BedrijvenKring Veenendaal vol activiteiten en initiatieven

Magazines | Vallei Business nr 2 2014

20-jarig jubileum

BedrijvenKring Veenendaal vol activiteiten en initiatieven

foto's jan-Fotografie, Veenendaal

Belangen behartigen, verbinden, kennisplatform: dat zijn een paar belangrijke karakteristieken van de BedrijvenKring Veenendaal (BKV). En alsof het nog niet genoeg is, heeft de BKV in dit 20-jarig jubileumjaar gekozen voor het speerpunt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De BKV komt voort uit een fusie van twee ondernemersverenigingen, waarvan de oudste gestart is in 1956. Dus met nog vele tientallen jaren extra ervaring viert de BKV dit jaar haar 20-jarig bestaan. Niet alleen de ruim 300 aangesloten bedrijven uit Veenendaal en omgeving delen in de feestvreugde, de BKV neemt ook haar maatschappelijke functie serieus.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Voorzitter Koos Rodenburg: “We leggen dit jaar de nadruk op MVO. Dat begon in januari met de uitreiking van de eerste MVO-prijs Veenendaal aan de Koninklijke Ginkel Groep, die MVO structureel hebben verweven in hun bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we een MVO-manifest opgesteld. Daarin zeggen we toe er alles aan te doen om tussen 2014 en 2024 minstens 500 mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen in het bedrijfsleven. Daar gaan wij ons hard voor maken.”

Marktplaats Duurzaam Ondernemen

Ook de aspecten Duurzaamheid en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) zijn onderdeel van MVO. De BKV organiseert daarom samen met de Coöperatieve Verenigingen van de Veenendaalse bedrijventerreinen op 15 september a.s. de Marktplaats Duurzaam Ondernemen. Dit wordt een combinatie van een BKV lunchbijeenkomst met gastspreker Ruud Koornstra en een marktplaats, waar Veenendaalse ondernemers hun duurzame producten en diensten kunnen presenteren.

Jubileumcadeau 1:

de Beursvloer

Zodra Hotel Van der Valk Veenendaal aan het eind van dit jaar gereed is, vindt daar een lunchbijeenkomst plaats, gevolgd door de Beursvloer Veenendaal. Rodenburg: “Bedrijven willen veelal graag iets doen op het gebied van MBO en organisaties willen die hulp weer belonen met allerlei diensten. Op de Beursvloer worden door Stichting Samen voor Veenendaal matches gemaakt tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De subsidies voor de Beursvloer zijn komen te vervallen. Wij pakken dit op en dit is ons jubileumcadeau aan de Veenendaalse samenleving.”

Belangenbehartiging

Op het gebied van belangenbehartiging zetten de bestuursleden zich vrijwel dagelijks in voor hun leden. Hoewel de BKV altijd alert en kritisch blijft, wordt op vele gebieden samengewerkt met bijvoorbeeld gemeente Veenendaal. Vanuit de positionering als ICT-stad in de Food Valley stond de BKV met de Stichting ICT-Valley aan de wieg van de ICT-borrels. Vice-voorzitter BKV Wim Werkman: “Een belangrijk streven is om bedrijven en andere organisaties met elkaar te verbinden. Niet alleen met onze eigen bijeenkomsten maar bijvoorbeeld ook via de Innovatiemarktplaats met de Universiteit Wageningen. En op 26 september a.s. komt de Food Valley Regio Toer naar Veenendaal, waarbij lokale en provinciale politici bedrijven bezoeken en na afloop ondernemers ontmoeten.”

Samenwerken op allerlei terreinen

Werkman vervolgt: “De crisis heeft het ondernemen als het ware ge-reset. Men accepteert geen bla-bla verhalen meer maar wil authenticiteit. En kwaliteit is belangrijk, dus het streven naar optimalisatie van het resultaat in plaats van naar maximalisatie van de winst. Met name ‘samenwerken’ is in mijn optiek hét kenmerk van het nieuwe ondernemen. Zoals burgemeester Wouter Kolff laatst ook zei in het kader van Regio Food Valley: laten we elkaars sterke punten benutten. Dat is ook één van de redenen waarom we de komende tijd onze inbreng in de Federatie Ondernemersverenigingen Valleiregio (FOV) weer zullen intensiveren.”

Jubileumcadeau 2:

BKV Business School

Onlangs heeft de BKV samen met gemeente Veenendaal de BKV Business School opgericht. Rodenburg: “Er komen 5 of 6 informatiebijeenkomsten per jaar over onderwerpen die er voor ondernemers echt toe doen. Op 24 april werd de eerste workshop verzorgd door Henriëtte Sterken van het UWV in De Veenderhoeve over de nieuwe Ziektewet. Je zag na afloop dat de ruim 60 aanwezige ondernemers nog intensief stonden na te praten nu duidelijk was geworden, welke impact de nieuwe wetgeving heeft. En dat is precies wat we willen bereiken: samen met partners UWV, MKB-Nederland Midden en Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zorgen voor hoogwaardige kennisoverdracht. Deze bijeenkomsten zijn voor Veenendaalse ondernemers gratis toegankelijk: dat is ons jubileumcadeau aan het bedrijfsleven.” Het 20-jarig jubileum wordt tevens speciaal voor de leden en hun partners gevierd tijdens de feestavond op 11 oktober in De Lampegiet.

De BKV wil vooral lokaal en regionaal een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezond economisch klimaat en een dynamisch bedrijfsleven, met aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Daarvoor worden jaarlijks circa 8 (lunch)bijeenkomsten georganiseerd. Ondernemers in de handel, industrie of dienstverlening die overwegen lid te worden voor slechts 300 euro exclusief BTW per jaar, kunnen gratis komen kennismaken door een e-mail te sturen naar yvonne@bkveenendaal.nl.

www.bkveenendaal.nl

v.l.n.r.: René van Holsteijn, Gerard Heuvelman, Nel van Vessem, Koos Rodenburg, Beb van Doorn, Wim Werkman, Melanie Pol (secretariaat), Peter van de Vliert en Yvonne Pas (ledenwerving).

De BKV komt voort uit een fusie van twee ondernemersverenigingen, waarvan de oudste gestart is in 1956. Dus met nog vele tientallen jaren extra ervaring viert de BKV dit jaar haar 20-jarig bestaan. Niet alleen de ruim 300 aangesloten bedrijven uit Veenendaal en omgeving delen in de feestvreugde, de BKV neemt ook haar maatschappelijke functie serieus.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Voorzitter Koos Rodenburg: “We leggen dit jaar de nadruk op MVO. Dat begon in januari met de uitreiking van de eerste MVO-prijs Veenendaal aan de Koninklijke Ginkel Groep, die MVO structureel hebben verweven in hun bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we een MVO-manifest opgesteld. Daarin zeggen we toe er alles aan te doen om tussen 2014 en 2024 minstens 500 mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen in het bedrijfsleven. Daar gaan wij ons hard voor maken.”

Marktplaats Duurzaam Ondernemen

Ook de aspecten Duurzaamheid en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) zijn onderdeel van MVO. De BKV organiseert daarom samen met de Coöperatieve Verenigingen van de Veenendaalse bedrijventerreinen op 15 september a.s. de Marktplaats Duurzaam Ondernemen. Dit wordt een combinatie van een BKV lunchbijeenkomst met gastspreker Ruud Koornstra en een marktplaats, waar Veenendaalse ondernemers hun duurzame producten en diensten kunnen presenteren.

