben aangegrepen om zorg (in welke vorm dan ook) te combineren met een prachtige flexibele baan. Al zouden ze 's nachts op internet de kandidaten zoeken, zo lang ze maar op een normaal tijdstip gebeld worden maakt het voor niemand enig verschil.

En toch?soms heb ik nog een romantisch beeld in mijn hoofd van een mooie villa met een prachtige vergaderzaal voor die momenten dat we wel bij elkaar zitten? maar of mijn opdrachtgevers bereid zijn daarvoor te betalen?. n

Mirjam Bink

Co-founder Stichting ONL

voor Ondernemers

Owner I-recruiting te Ede

www.onl.nl

www.i-recruiting.nl

Overheden bundelen krachten in KennisAs Ede-Wageningen

De gemeenten Ede, Wageningen en provincie Gelderland hebben op 28 oktober een samenwerkingsovereenkomst voor de KennisAs Ede-Wageningen ondertekend. Zij bundelen hun krachten met één gemeenschappelijk doel: de kenniseconomie in de KennisAs laten groeien als motor voor de hele economie, gericht op werk voor iedereen.

In totaal is  hiervoor eerder ? 2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2015-2019. Met de samenwerkingsovereenkomst wordt de besteding hiervan op een praktische manier geregeld.

De KennisAs Ede-Wageningen vormt de verbinding tussen Wageningen UR met het Business- en Sciencepark Wageningen, de Kenniscampus Ede en het toekomstige World Food Center in Ede. Dit gespecialiseerde economische cluster van bedrijven en kennisinstellingen werkt als een magneet voor bedrijvigheid. Het gebied verbindt mensen; het is een plek voor ontmoetingen, dialoog, kruisbestuiving en samenwerking. Het kennishart van de FoodValley legt connecties tussen bedrijven onderling, tussen bedrijven en consumenten, tussen kennisontwikkeling en bedrijven en tussen wetenschap en samenleving. Het Programma KennisAs werkt als aanjager en smeermiddel en versterkt en verbindt ontwikkelingen zoals de vorming van Wageningen Campus en het World Food Center. Het programma is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda Triple Helix FoodValley. Bea Schouten, gedeputeerde Gebiedsopgaven: "De gemeenten Ede en Wageningen en de provincie bundelen hun krachten op het gebied van kennis, kunde, netwerk en budget voor de realisatie van het programma KennisAs. Hiermee kan het hart van de regio FoodValley zich verder ontwikkelen tot hét kenniscentrum van food, zowel nationaal als internationaal. Een voorbeeld is het World Food Center, dé plek voor de ultieme voedsel beleving van consumenten. Dit versterkt de regionale werkgelegenheid en economische ontwikkelingen. Door op een pragmatische manier de samenwerking te regelen op het gebied van geld, kunnen we efficiënter werken."

Pragmatische oplossing

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats op 28 oktober. Gedeputeerde Bea Schouten, Willemien Vreugdenhil (wethouder Economie van gemeente Ede) en Dennis Gudden (wethouder Economie van gemeente Wageningen) zetten hun handtekening onder de overeenkomst. Wethouder Vreugdenhil: "Vóór de samenwerkingsovereenkomst stuurden de betrokken partijen elkaar onderling facturen of moest er subsidie worden aangevraagd. Dit was omslachtig, kostte veel tijd en versterkte niet het gevoel dat we met elkaar voor één doel werkten. Dankzij deze samenwerkingsovereenkomst is het opdrachtgeverschap goed geregeld, uiteraard binnen de wet- en regelgeving op dit gebied." Wethouder Gudden vult aan: "De drie partijen laten hiermee echt zien dat de samenwerking op dit gebied duurzaam is. We hebben een gedeelde ambitie en werken er hard aan om die waar te maken. Dat soort ambities vergen een langere doorlooptijd om te realiseren en nu hebben we dat tot en met 2019 goed geregeld met elkaar."

Inspirerende avond 4 ondernemende dorpen

Op 5 oktober jl. zijn de leden van de ondernemers verenigingen van Kootwijkerbroek, Harskamp, Wekerom en Otterlo bij elkaar gekomen, met als doel hun netwerk verder uit tebreiden. Deze avond werd geleid door spreker Paul Smit, met als thema 'Samen anders kijken'. Het was een leerzame en geslaagde avond, waar een deel van het onderbewustzijn werd besproken en daarna aan tafel in groepen tijdens het 'World Cafe' de thema's Vertrouwen, Samenwerken en Innovatie met elkaar werden doorgenomen. Zeker voor herhaling vatbaar!

bedrijfshuisvesting

special

delen:

Vallei Business nummer 5 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement