ESG biedt ondernemer kansen om zich te onderscheiden

Magazines | Vallei Business nummer 1 2024

Sinds kort ondersteunt accountantskantoor Confirm zijn klanten niet alleen met audits en assurance-diensten, maar adviseren en ondersteunen zij hun klanten ook op het gebied van ESG-rapportages en helpen zij bij de implementatie van de nieuwe CSRD-richtlijn. In het kader van deze nieuwe richtlijn moeten bedrijven in de nabije toekomst namelijk verantwoording afleggen over hun prestaties op het gebied van milieu, sociaal en goed bestuur (ESG). “Als een onderneming hier tijdig mee aan de slag gaat, zorgt dat de gewenste gegevens voorhanden zijn en processen hierop ingericht zijn, kan dat belangrijk concurrentievoordeel opleveren.”

Tekst: Wilma Schreiber. Fotografie: Marcel Krijgsman

De nieuwe CSRD-wetgeving, die begin dit jaar in werking is getreden, is in eerste instantie alleen van toepassing op beursgenoteerde bedrijven, die geacht worden in 2025 te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties in 2024. “Volgend jaar zijn grote bedrijven ook verplicht om een duurzaamheidsverslag op te stellen als onderdeel van hun bestuursverslag. En dit dient net als de financiële verantwoording te worden gecontroleerd door hun accountant. Dit betekent dat ook niet-financiële informatie een hele belangrijke rol krijgt in het jaarverslag en een verklaring van de accountant vergt”, aldus Jeroen Westdijk, directeur van Confirm. “Wij ondersteunen onze klanten bij alle stappen in dit traject.”

Flink aan de slag
Een aantal grote klanten van Confirm moet in 2025 aan de nieuwe regelgeving gaan voldoen en in 2026 gegevens presenteren over hun duurzaamheidsprestaties over 2025. “Dat betekent dat zij al dit jaar flink aan de slag moeten om dit in de organisatie in te regelen en de vereiste gegevens te verzamelen. Dat houdt in: in samenspraak met hun stakeholders bepalen welke duurzaamheidskwesties materieel zijn, eventueel de strategie herijken, KPI’s bepalen, de benodigde data verzamelen en vervolgens rapporteren in het bestuursverslag”, zegt Lisanne Richard, sinds 1 januari 2024 ESG Reporting-specialist bij Confirm en eerder in die rol werkzaam bij PwC, waar zij (beursgenoteerde) bedrijven adviseerde over de implementatie van de nieuwe regelgeving in hun organisatie.

De prestaties worden gemeten in drie categorieën: Environment (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur), tezamen ESG. “Bij milieu is CO2-uitstoot vaak een belangrijke duurzaamheidskwestie, onder meer bij transportondernemingen en bij gebruik van fossiele brandstoffen in het productieproces. Bij sociaal kun je denken aan gelijke beloning m/v, maar ook aan gezondheid en veiligheid van de medewerkers”, verklaart Lisanne. “En bestuur heeft onder andere betrekking op hoe je je bestuurlijke processen hebt ingericht en welke maatregelen je hebt genomen om bijvoorbeeld corruptie tegen te gaan.” De nieuwe standaarden schrijven specifiek voor welke informatie een bedrijf in zijn verslag moet opnemen. “Dat betreft niet alleen beleid en acties, maar zeker ook harde data. Dus hoeveel CO? je dat jaar hebt uitgestoten, hoeveel ongevallen zich hebben voorgedaan op de werkvloer, hoe hoog het ziekteverzuim precies was. Maar alleen voor de materiële onderwerpen voor het bedrijf.”

Omslag vinden
De meeste ondernemers denken bij ESG vaak aan milieukwesties, maar het gaat verder dan dat, zegt Jeroen. “De nieuwe wetgeving raakt ook de toekomstbestendigheid van je onderneming. De wereld verandert in een rap tempo, dus hoe zorg je dat je in de toekomst ook nog bestaat? Fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld steeds minder beschikbaar.” In dat kader dienen bedrijven ook te zorgen voor voldoende personele capaciteit en voldoende capabele medewerkers om hun dienstverlening op peil te houden. “Het idee achter de CSRD is dat kwaliteit en betrouwbaarheid van de niet-financiële gegevens uiteindelijk op hetzelfde niveau komen als die van de financiële gegevens. Vooralsnog dient het duurzaamheidsverslag te worden voorzien van een verklaring met beperkte mate van zekerheid. In de toekomst wordt dit net als bij de jaarrekening een redelijke mate van zekerheid”, schetst Lisanne. “Wij ondersteunen ondernemers hierin, onder meer bij de dubbele materialiteitsanalyse, om te bepalen welke duurzaamheidsthema’s materieel zijn voor de organisatie.”

Volgens Jeroen onderkennen ook veel mkb’ers inmiddels het belang om met het thema duurzaamheid aan de slag te gaan. “Heel verstandig, want de grotere bedrijven die verplicht moeten rapporteren, moeten ook rapporteren over hun impact op mens en milieu in de keten. Dus hoe het zit met ESG bij de kleinere bedrijven die onderdeel zijn van hun keten”, zegt hij. “Stel dat je concurrent die data wel kan leveren en zich hiermee kan profileren en jij niet. Dat is genoeg reden om die gegevens wel te gaan verzamelen en die informatiestromen in te richten in je administratie.” Ook bij het aantrekken van financiering, bij overnames en bij aanbestedingen worden ESG-gegevens steeds meer opgevraagd. “Zie het als een kans om je te onderscheiden als aantrekkelijke partij om mee samen te werken en zo nieuwe opdrachten binnen te halen en de toekomstbestendigheid van je bedrijf te vergroten.”

Laagdrempelig instappen
In het licht van genoemde ontwikkelingen biedt Confirm dus per 1 januari 2024 dienstverlening op het vlak van de CSRD en ESG. “Momenteel zijn we druk bezig onze eigen mensen hierin op te leiden. Maar gezien het feit dat steeds meer bedrijven met deze regelgeving te maken krijgen, willen nadrukkelijk ook groeien op dit vlak. Daarom zoeken we uitbreiding, eventueel ook met mensen zonder accountancy-ervaring die interesse hebben in dit vakgebied. We gaan graag het gesprek met hen aan”, zegt Jeroen, die de gelegenheid aangrijpt om de sterke punten van Confirm onder de aandacht te brengen. “Een middelgroot accountantskantoor qua audit (top 40 Nederland) met Gelderland en Utrecht als werkgebied en veel kennis binnen de organisatie. Onze medewerkers volgen diverse opleidingen, we hebben meerdere registeraccountants in dienst. Al met al een professioneel kantoor met goede dienstverlening, onafhankelijk én tegelijkertijd staan we dicht bij de klant.” En net even anders dan andere kantoren, merkt ook Lisanne na een aantal maanden in dienst: “Wat toegankelijker, praktischer, korte lijntjes, sneller schakelen. Plezier in het werk staat hoog in het vaandel en er heerst een informele sfeer. Mensen zijn heel betrokken bij elkaar en werken samen in hechte teams.”

Komende tijd staat dus veel in het teken van het vormgeven van de nieuwe dienstverlening. “Ondernemers voelen het vaak als weer een nieuwe verplichting vanuit wet- en regelgeving en stellen ermee aan de slag gaan het liefst nog even uit, wellicht uit angst voor wat er op hen afkomt”, ziet Jeroen. “Maar juist kleinere ondernemers kunnen op dit moment best laagdrempelig instappen. Als zij het vervolgens de jaren erna opbouwen, dan beschikken ze tegen die tijd over een voorsprong op het vlak van rapporteren. Het registreren en monitoren van ESG-data biedt hun eveneens de kans om hun bedrijf verder te verbeteren en toekomstbestendig te maken.”
 
kader
Confirm: als specialist thuis in diverse markten
Confirm werd opgericht in 2013, toen Kab Accountants & Belastingadviseurs, ONS Accountants en Belastingadviseurs en Westerveld en Vossers Accountants en Adviseurs besloten hun audit- en assurance-werkzaamheden te bundelen in een aparte organisatie. In 2021 is de samenwerking uitgebreid met HZW Accountants en Adviseurs. De afgelopen jaren groeide Confirm van 12 naar 45 medewerkers, met vestigingen in Veenendaal, Elst (Gld.) en Doetinchem. Het kantoor is gespecialiseerd in audits en assurance, en bedient een breed scala aan bedrijven in diverse branches. Met de vier kantoren achter Confirm is er naast audit en assurance een fullservice aanbod op het gebied van accountancy en fiscaliteit voor ondernemers. Meer dan 250 specialisten staan voor u klaar!
 
Confirm
T 0800-26 63 476
E info@confirm.nu
I www.confirm.nu

delen:

Vallei Business nummer 1 2024

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by