'Vliegwiel op gang brengen'

Magazines | Vallei Business nummer 1 2024

Het bewustzijn van de noodzaak tot circulariteit groeit binnen het bedrijfsleven. Alfa Accountants en Adviseurs ziet echter in de dagelijkse praktijk dat veel mkb-ondernemers het lastig te vinden om het in te bedden in hun dagelijkse structuur en processen. Er ligt een drempel, maar ook een oplossing: kleine, behapbare stappen zetten en via early adopters de weg plaveien. Living Lab Regio Foodvalley Circulair biedt daarvoor een uitstekend platform.
 
Kees Cuperus gaat voor een positieve insteek. “Ik geloof in de kracht van het mkb en lokaal ondernemerschap. Dat is de motor van de economie. Er liggen echter wel uitdagingen op het gebied van verduurzaming en meer circulair denken en handelen. Ik zie ondernemers worstelen met de verandering, het hoe en wanneer en het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Het biedt echter ook veel kansen. Precies daarom doen wij mee met het Living Lab Regio Foodvalley Circulair."

"Onze klanten komen uit alle denkbare sectoren en in de een-op-eengesprekken die wij dagelijks met hen voeren horen wij niet alleen waar zij tegenaan lopen, maar ook hoe zij innoveren om circulariteit te verweven in hun processen. Heel inspirerend en voor ons aanleiding om verbindingen te leggen. Om te zeggen: ‘Zal ik je eens met die en die partij in contact brengen?’ Dat maakt het werk van een accountant vandaag de dag zo boeiend. We houden ons niet alleen meer bezig met financiële cijfers bij onze klanten, maar bespreken ook zachtere waarden, zoals arbeidsomstandigheden, inclusiviteit, CO2-footprint en maatschappelijke betrokkenheid. Die zijn bepalend voor je toekomstbestendigheid. Je wilt per slot van rekening aantrekkelijk blijven voor werknemers en opdrachtgevers, die steeds meer naar duurzaamheid en circulariteit kijken.”
 
Trede voor trede
 
Alfa Accountants en Adviseurs legt de verbindingen in een-op-eengesprekken, maar deelt - mede via het Living Lab Regio Foodvalley Circulair - de kennis ook op grotere schaal. “We verspreiden nieuwsbrieven onder onze klanten, geven gastcolleges op scholen, organiseren workshops en houden thematische bijeenkomsten,” vertelt André Hek. “Laatst bijvoorbeeld een lunchmeeting met aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en pensioenen. Wij willen binnen het bedrijfsleven tools aanreiken om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat hoeft niet altijd met grote stappen te gaan. Laten we die ladder juist trede voor trede beklimmen."

"Inmiddels is bewezen dat je het vliegwiel op gang kunt brengen door de zogeheten early adopters te enthousiasmeren. Bedrijven die erg open staan voor een stukje innovatie en die het voortouw willen nemen, om vervolgens hun kennis en ervaringen te delen met andere ondernemers. In dat kader willen de drie O’s - gemeente Ede, onderwijs en ondernemers - binnen de Regio Foodvalley het zogeheten ‘Koplopersproject’ lanceren, een platform om early adopters aan te moedigen en te ondersteunen in circulair denken en doen. Zo komt het verhaal in beweging en kunnen we niet alleen de aarde een stukje mooier achterlaten dan we hem hebben aangetroffen, maar ook met zijn allen een goedbelegde boterham blijven verdienen.”
 
Meer informatie: www.alfa.nl/ede

delen:

Vallei Business nummer 1 2024

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by