VNO-NCW: ?Regionale benadering bedrijventerreinenlocaties hard nodig?

Magazines | Vallei Business nummer 2 2018

‘Regionale benadering bedrijventerreinenlocaties hard nodig’

Na een moeizame economische tijd, waarin de vraag naar bedrijfslocaties kromp en de uitgifte van bedrijventerreinen juist 

toenam, is de afgelopen jaren een duidelijke kentering zichtbaar. Willen we aantrekkelijk zijn en blijven voor wonen én werken, dan zullen we nú naar de invulling van ruimten moeten kijken, vindt VNO-NCW VeluweVallei.

Fotografie: Jan Ezendam


 

“Voldoende en kwalitatief goede ruimten vormen een kritische succesfactor voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven en daarmee voor de economische groei in de Valleiregio. Dat is aanleiding voor ons om bij gemeenten en provincies aandacht te vragen voor de programmering van werklocaties”, zegt Herald Immink, regiomanager VNO-NCW VeluweVallei. Volgens hem betekent een toenemende vraag niet per definitie dat er nieuwe bedrijventerreinen bij moeten komen. “Uitgifte van nieuwe terreinen heeft steeds effect op bestaande terreinen en de daar gevestigde ondernemers. Tegelijkertijd constateren we dat bestaande terreinen het moeilijk hebben, leegstand blijft oplopen en kwaliteitsimpulsen nodig zijn. In de gesprekken met overheden en andere betrokkenen dringen we daarom aan op een regionale aanpak, goede planning en snelle procedures”, aldus Immink.

VNO-NCW Midden vindt:

1. Goede planning en regionale benadering nodig

- De demografie en de verhuisbewegingen naar de steden vragen om een andere invulling van de ruimte. De fysieke ruimte in de steden komt onder druk te staan. Ook oude bedrijventerreinenlocaties zullen herontwikkeld worden. De planning van nieuwe werklocaties in combinatie met wonen vraagt om uitdagingen. Goede planning en regionale benadering is de oplossing.  

- De samenstelling van de economie verandert. Logistiek en digitalisering worden steeds belangrijker. Zo ontstaan clusters op het gebied van logistiek rondom steden. De planning van nieuwe werklocaties zullen hierop afgestemd moeten worden. 

- Het soort werkzaamheden verandert ook. Houd daar rekening mee bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen. 

- Nieuwe locaties/terreinen hebben effect op bestaande terreinen (verhuisbewegingen, investeringsbereidheid bestaande terreinen). Ook dat moet in de plannen en regionale benadering worden meegenomen.  

 

2. Duidelijke procedures en snelheid belangrijk

- De economie verandert razendsnel. Snelheid en flexibiliteit in de planvorming is daarom essentieel. De wet- en regelgeving en bijbehorende dienstverlening vanuit gemeenten moet hier op aangepast worden.  Gemeenten werken intensief samen om bedrijven zo goed mogelijk te bedienen.  

- Bedrijventerreinen in de regio dienen complementair ten opzichte van elkaar te zijn. 

- Bedrijventerreinenvisies dienen op basis van economische regio’s opgesteld te worden. Bestaande terreinen moeten daar integraal onderdeel van uitmaken.

 

3. Geef bedrijven de ruimte om te ondernemen 

- Per regio dienen er voldoende bedrijventerreinen op de juiste plek en in de juiste hoeveelheid te zijn.

- Voor bepaalde soorten bedrijven (milieucategorieën en / of sectoren) is het clusteren van bedrijven wenselijk.  

- Wenselijk is dat bedrijven in hun locatie/omgeving kunnen uitbreiden.

- Voor kleinere kernen/gemeenten is er ruimte voor lokale bedrijventerreinen. Wanneer ruimte of milieucategorieën een knelpunt gaan worden, is uitwijken naar een andere bedrijventerrein een oplossing.  

- Goede ontsluiting is essentieel voor bedrijventerreinen. 

  

4. Investeer in kwaliteit bestaande bedrijventerreinen 

- Slecht onderhouden bedrijventerreinen dienen een nieuw perspectief te krijgen. Herstructurering en / of transformatie is noodzakelijk.  

- Het inzetten van parkmanagement op bedrijventerreinen kan bijdragen aan betere kwaliteit en veiligheid.

- Overweeg andere functies voor bedrijventerreinen die dicht tegen centra aan liggen, bijvoorbeeld wonen of winkelen.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement