Twee nieuwe ICT-opleidingen in de maak op Christelijke Hogeschool Ede

Magazines | Vallei Business nummer 1 2017

Het bedrijfsleven staat te springen om goed opgeleide ICT-krachten. Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft goed nieuws. Per september 2018 starten, met goedkeuring van het ministerie van OC&W, twee gloednieuwe ICT-opleidingen. Bedrijven in de regio hoeven geen jaren meer te wachten tot de studenten hun felbegeerde diploma's behaald hebben. Ook tijdens hun studie kunnen ze namelijk al veel voor het bedrijfsleven betekenen.

Trots
Joop Korteland kan zijn enthousiasme bijna niet bedwingen als hij over de twee opleidingen in spe vertelt. De projectleider Nieuwe Opleidingen van de CHE is ontzettend trots dat er straks in Ede studenten ICT worden opgeleid, op hbo-niveau. Iets waar in het bedrijfsleven met groeiend ongeduld op gewacht wordt.

Samenwerking
Lang hoeven ondernemers in de regio Vallei niet meer te wachten. Samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de studenten is een speerpunt van de CHE. "We vinden dat ontzettend belangrijk", legt Korteland uit. "Met die samenwerking denken we namelijk dat aansluiting verbetert en het onderwijs mooier wordt. Bedrijven in de regio willen graag dat het onderwijs vakmensen opleidt die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in de branche. Bovendien zijn studenten erbij gebaat als ze een kijkje kunnen nemen in de wereld van het bedrijfsleven. Daar zit tenslotte de vakkennis. Ze leren er over de nieuwste ontwikkelingen. Daar zullen ze later veel aan hebben." Bij alleen 'een kijkje' blijft het overigens niet. Korteland wil in samenwerking met regionale organisaties werkplekken creëren waarin studenten projecten oppakken waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft. "Voor het 'echie' dus. Niet alleen leren de studenten daar ontzettend veel van, het bedrijfsleven heeft er ook baat bij. Een win-winsituatie." Bovendien hoopt Korteland dat ondernemers bereid zijn zichzelf korte tijd 'uit te lenen' om op de hogeschool over hun vak te vertellen. "We sturen de studenten naar de bedrijven toe en halen tegelijkertijd het bedrijfsleven de school in. Zo blijven we up-to-date. We willen hier extra in investeren. Kwaliteit staat bij ons voorop."

HBO-ICT
Niet één, maar twee ICT-opleidingen staan volgend jaar in de planning. De eerste, Bachelor of ICT, is een voltijds hbo-opleiding voor havisten en vwo'ers. "De deskundigheid en het karakter van de CHE ligt oorspronkelijk op het gebied van communicatie, bedrijfskunde, personeelswerk en personeelsontwikkeling (HRM). Met deze deskundigheid willen we de ICT-opleidingen in verbinding brengen", legt Korteland uit. "De opleiding is daarom vooral gericht op toepassingsgerichte ICT. Juist de communicatie over ICT, de uitleg, het gebruik ervan in bedrijven en het adviseren en implementeren van en bij de gebruiker hebben we op het oog." Deze toepassingsgerichte kant van ICT vraagt in toenemende mate aandacht van de opleiding, aldus de bedrijven, die we hierover gesproken hebben.

AD-ICT
Mbo'ers kunnen straks ook bij de CHE terecht voor de deeltijdse tweejarige opleiding Associate Degree ICT Services, die speciaal is toegespitst op hun niveau. Korteland: "We denken aan mbo-ICT-leerlingen niveau 4, die graag willen doorstuderen, maar ook willen gaan werken. Ze kunnen zich na het behalen van de Associate eventueel aanmelden voor HBO-ICT. Werkenden zijn ook een doelgroep van deze opleiding. De complexiteit van werkproblemen neemt toe en scholing is daarvoor een oplossing. Leren en werken is een goede manier om toegerust je werk te kunnen doen."

Communicatief
CHE wil het bedrijfsleven dienen met creatieve en toekomstbestendige professionals die de nieuwe uitdagingen in de samenleving begrijpen. Studenten die straks met een ICT-diploma van de CHE het bedrijfsleven ingaan, zullen een goede technische kennis hebben, maar vooral ook communicatief sterk zijn en begrip hebben van de wijze waarop de bedrijven of instellingen zijn georganiseerd, een vakgebied waarin de Edese hogeschool zeer deskundig is. Digitalisering verandert niet alleen de samenleving in het algemeen, maar werkt ook ingrijpend in alle beroepsdomeinen door: van onderwijs tot gezondheidszorg, van landbouw tot industrie, van infrastructuur tot bedrijfsprocessen en van dienstverlening tot media. "Bedrijven hebben baat bij ICT'ers die de taal van verschillende beroepsdomeinen spreken en begrijpen", zegt Korteland. "In iedere branche zijn ICT-oplossingen ten slotte van groot belang. In de zorg bijvoorbeeld, maar ook in het verzekeringswezen. Heel verschillende bedrijfstakken waar een ander jargon gebruikt wordt."

