Opschalen op circulair bedrijventerrein Kievitsmeent II

Magazines | Vallei Business nummer 1 2024

Het initiatief om samen met twee andere ondernemingen Kievitsmeent II in Ede als circulair bedrijventerrein te ontwikkelen zegt genoeg over de duurzaamheidsambities van HSR. De evolutie in recycling evolueert continu bij dit familiebedrijf en de marktbehoefte vraagt om opschalen. “We willen industriële verpakkingen zo hoog mogelijk in de keten terugzetten.”
 
De historie van HSR gaat meer dan honderd jaar terug, tot 1922, maar tradities vormen allerminst een remmende factor. Integendeel: innovatie is verweven in het DNA van dit familiebedrijf, waar Arnold van Manen en Laura Blom-van Manen (neef en nicht) als jongste generatie steeds meer de touwtjes in handen hebben, al werken hun vaders Huib respectievelijk Ab nog actief in de zaak mee. De beeldvorming verdient een positieve boost, zo menen deze ondernemers uit Ede. “Onze tak HSR Verpakkingen wordt vaak gezien als een afvalbedrijf en dat doet feitelijk geen recht aan de hoogwaardige manier waarop wij industriële verpakkingen - HDPE en PP - inzamelen, sorteren en recyclen,” meent Laura Blom-van Manen. “We innoveren voortdurend en hebben mooie toekomstplannen, zoals het initiatief samen met Heko Spanten en HBE Bouw om een circulair bedrijventerrein van zeventien hectare te ontwikkelen op de locatie Kievitsmeent II in Ede. Binnenkort verwachten we te kunnen starten met het uitgeven van de kavels, naast de vier hectare die we zelf gaan bebouwen. Daar realiseren we straks een nieuwe recyclinglijn, een eigentijdse palletverwerkingsfabriek en een uitbreiding van onze nieuwste activiteit: straprecycling.”

Verantwoordelijkheid
 
Er zit volgens Arnold van Manen veel beweging in de markt. “Verpakkingsproducenten en distributeurs die goederen vervoeren in verpakkingen die wij recyclen willen in de toekomst naar een systeem toe om deze op de juiste plek te laten verwerken in plaats van in het veld, waarbij de grondstoffen retour komen in de vorm van PCR-materiaal, een afkorting die staat voor Post Consumer Recycling. Dat verlangen onze ketenpartners niet alleen vanuit de verantwoordelijkheid die ze voelen, maar ook omdat dit in de toekomst verplicht wordt gesteld. Vergelijk het met het statiegeldsysteem bij producten voor consumentengebruik. Aan ons de opdracht om recycling steeds verder door te voeren en te proberen om alles wat we binnenkrijgen zo hoog mogelijk in de keten terug te zetten. Idealiter maken we bij HSR Verpakkingen straks van een IBC weer een IBC, van een emmer een emmer, van een jerrycan een jerrycan en van een drum een drum. Kunststofrecyling bepaalt nu binnen het bedrijf al de hoofdmoot en dat zal in de toekomst alleen maar meer worden, omdat op dat gebied de meeste veranderingen plaatsvinden.”
 
Eigen watersysteem
 
Bij HSR Verpakkingen voltrekken alle processen zich in eigen beheer: shredderen, wassen, sorteren, drogen en vermalen, waarna het PCR-materiaal in bigbags van duizend kilo wordt klaargezet voor transport naar de klanten. “De grootste uitdaging van het recyclen schuilt in het reinigingsproces", legt Arnold van Manen uit. “Voor het wasproces gebruiken we ons eigen watersysteem, waarmee we behoorlijk uniek zijn. Zo kunnen we stromen verwerken die voorheen werden verbrand, vooral vanuit de voedingsindustrie. Jerrycans en emmers recyclen, dat was vroeger ondenkbaar.” Circulariteit krijgt ook een heel concrete invulling bij het bedrijf HSR Pallets, gespecialiseerd in de inzameling en het leveren van houten en kunststof pallets. “Wij halen bij onze klanten overtollige stromen en kapotte exemplaren op", zegt Arnold van Manen. “Eventueel in combinatie met industriële verpakkingen. Alle pallets sorteren we uit op soort en kwaliteit en indien ze kapot zijn, repareren we ze waar mogelijk voor hergebruik. Wij beschikken over een grote voorraad van kwalitatief hoogwaardige gebruikte pallets, in uiteenlopende soorten en maten, om een optimale inzetbaarheid te kunnen garanderen.”