Jubileumcadeau 1:

de Beursvloer

Zodra Hotel Van der Valk Veenendaal aan het eind van dit jaar gereed is, vindt daar een lunchbijeenkomst plaats, gevolgd door de Beursvloer Veenendaal. Rodenburg: “Bedrijven willen veelal graag iets doen op het gebied van MBO en organisaties willen die hulp weer belonen met allerlei diensten. Op de Beursvloer worden door Stichting Samen voor Veenendaal matches gemaakt tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De subsidies voor de Beursvloer zijn komen te vervallen. Wij pakken dit op en dit is ons jubileumcadeau aan de Veenendaalse samenleving.”

Belangenbehartiging

Op het gebied van belangenbehartiging zetten de bestuursleden zich vrijwel dagelijks in voor hun leden. Hoewel de BKV altijd alert en kritisch blijft, wordt op vele gebieden samengewerkt met bijvoorbeeld gemeente Veenendaal. Vanuit de positionering als ICT-stad in de Food Valley stond de BKV met de Stichting ICT-Valley aan de wieg van de ICT-borrels. Vice-voorzitter BKV Wim Werkman: “Een belangrijk streven is om bedrijven en andere organisaties met elkaar te verbinden. Niet alleen met onze eigen bijeenkomsten maar bijvoorbeeld ook via de Innovatiemarktplaats met de Universiteit Wageningen. En op 26 september a.s. komt de Food Valley Regio Toer naar Veenendaal, waarbij lokale en provinciale politici bedrijven bezoeken en na afloop ondernemers ontmoeten.”

Samenwerken op allerlei terreinen

Werkman vervolgt: “De crisis heeft het ondernemen als het ware ge-reset. Men accepteert geen bla-bla verhalen meer maar wil authenticiteit. En kwaliteit is belangrijk, dus het streven naar optimalisatie van het resultaat in plaats van naar maximalisatie van de winst. Met name ‘samenwerken’ is in mijn optiek hét kenmerk van het nieuwe ondernemen. Zoals burgemeester Wouter Kolff laatst ook zei in het kader van Regio Food Valley: laten we elkaars sterke punten benutten. Dat is ook één van de redenen waarom we de komende tijd onze inbreng in de Federatie Ondernemersverenigingen Valleiregio (FOV) weer zullen intensiveren.”

Jubileumcadeau 2:

BKV Business School

Onlangs heeft de BKV samen met gemeente Veenendaal de BKV Business School opgericht. Rodenburg: “Er komen 5 of 6 informatiebijeenkomsten per jaar over onderwerpen die er voor ondernemers echt toe doen. Op 24 april werd de eerste workshop verzorgd door Henriëtte Sterken van het UWV in De Veenderhoeve over de nieuwe Ziektewet. Je zag na afloop dat de ruim 60 aanwezige ondernemers nog intensief stonden na te praten nu duidelijk was geworden, welke impact de nieuwe wetgeving heeft. En dat is precies wat we willen bereiken: samen met partners UWV, MKB-Nederland Midden en Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zorgen voor hoogwaardige kennisoverdracht. Deze bijeenkomsten zijn voor Veenendaalse ondernemers gratis toegankelijk: dat is ons jubileumcadeau aan het bedrijfsleven.” Het 20-jarig jubileum wordt tevens speciaal voor de leden en hun partners gevierd tijdens de feestavond op 11 oktober in De Lampegiet.

De BKV wil vooral lokaal en regionaal een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezond economisch klimaat en een dynamisch bedrijfsleven, met aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Daarvoor worden jaarlijks circa 8 (lunch)bijeenkomsten georganiseerd. Ondernemers in de handel, industrie of dienstverlening die overwegen lid te worden voor slechts 300 euro exclusief BTW per jaar, kunnen gratis komen kennismaken door een e-mail te sturen naar yvonne@bkveenendaal.nl.

www.bkveenendaal.nl

BKV Business School voor ondernemers.

Lunchbijeenkomsten

met interessante sprekers.

BKV Verkiezingsdebat met alle lijsttrekkers.

Eerste MVO-prijs Veenendaal.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement