FOV Nieuws

Magazines | Vallei Business nummer 1 2017

Dit nieuws wordt u aangeboden door de Federatie Ondernemingskringen Valleiregio (FOV). Dit is de samenwerking van acht bedrijvenkringen: Barneveldse Industriële Kring (BIK), Wagenings Ondernemers Contact (WOC), Bedrijvenkring Veenendaal (BKV), Edes Bedrijfs Contact (EBC), Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk (BHN), Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg (BSW), Bedrijvenkring Rhenen en Ondernemers-vereniging Renswoude. Maak kennis met de acht bedrijvenkringen van de FoodValley regio. Iedere editie spreken we één van de voorzitters van de bedrijvenkringen. Deze keer Sjirk Bijma, de kersverse voorzitter van het Wagenings Ondernemers Contact.

Maak kennis met het WOC

TEKST: KEES STAP FOTOGRAFIE: MARJET VAN VEELEN


Sjirk Bijma is sinds 1 februari voorzitter van het WOC. Hij gebruikt de komende maanden om het Wageningse bedrijfsleven en de gesprekspartners nog beter te leren kennen: "Je kunt mij zien als een middenweg tussen mijn voorgangers Martin Ruiter en Oeds de Kroon. Ik hecht veel waarde aan de lokale economie. De middenstanders en de winkeliers in en buiten de binnenstad zijn enorm belangrijk voor de sociale cohesie. Als ondernemers hebben wij een verantwoordelijkheid om die in stand te houden. Maar uiteraard is de regionale samenwerking, waar Martin zich enorm voor heeft ingespannen, ook voor Wageningen van levensbelang. Daarnaast hebben we de W12 opgericht, een samenwerkingsverband van de twaalf grootste Wageningse werkgevers waaronder Wageningen UR."

WOC
Het WOC is sinds 1997 lid van de Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV). Het WOC behartigt de belangen van het bedrijfsleven in de gemeente Wageningen en de regio. Circa 160 Wageningse bedrijven, onderverdeeld in de sectoren Ambacht en Industrie, Detailhandel, Kennisintensief en dienstverlening en Horeca, zijn lid van het WOC. Het bestuur wordt gevormd door zeven vrijwilligers. Voor 2017 heeft het

WOC heeft de volgende speerpunten vastgesteld:

1.  Vitale binnenstad / centrumaangelegenheden

2.  (Verkeers)bereikbaarheid en parkeren

3.   Duurzaamheid

4.   Kennisdeling en verbinding

5.   Internationalisering.

Bereikbaarheid bron van zorg
De laatste jaren heeft het WOC flink ingezet om het contact met de leden, het overige bedrijfsleven, de Wageningse politiek en de samenwerking in de regio te bevorderen. Dat heeft volgens Sjirk succes opgeleverd. "Het ledental is groeiende en we zijn zichtbaar in de lokale en regionale media. De oprichting van de W12 heb ik al genoemd. Inhoudelijk zijn de nodige successen geboekt, dan denk ik bijvoorbeeld aan de revitalisering van de bedrijventerreinen. Datzelfde succes hopen we te boeken bij de discussie over de bereikbaarheid, op dit moment onze grootste bron van zorg. Wageningen en de regio groeien als kool, daar hoort een goede bereikbaarheid bij.

Goede contacten in het Ondernemers Café
Een belangrijke rol voor de onderlinge en externe contacten is weggelegd voor het Wagenings Ondernemers Café. Elke eerste woensdag van de maand ontmoeten ondernemers, bestuurders en politici elkaar in Café Onder de Linden. Dat gebeurt op typisch Wageningse wijze; informeel, maar wel met inhoud.FOV NIEUWS:Word lid van het WOC

Sjirk doet een oproep aan alle Wageningse ondernemers om lid te worden van het WOC. "Of je nu de fietsenmaker of bloemenzaak op de hoek bent, een bedrijf met honderd werknemers, of een innovatief bedrijf in de food. Het is belangrijk om als Wageningse ondernemers samen sterk te staan. Hoe groter het aantal leden, hoe serieuzer we worden genomen door de onderhandelingspartners. Op die manier kan het WOC de ondernemersbelangen in stad en regio optimaal behartigen.

Meer weten over het WOC en het lidmaatschap? www.wocweb.nl.

Gert boeve nieuwe directeur Regio FoodValley
In de FoodValley-regio werken ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheid nauw samen in de Triple Helix FoodValley regio. Door samenwerking wil de regio wereldwijd de meest innovatieve regio op foodgebied blijven. Partners stelden daarvoor de Strategische Agenda 2015-2019 'FoodValley; van denken naar doen' vast. Gert Boeve fungeert als aanjager en stimulator.

Mooie opdrachten
Boeve zet zijn kennis en ervaring graag in voor FoodValley. Over zijn nieuwe functie zegt hij: "Bij veel wind plaatst de één een windscherm en de ander een windmolen. In dat laatste geval grijpt iemand een kans. Dat is ook mijn opgave. Kansen grijpen voor innovatie en economisch succes. Die ontstaan het beste door resultaatgerichte samenwerking tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheden. Regio FoodValley is nationaal en internationaal al toonaangevend. De opgave is zorgen voor groeiversnelling. Dat vind ik een mooie opdracht."

Verantwoordelijkheden
Boeve geeft leiding aan het regiokantoor in Ede. Ook is hij eindverantwoordelijk voor intergemeentelijke samenwerking. Het gaat daarbij om de acht gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De samenwerking vindt plaats op het gebied van economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit. Hiermee geven de gemeenten uitvoering aan de Triple Helix-samenwerking. Dat is: het versterken van de duurzame leefomgeving.

Adviseur en strateeg
Boeve was van 2001 tot 2008 werkzaam als adviseur economische zaken voor gemeenten en in het bedrijfsleven. Van 2008 tot 2013 was hij wethouder Economische Zaken in de gemeente Amersfoort. Naast zijn werk voor Regio FoodValley is Boeve ook actief als toezichthouder in zorg- en onderwijsorganisaties.

Het FOV is blij met de aanstelling van Gert Boeve (40) als nieuwe directeur van Regio FoodValley. Gert Boeve begon op 10 februari op het regiokantoor in Ede. Hij is daarmee de opvolger van Johan Janssen, die per 1 februari stopt met zijn werkzaamheden.

Op volle toeren met oog voor elkaar
"Dit jaar begint goed. Alle lichten staan op groen! Economisch is er sprake van een vliegende start. Ondernemingen draaien op volle toeren. Ze investeren weer in innovatie. Dat is fantastisch om te zien. Natuurlijk zijn er ook ondernemers die het nog moeilijk hebben. Laten we daar met elkaar oog voor houden en elkaar waar mogelijk helpen. Samen staan we nog sterker! Dat merken ik ook bij FOV. We zetten ons ook dit jaar weer volop in voor een optimaal klimaat, waarin iedereen zijn doel bereikt. Met de bedrijvenkringen vergaderen we regelmatig om uw thema's regionaal af te stemmen. Op deze pagina's stellen we een aantal mensen uit de regio aan u voor. Ik noem bijvoorbeeld Gert Boeve, de nieuwe directeur van de Regio FoodValley. En natuurlijk een portret van een van onze bedrijvenkringen in de regio: het Wagenings Ondernemers Contact (WOC). Ik wens u veel leesplezier!"

 

delen:

Vallei Business nummer 1 2017

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by