FOV: Dutch Agri Food Week

Magazines | Vallei Business nummer 4 2018

In de zoektocht naar verdere uitbreiding en verjonging heeft het BOV bestuur weer een uitstekende kandidate gevonden: Martine

Martens (Rabobank Vallei & Rijn) woont sinds kort de bestuursvergaderingen bij. Vooralsnog als aankomend bestuurslid, totdat de ALV haar

medio 2019 formeel benoemt. Ze gaat zich per direct inzetten op het gebied van Duurzaam Ondernemen.Vanuit de Rabobank ondersteunen we het ondernemerschap van harte, aldus Martine Martens. Soms doen we dat als bank, soms als sponsor maar veelal ook in de vorm van tijd en energie. Op de vraag om toe te treden tot het BOV-bestuur, heb ik dan ook met volle overtuiging positief geantwoord. Ik mag me de komende tijd gaan richten op het bevorderen van de Circulaire Economie in Veenendaal. Een onderwerp dat de Rabobank sterk ondersteunt, omdat we geloven dat bedrijven die zuinig zijn met grondstoffen, toekomstbestendig zijn. Ik zal mijn kennis, ervaring en contacten op dit gebied graag delen om circulair ondernemen in Veenendaal verder uit te bouwen.

FOV: Dutch Agri Food Week

Aankomend bestuurslid BOV Martine Martens

Meer dan 3.000 mensen bezochten op 8 september de huisvesting van de Koninklijke Ginkel Groep in het voormalige kerkgebouw en de pastorie van de Willibrordusparochie. Exclusief voor de leden van de BOV lieten Wim van

Ginkel en Bert Masselink met hun team dit prachtig gerenoveerde gebouw nogmaals zien.

Bedrijfsbezoek Koninklijke Ginkel Groep

Van 5 tot en met 16 oktober 2018 staat Nederland in het teken van de toekomst van ons eten. Tijdens de vierde editie van Dutch Agri Food Week krijgen bezoekers bij de boer, de voedselproducent, de kok, de wetenschap-per en andere agrifood-experts een antwoord op de vraag: wat eten we nu en in 2050?Dutch Agri Food Week presenteert de toekomst van ons eten en versterkt het positieve beeld van de Nederlandse agrifood sector. Wereldwijd is er grote belangstelling voor de Nederlandse kennis en technologie op het gebied van duur-zame, gezonde en veilige voedselproductie.

Dutch Agri Food Week is het grootste podium in Nederland waar aandacht is voor het stimuleren van innovatie in de agrifood sector én het verbinden van ondernemers, consumenten en overheden. Bedrijven en kennisorganisaties presenteren er hun nieuwste innovaties aan een breed publiek. Iedereen met interesse in voedsel en voedselproductie van consument tot professional is welkom tijdens Dutch Agri Food Week. Om te ontdekken, inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten, te leren en kennis te delen, maar vooral om te genieten van lekker en gezond voedsel. In 2017 trok Dutch Agri Food Week zon 50.000 bezoekers tijdens

150 activiteiten en events die 350 betrokken organisaties verspreid door Nederland heb-ben georganiseerd. DAFW is een verbindend initiatief dat gebruik maakt van de kracht van bestaande netwerken en organisaties zoals regios, samenwerkingsverbanden, steden of andere netwerken. Gestart door de Topsector Agri&Food, Food Valley NL, AgriFood Capital, Greenport Westland Oostland, Brightlands Campus Greenport Venlo heeft Dutch Agri Food Week, naast een nationale uitstraling, ook lokale en/of regionale verankering en zichtbaarheid.

www.dutchagrifoodweek.nl

Vanaf 1 augustus heet ROC A12 Techniek Technova College. De officiële opening zal op 18 oktober plaatsvinden. De afdelingen Techniek & Technologie, Media & ICT en Beeld & Geluid van ROC A12 hebben hun intrek geno-men in het nieuwe pand. Het gebouw zal een etalage worden waarin techniek, techniekon-

derwijs, innovatie, onderlinge samenwerking en de samenwerking met het bedrijfsleven zichtbaar is en beleefd kan worden. Binnen de muren van het gebouw zullen techniekonder-wijs gericht op kiezen, leren en werken en een broedplaats voor innovatieve ontwikkelingen in de techniek, in samenwerking met het bedrijfs-

leven, een vaste plaats krijgen.

Wanneer: 18 oktober 2018 van 15.00 uur tot 18.30 uurWaar: Bovenbuurtweg 7, Ede

FOV: Dutch Agri Food Week

Dutch Agri Food Week

Opening Technova College

delen:

Vallei Business nummer 4 2018

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by