Interessante suggesties
 
“Ketensamenwerking wordt steeds belangrijker", stelt Laura Blom-van Manen. “De overheid heeft duidelijke normen gesteld op het gebied van kunststoffen, die vanaf 2025 voor minimaal dertig procent uit gerecycled materiaal moeten bestaan. In 2030 gaat dat naar dat vijftig procent en in 2050 naar honderd procent. Wijzelf liggen met onze processen goed op schema, maar de verpakkingsbedrijven en de logistiek moeten er ook klaar voor zijn. Er wacht een grote uitdaging als het gaat om voldoende beschikbaar materiaal om het gevraagde aantal tonnages aan PCR-grondstoffen te kunnen leveren. Vandaar dat wij, mede via ons eigen transport met vijf vrachtwagens, veel doen om het inzamelen toegankelijk en efficiënt te maken. Het helpt ook om de mogelijkheden van recycling onder de aandacht te brengen bij bedrijven, want veel ondernemers zijn zich daar helemaal niet bewust van. Kort geleden hebben we ons aangesloten bij het Living Lab Regio Foodvalley Circulair. Sowieso een mooi initiatief en in onze optiek een uitstekend platform om andere bedrijven in de keten te bereiken. De presentatie die we daar laatst mochten geven werkte al verhelderend en leverde interessante suggesties op, zoals het idee om centrale inzamelplaatsen voor pallets te creëren op industrieterreinen.”
 
Gloednieuw proces
 
De nog prille verbintenis met het Living Lab Regio Foodvalley Circulair leverde al meer moois op. “Ondernemers leggen vraagstukken op het gebied van circulariteit bij ons neer en wij maken ons sterk om daar passende oplossingen bij te bedenken”, zegt Laura Blom-van Manen. “Dat kan bijvoorbeeld ook op het gebied van transport zijn, een factor die binnen de keten voor een hoge kostenpost zorgt. Ons bedrijf HSR Pallets gaat nu zijn inzamelingstraject en transport combineren met Road2Work, gespecialiseerd in elektrisch afval.” De logistieke uitdagingen komen duidelijk aan de oppervlakte wanneer Arnold van Manen vertelt over HSR Recostrap, de nieuwste activiteit binnen het familiebedrijf. Arnold van Manen: “Je kent ze wel, de straps om bijvoorbeeld dozen op een pallet bij elkaar te binden. Die werden veelal gemaakt van gerecyclede petflessen, maar door het bottle-to-bottleprincipe dat frisdrankfabrikanten nu volgen vallen deze grondstoffen weg. Wij hebben een gloednieuw proces ontwikkeld, waarin we de straps in kleine stukjes shredderen en na recycling als maalgoed weer aanbieden bij de fabrikanten. Nu is het zaak om het transport op een slimme manier in te richten. De straps laten zich namelijk moeilijk in balen persen en we krijgen ze vaak in losse foliezakken aangeleverd, waardoor er veel lucht vervoerd wordt. Dat maakt het kostbaar.”
 
Ook voor medewerkers boeiend
 
Beide ondernemers merken dat partners in de keten het onderwerp duurzaamheid steeds interessanter beginnen te vinden. “We krijgen vele aanvragen binnen van bedrijven die informeren naar wat wij op het gebied van recycling voor hen kunnen betekenen", vertelt Arnold van Manen. “Zodra wij dat beginnen uit te leggen, gaat er vaak een wereld voor hen open.”

“De ontwikkelingen in de recyclingmarkt gaan continu door", vult Laura Blom-van Manen aan. “Dat maakt het ook voor onze medewerkers boeiend. Ze dragen hun steentje bij aan een innovatief bedrijf met mooie toekomstplannen, die we straks onder meer gaan vormgeven op het circulaire bedrijventerrein Kievitsmeent II. Een goed klimaat om samen op te trekken en nieuwe stappen op het gebied van duurzaamheid te zetten, door kennis te delen en waar mogelijk samen te werken. Eenzelfde meerwaarde zien wij in het netwerk van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair.”
 
Meer informatie: www.hsr.nl

 

delen:

Vallei Business nummer 1 2024

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by