Column Wolleswinkel Hofman Advocaten

Magazines | Vallei Business nummer 1 2024

Wat doet u als u merkt dat de kassamedewerker geld uit de kassa steelt? Of als u de chauffeur betrapt met alcohol achter het stuur? Een logische eerste gedachte is om de desbetreffende medewerker per direct te ontslaan. Maar hoe werkt dat eigenlijk? En kan dat zomaar? In deze column behandel ik een aantal aandachtspunten met betrekking tot het ontslag op staande voet (OOSV).
 
Vereisten
Een rechtsgeldig OOSV moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De wet bepaalt: ‘ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij’. Kort gezegd zijn er drie vereisten: (1) Er is sprake van een dringende reden (bijvoorbeeld diefstal of bedreiging), (2) het ontslag wordt direct gegeven na het ontstaan van de dringende reden en (3) de werkgever meldt de dringende reden van het ontslag direct aan de werknemer.
 
Gevolgen
Na een rechtsgeldig OOSV eindigt het dienstverband van de werknemer per direct. Er geldt geen opzegtermijn. Voor een werknemer is een OOSV erg bezwarend: de werknemer krijgt geen loon meer, ontvangt geen WW-uitkering en krijgt in beginsel geen transitievergoeding. Daarnaast is de werknemer schadeplichtig tegenover de werkgever. De omvang van schade staat gelijk aan het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige beëindiging zou hebben voortgeduurd (dus met opzegtermijn). Als werkgever mag u de schade verrekenen met de eindafrekening van de werknemer. Let op: dit moet binnen twee maanden na het ontslag.
 
Mogelijkheden van de werknemer
Als de werknemer het niet eens is met het ontslag kan hij naar de rechter stappen. Dat moet wel binnen twee maanden na het ontslag. Na het verstrijken van deze termijn kan de werknemer in beginsel niet meer tegen het ontslag opkomen. De werknemer heeft bij de rechter twee opties. Ten eerste kan de werknemer de rechter verzoeken het ontslag te vernietigen. Het doel is dan om weer terug te keren naar de werkgever. Naast vernietiging kan doorbetaling van loon (met terugwerkende kracht) verzocht worden. Ten tweede kan de werknemer de rechter om een billijke vergoeding verzoeken. Het doel is dan niet om terug te keren naar de werkgever. De financiële vergoeding dient als compensatie voor het onterecht verleende ontslag op staande voet. De werknemer kan dit verzoek combineren met een verzoek tot schadevergoeding ten hoogte van het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige beëindiging zou hebben voortgeduurd. Een onterecht verleend OOSV kan dus grote gevolgen hebben. Het is hierdoor van belang om adequaat en zorgvuldig te handelen bij een OOSV.
 
Afsluitend
Heeft u te maken met een OOSV of heeft u hierover een vraag? Neem dan gerust contact op met ons kantoor en wij helpen u graag verder.
 
Desiree van Klinken
is als advocaat verbonden aan Wolleswinkel Hofman Advocaten in Barneveld.
 
vanklinken@wolleswinkelhofman.nl" rel="nofollow" target="_blank">vanklinken@wolleswinkelhofman.nl
www.wolleswinkelhofman.nl
 
Stationsweg 43 | 3771 VC Barneveld | 0342 49 1028
F.A. Molijnlaan 131 | 8071 AE Nunspeet | 0341 23 0580

delen:

Vallei Business nummer 1 2024

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by