Column Miriam Bink: De stem van de ondernemers

Magazines | Vallei Business nr 2 2016

Column

De stem van ondernemers

Ik zie mezelf nog lopen voor de eerste keer door de wandelgangen van de Eerste Kamer begin 2014, om gesprekken te voeren met diverse Eerste Kamerleden. Aan de ene kant onder de indruk van de historie om me heen, aan de andere kant gedreven om duidelijk te maken dat instemmen met de Wet Werk en Zekerheid slechte gevolgen zou hebben voor de werkgelegenheid.

Het was één van de belangrijkste redenen waarom Hans Biesheuvel en ik met ONL voor Ondernemers waren begonnen. Het moest anders… het kon anders… de stem van ondernemers moest beter gehoord worden.

En zo leerde ik tijdens die eerste lobbyactiviteiten van ONL heel snel hoe het werkt op die vierkante km in Den Haag. We waren eigenlijk net te laat, de druk van de sociale partners toen nog te groot en het enige wat we eruit konden halen was dat er tussentijds geëvalueerd zou worden. En dus was het nieuwe doel: aanpassing van de WWZ.

Andere prioriteit is de loondoorbetaling bij ziekte, mijn persoonlijk stokpaardje, het voelt zo unfair dat je als ondernemer die verantwoordelijkheid moet dragen. Eeuwig respect zou ik krijgen, zei een topambtenaar van EZ, als het ons zou lukken om loondoorbetaling bij ziekte aan te laten passen. Dus pakte ik gelijk mijn kans tijdens de toelichting van de Groeiagenda aan Minister Kamp om uit te leggen hoe dat werkt voor een kleine ondernemer zoals ik zelf met mijn bedrijf I-recruiting. 

Dus vanaf de start van ONL kwam in bijna ieder gesprek dat wij voerden met Kamerleden, leden van het kabinet, ambtenaren en journalisten de onderwerpen WWZ en Loondoorbetaling bij Ziekte naar voren. De stem van ondernemers, de werkelijke verhalen van ondernemers die legden we neer waar de beslissingen gemaakt worden.

En hoe gaaf is het dan dat het kabinet afgelopen maand enkele veranderingen heeft aangekondigd! De transitievergoeding na 2 jaar ziekte wordt gecompenseerd door het UWV. In seizoensgebonden sectoren wordt de wachtperiode tussen tijdelijke contracten teruggebracht naar 3 maanden. Kleine stappen, maar wel stappen die heel belangrijk zijn voor ondernemers.

 

Kortom… ik ga nog even door. n

Mirjam Bink

Co-founder Stichting ONL

voor Ondernemers

Owner I-recruiting te Ede

www.onl.nl

www.i-recruiting.nl

delen:

Vallei Business nr 2 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement