Kwijt is kwijt

Magazines | Vallei Business nummer 1 2024

Wat je aan de aarde onttrekt, krijg je nooit meer terug. ACV Groep is koploper of in ieder geval betrokken bij verschillende initiatieven om consumentengoederen een nieuw leven te geven en de voedselverspilling terug te dringen. Als partner in het Living Lab Regio Foodvalley Circulair staat de afvalophaaldienst meer dan open om op dit gebied samen op te trekken met het bedrijfsleven en andere partijen.
 
Het verzorgingsgebied van ACV Groep, die in 2024 zijn 25-jarig bestaan viert, strekt zich uit over de gemeenten Ede, Veenendaal, Renkum, Wageningen, Renswoude en sinds 1 januari jongstleden tevens Scherpenzeel. “Mensen kennen ons van de afvalinzameling, maar daarnaast ontplooien we in toenemende mate andere activiteiten in de openbare ruimte, zoals rioolreiniging, gazons maaien, vegen, onkruidbestrijding en plaagdierenbeheersing,” zegt Edo Dokter, manager klant en beleid.

“Verder halen we bij inmiddels 1400 bedrijven op contractuele basis het afval grotendeels gescheiden op en hebben we in het zakelijk segment afgelopen jaar de Klantbeleving Award gewonnen.” Nog niet zo lang geleden sloot ACV Groep zich aan bij het Living Lab Foodvalley Circulair en aanvaardde directeur Alex Edelenbos daar een ambassadeursrol. Dokter: “Dat sluit aan op onze strategie dat wij werken voor inwoners, gemeenten en het bedrijfsleven. Daarbij gelden vier pijlers, namelijk milieu, klant, mens en organisatie. Wij zien een rol voor onszelf weggelegd om maatschappijbreed ons steentje bij te dragen aan circulariteit en gaan op dat vlak graag samenwerkingsverbanden aan.”
 
Circulaire ambachtscentra
 
Een mooi voorbeeld van dat laatste vinden we in een project met Wageningen University & Research om voedselverspilling in kaart te brengen. “Op vrijwillige basis werkt een groot aantal gezinnen in de regio mee aan een onderzoek", vertelt Dokter. “In eerste instantie haalden wij de voedselresten in speciale bakken op. Vervolgens vroegen wij de mensen om deze te scheiden en konden wij ze wegen. De effecten daarvan, ook als het om gedrag gaat, vormen straks belangrijke data voor de uitkomst van het onderzoek, dat nog loopt. In welke mate kopen mensen teveel? Hoe gaan ze om met houdbaarheidsdata op verpakkingen, die altijd aan de veilige kant zitten?”

Een interessante ontwikkeling van de laatste jaren betreft de zogeheten circulaire ambachtscentra. “Via zijn stichting Restore heeft ACV Groep een kringloopsysteem in het leven geroepen dat al in beeld komt bij het inleveren van afgedankte goederen bij het afvalbrengstation. Onze mensen selecteren ze op potentiële verkoopbaarheid en knappen ze waar nodig op. Zo repareren we fietsen, maar ook elektronische apparatuur. In de nabije toekomst gaan we steeds meer toe naar demontage van spullen die als geheel geen toekomst meer hebben, maar in termen van grondstoffen wél. In de berekening van de rentabiliteit van je afvalverwerking moet je een eerlijk vergelijk trekken met de productie van nieuwe goederen en alle kosten en schade die dat voortbrengt. Alles wat in de verbrandingsoven verdwijnt, onttrek je voorgoed aan de aarde.”
 
Meer informatie: www.acv-groep.nl

delen:

Vallei Business nummer 1 2024

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by