DigiTrage maakt rechtspraak betaalbaar

Magazines | Vallei Business nr 2 2014

DigiTrage maakt

rechtspraak betaalbaar

fotografie Karim de Groot

Sinds begin dit jaar is er een nieuwe vorm van geschillenbeslechting gestart als alternatief voor de overheidsrechter onder de naam DigiTrage. Bedrijven die de DigiTrage-clausule in hun algemene voorwaarden opnemen, kunnen gebruik maken van deze nieuwe vorm van online procederen. “Wij zijn een betaalbaar alternatief voor de overheidsrechter”, aldus mr. Gijs Poorter, één van de oprichters van DigiTrage.

DigiTrage richt zich op betalingsgeschillen tussen bedrijf en afnemer, waarbij partijen via het internet kunnen procederen. Het is een volledig digitaal arbitraal scheidsgerecht. “Arbitrage is een vorm van private rechtspraak welke berust op de wet”, licht Poorter toe. “Deze vorm van geschillenbeslechting wordt tot op heden hoofdzakelijk door offline scheidsgerechten gebruikt voor specifieke geschillen. Denk aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het Nederlands Arbitrage Instituut.”

Transparant

DigiTrage wil volgens Poorter zowel het MKB als grote ondernemingen een oplossing bieden in een tijd waarin griffierechten continu worden verhoogd. “De kosten liggen bij ons beduidend lager dan bij de overheidsrechter. Daarnaast hanteren wij een all-in tarief waardoor de ondernemer nooit achteraf voor verrassingen komt te staan.”

Met de komst van DigiTrage worden de procesingangen een stuk minder gecompliceerd. Doordat de gehele procedure online verloopt, kan de ondernemer 24 uur per dag en zeven dagen in de week vanuit iedere locatie bij zijn dossier. “Wij willen graag transparant zijn en leggen online alles stap voor stap uit. Hierdoor kan de ondernemer makkelijk alles zelf regelen of indien hij daar geen tijd voor heeft, dit door zijn boekhouder of accountant laten verzorgen.”

Snel verloop

Na digitale aanmelding van het geschil in kwestie via www.digitrage.nl, wordt de wederpartij automatisch via een deurwaardersexploot opgeroepen. Door DigiTrage is dan al een digitaal dossier aangelegd dat te allen tijde is te raadplegen en waarin de reactie van de wederpartij, met alle daarbij te uploaden documenten, is te vinden. “Ook bij ons vindt gewoon hoor en wederhoor plaats”, legt hij uit. “Standpunten en reacties hierop worden, eventueel compleet met bijlagen, digitaal aangeleverd en opgeslagen.”

De procedure kent een snel verloop. “De standaardprocedure bij DigiTrage duurt, afhankelijk van het voeren van verweer door de verweerder, maximaal acht weken.”

Kwaliteit

De arbiters van DigiTrage zijn afkomstig uit de rechtspraak en de advocatuur. Om kwaliteit te borgen, is onder andere professor. mr. Bert van Schaick verbonden aan DigiTrage als voorzitter van de Adviesraad. Hij is (cassatie) advocaat, hoogleraar civiel (proces) recht aan de Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam. “De personen die met ons samenwerken, doen dit omdat ze geloven in juridische innovaties. Daar zijn we best een beetje trots op!”

www.digitrage.nl

“De kosten liggen bij ons beduidend lager”, aldus Gijs Poorter

zakenautotestdag

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by