ICT Valley: verbindende factor in ICT

Magazines | Vallei Business nr 2 2014

Stichting ICT Valley is een samenwerkingsverband van ICT bedrijven in Veenendaal en de FoodValley regio. Het dagelijks bestuur is in handen van het bestuur van de stichting ICT Valley. Vallei Business toog naar Veenendaal en schoof op een mooie vrijdagochtend aan tafel bij Gerrit Valkenburg en Driek Geurtsen.

ICT Valley:

verbindende factor in ICT

Hoe is ICT Valley ontstaan? Valkenburg licht toe: “In de FoodValley regio heeft elke gemeente een bepaalde profilering gekozen. Veenendaal is de ICT-stad binnen FoodValley en uiteindelijk hebben we met een aantal ondernemers besloten om activiteiten in een stichting onder te brengen. Veenendaal ambieert de een sterke ICT-regio in Nederland te zijn. Als stichting willen we Veenendaal hierbij faciliteren, zowel landelijk als regionaal.”

Wat doet ICT Valley?

De missie van ICT Valley is het verbinden van ICT bedrijven, ICT professionals ,ICT onderwijsinstellingen en de overheid, door middel van het delen van kennis, kunde en informatie. Valkenburg: “Om dit te bewerkstelligen organiseren we evenementen waar leden en belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen starten. Onze slogan is dan ook: kennis maken, kennis delen, samenwerken.”

Het bestuur van ICT Valley bestaat uit 6 leden en een adviseur: voorzitter Driek Geurtsen, secretaris Gerrit Valkenburg, penningmeester Eric de Graaf, bestuurslid Boudewijn van Achter, bestuurslid Roelof van der Horst, bestuurslid Jan Langedijk en adviseur Roeland Tameling.

In de loop van het jaar gaat ICT Valley langs bij alle gemeenten in de FoodValley regio om een nog betere ontsluiting met ICT Valley te krijgen. Valkenburg: “Samen met de wethouders Economische Zaken willen we sparren over de rol die ICT Valley voor hun gemeente kan vervullen. Dit willen we koppelen aan een kennisevenement gericht op het profiel van die bepaalde gemeente.”

ICT Valley heeft als doel het aan ICT ondernemingen, onderwijsinstellingen aanbieden van een online en offline platform, waarmee de gemeente Veenendaal zich profileert als ICT-stad van de FoodValley regio, zodat saamhorigheid, kennis en kunde gedeeld wordt:

- door middel van het verbinden van ICT ondernemers van Veenendaal en de FoodValley regio;

- door middel van het verbinden van ICT ondernemers met onderwijsinstellingen (stages);

- door middel van het verbinden van ICT ondernemers met ICT’ers;

- door middel van kennisdeling over diverse ICT thema’s.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by