Cross-overs
De CHE onderschrijft het belang van goede verbindingen van digitaal vakmanschap en ICT aan andere beroepen en sectoren. De hogeschool wil daarom slim gebruik maken van het feit dat ze verschillende opleidingen in huis heeft. "ICT'ers zullen in de toekomst bijvoorbeeld gaan samenwerken met studenten verpleegkunde. Er zullen leuke projecten bedacht worden voor hen. Zo worden nuttige cross-overs gemaakt. Ontzettend leerzaam en realistisch, bruikbare ervaring in het werkveld waar de studenten straks hun talenten zullen gaan inzetten."

De CHE gaat op deze manier iets toevoegen, denkt Korteland. "Er worden in heel Nederland vooralsnog schaars ICT-opleidingen aangeboden waar de professional vanuit de mensgerichte kant verbinding maakt tussen de techniek en de organisatie. ICT-opleidingen met de nadruk op techniek zijn in de brede regio goed vertegenwoordigd. Deze opleidingen besteden veel aandacht aan softwareontwikkeling, systeemontwikkeling en technische infrastructuur. Wij zullen opleidingen ontwikkelen, die naast een goede basiskennis van de techniek, juist ook de nadruk leggen op de toepassing van ICT in diverse beroepsomgevingen en de mensgerichte kant van ICT. CHE gaat daarmee andere accenten leggen en vult zo een gat in de markt. Bovendien zal deze mensgerichte insteek meer vrouwen interesseren voor de sector ICT. Een groot voordeel."

Onderzoek
De opleidingen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Korteland heeft samen met een projectgroep grondig onderzoek gedaan naar de behoeften in de regio. "Uit onderzoek van Stichting ICT-Valley bleek al dat er een grote vraag naar hbo-opgeleiden is in de ICT-sector. We hebben dat onderzoek een jaar later herhaald en daar kwam precies dezelfde conclusie uit; het bedrijfsleven staat te springen om hogeropgeleide ICT'ers. De hogescholen die hier in de buurt liggen, kunnen met hun opleidingen de vele vacatures niet aan. De urgentie is groot." Door een goede samenwerking en afstemming van hbo-, mbo-instellingen en bedrijvenkringen kan er wel goed worden ingespeeld op de vacaturenood, die er blijkt te zijn.

Belangstelling
Naast het bedrijfsleven, blijken ook studenten enthousiast over een nieuwe regionale hbo-opleiding. "We hebben met de jongeren zelf gesproken door scholen te bezoeken en direct te vragen wie zich zou aanmelden voor één van de twee nieuwe opleidingen. De belangstelling was groot, zowel onder havisten en vwo'ers als onder mbo'ers. We verwachten op basis daarvan dat we volgend jaar drie klassen kunnen vullen bij de opleiding HBO-ICT en één bij AD-ICT. Het voorspelt dat we in de nabije toekomst een goede bijdrage gaan leveren aan het invullen van ICT-vacatures in de regio."

ICT-LAB
Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en studenten is ontzettend belangrijk voor het succes van de nieuwe ICT-opleidingen van de CHE. Voorbeelden van die samenwerking zijn studenten die onderzoeksopdrachten uit de praktijk uitvoeren, het meedraaien van studenten in real-life projecten, korte werkstages van docenten op strategische plaatsen in toonaangevende regionale bedrijven, het mede bepalen van de inhoud van het curriculum door het bedrijfsleven en de inzet van experts in het onderwijs. Korteland: "Dit wordt gelukkig ingezien door deze partijen en het project ICT-LAB is daar een goed voorbeeld van. ICT-LAB is een project, waarbij bedrijfsleven en onderwijsinstellingen bij elkaar zitten om interessante bedrijfsproblemen op te zoeken en verder uit te werken. Veel problematiek is complex en vraagt diverse deskundigheden en diverse niveaus van denken en handelen. Zo brengen we diversiteit in samenwerking bij elkaar en leren en werken we met elkaar aan projecten met een concreet, nieuw resultaat."

 
delen:

Vallei Business nummer 1 2017

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by