Goed opgeleide jongeren voor meer technische innovaties in FoodValley

Magazines | Vallei Business nr 2 2016

Goed opgeleide jongeren voor meer technische innovaties in FoodValley

Veel ondernemers in Regio FoodValley hebben vragen over vernieuwing. Dit kunnen nieuwe ideeën, producten, diensten of productieprocessen zijn. Immers welk bedrijf wil niet vernieuwen? Maar hoe begin je dan? Bij welke mensen kun je aankloppen voor advies? Wie heb je in je eigen bedrijf beschikbaar als goed opgeleide en meedenkende collega? Immers technische innovatie zijn kansloos zonder deskundige goed opgeleide mensen. In dit artikel krijgt u handvatten en leest u over een paar voorbeelden.

tekst Jan Heeres en Wilma de Wolf

Regionaal Centrum Technologie Gelderland

Vanaf 2016 werken de regionale RCT's samen onder de koepel van RCT Gelderland met innovatiemakelaar Wicha Benus voor FoodValley. Zijn dienstverlening is hulp bieden bij vragen rondom innoveren en vernieuwen. Dit is zonder kosten omdat Provincie Gelderland subsidieert. RCT Gelderland richt zich op de maak- en de foodindustrie met invalshoeken als Smart Industry, Energie- en Milieu Technologie (EMT)/Circulaire Economie en Food. Een slimme en duurzame maak- en foodindustrie met thema’s als robotisering en 3D-printen met aandacht voor ontwikkelen en implementeren van duurzame energiesystemen en duurzame mobiliteit, efficiënter (her)gebruik van materialen en reststromen en het toepassen van duurzame- en biobased materialen.

Informatie: www.rctgelderland.nl, wicha@rctgelderland.nl of 06 - 52 52 43 36.

Techniekpact FoodValley

Om het dreigende tekort aan technisch geschoold personeel te voorkomen en jongeren te enthousiasmeren voor een technische (vervolg)opleiding stelden vertegenwoordigers van de drie O’s (overheden, ondernemers, onderwijs/onderzoek) het Techniekpact regio FoodValley op. Het Techniekpact onderkent de drie hoofdlijnen uit het nationale Techniekpact te weten 1) Kiezen voor techniek, 2) Leren in techniek en 3) Werken in techniek. Bestaande, bewezen succesvolle en nieuwe initiatieven krijgen hierin hun plaats en zo is het Techniekpact Foodvalley een dynamisch groeidocument.

Het Techniekpact is mede opgesteld vanuit de kennis, kunde en producten van partners als Wageningen Campus met het Bètasteunpunt Wageningen en het Wetenschaps Knooppunt van Wageningen Universiteit, Kenniscampus Ede met TechnoDiscovery, ICT-centrum Veenendaal, Food Productie Centrum Nijkerk, Poultry Expertise Centre Barneveld, maar ook met regionale, provinciale en landelijke initiatieven zoals Techniektalent.nu, Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland, brede regionale steunpunten van Twente en Nijmegen en First© Lego© League.

Informatie: www.poavalleiregio.nl/downloads/ID_BSP_BrochTechnPact-Nov14.pdf

FabLab Ede

Ruim twee jaar terug werd het FabLab Ede op de Kenniscampus Ede geopend. Het is toegankelijk voor iedere inwoner uit de regio. Ondertussen wordt het FabLab intensief gebruikt door leerlingen van basisscholen, projectgroepen uit vo-scholen en studenten van ROC A12. Het FabLab herbergt een aantal 3D-printers waar bezoekers, nadat ze een ontwerp gemaakt hebben, objecten kunnen printen. Het FabLab organiseert bijeenkomsten waarin technische ontwikkelingen ervaren kunnen worden. Vanuit het FabLab is de stap naar de werkplaatsfaciliteiten van ROC A12 een kleine en zo werkt ROC A12 aan het vergroten van de toegankelijkheid van haar faciliteiten en opleidingen.

Informatie: http://fablabede.nl .

Proefjeproof workshop voor basisscholen

Steeds meer basisscholen starten met Wetenschap & Techniek (W&T) onderwijs, maar zien er wel wat tegenop. Immers W&T is complex, vraagt veel apparatuur en nog meer voorbereiding, tenminste dat is het beeld. TechniekTalent.nu en Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG) laten met de Proefjesproof workshop zien dat dit heel anders kan en nog zonder kosten is ook. In de workshop ‘Hoe word ik proefjesproof’ laat een techniekcoach van TechniekTalent.nu leerkrachten in één uur op school zien hoe eenvoudig het is om boeiend W&T-onderwijs te geven volgens de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL). Op de Emma school te Nijkerk verzorgde techniekcoach Ton Koster de workshop en bij De Springplank in Rhenen waren de techniekcoaches Bob Kosterman en Chris van Asch actief.

KWTG ijvert voor verduurzaming van W&T onderwijs door professionalisering van leerkrachten in de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) en door scholen te stimuleren W&T een plaats te geven in hun onderwijs en schoolplan. Nieuwsgierig? info@kwtg.nl of Wilma de Wolf (06-278 32 611).

Aanmelden: www.techniektalent.nu/scholen/basisonderwijs/workshop-hoe-word-ik-proefjesproof

Belevingscentrum Wetenschap en Technologie BITT Harderwijk

Half april 2016 werd in De Techniek Academie Harderwijk het BITT (= Beleving | Inspiratie | Techniek | Toekomst) feestelijk geopend door Provincie Gelderland gedeputeerde Michiel Scheffer. Jongeren komen op een inspirerende, educatieve wijze in aanraking met techniek om zo een positief en realistisch beeld van techniek neer te zetten. Dat is de belangrijkste doelstelling en ambitie van het BITT belevingscentrum. De eerste BITT doelgroep zijn de groepen 7&8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. BITT is een initiatief van Platform Techniek Noordwest Veluwe en krijgt financiële ondersteuning van bedrijven uit de omgeving die graag enthousiasme voor en positieve beeldvorming van techniek stimuleren.

Informatie: www.ontdekbitt.nl.

TechLab Corlaer Nijkerk

Eind 2015 opende André Kuipers het TechLab en de nieuwe PIE onderwijsruimtes (Produceren – Installeren – Energie) van Corlaer College te Nijkerk. In de vmbo-TL bovenbouw maken leerlingen kennis met technologie in het TechLab. Samen met andere leerlingen bedenken en ontwerpen ze technische oplossingen voor vraagstukken en realiseren die daarna met bijvoorbeeld 3D-printers. Het Corlaer College wil deze aanpak door ontwikkelen voor havo en atheneum.

BètaTech Services: ambities via maatwerkplannen realiseren

Scholen en bedrijven willen samenwerken en zoeken naar bruikbare vormen. Mensen met ambitie hebben ideeën om iets nieuws te realiseren, maar uitwerken naar concrete plannen blijkt vaak lastig. BètaTech Services helpt ambities om te zetten in plannen en te realiseren in activiteiten met leerlingen, leerkrachten en ondernemers.

Nieuwsgierig? Vul op www.btechs.nl het reactieformulier in of spreek met Jan Heeres (06-280 43 751) of Wilma de Wolf (06-278 32 611) over uw ambities. n

Innovatie

First Lego League wedstrijden koppelen een

maatschappelijk thema aan innovatieve techniek.

Mark Uiterwijk, leerkracht en ICT coördinator De Springplank Rhenen over Proefjesproof: “Fijn dat jullie ons met enkele proefjes weer even bewust hebben gemaakt van de eenvoud van het toepassen van ‘onderzoeken’ in de klas.”

Al direct bij de BITT opening gingen jongeren direct aan de slag.

delen:

Vallei Business nr 2 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by