Column Wolters Advocaten

Magazines | Vallei Business nr 3 2013

Afscheid

Mocht u om welke redenen dan ook afscheid willen of moeten nemen van uw werknemer, dan zijn er grosso modo twee mogelijkheden om een ontslag te bewerkstelligen. U vraagt een ontslagvergunning aan bij het UWV Werkbedrijf of u wendt zich tot de kantonrechter met het verzoek om de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden.

Vaak krijg ik de vraag wat het verschil is tussen ontslag via het UWV dan wel via de kantonrechter.

Indien het UWV uw verzoek honoreert, dan ontvangt u een ontslagvergunning. U ontvangt een vergunning, maar het ontslag is daarmee nog niet geëffectueerd. U moet het dienstverband dan nog schriftelijk opzeggen en daarbij behoort een opzegtermijn. Soms kunt u niet opzeggen omdat er sprake is van een ontslagverbod zoals ziekte.

De kantonrechter snijdt het dienstverband door als hij in uw verzoek toestemt. Dus van een opzegtermijn is geen sprake. Er gelden in beginsel ook geen opzegverboden. Maar de kantonrechter kan aan de beëindiging wel een prijskaartje hangen. Een ontbindingsvergoeding. Dat kan het UWV weer niet. Die kan uitsluitend een vergunning afgeven of weigeren.

Waarschijnlijk zal dit duale stelsel nog wel een keer op de schop gaan als politici echt inhoudelijk gaan opereren in plaats van elkaar vliegen af te vangen.

Dick Brouwer

Advocatenkantoor Brouwer, Stationsweg 35

6711 PJ Ede, 0318-651717

autotestdag

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement