IW4: De sleutel tot succes voor IW4

Magazines | Vallei Business nr 6 2011

Zakelijke samenwerking met bedrijfsleven

De sleutel tot succes voor IW4

IW4 legt in de samenwerking met het bedrijfsleven de focus op de begeleiding van haar medewerkers. Het uiteindelijke doel van deze begeleiding is dat de medewerker (gedeeltelijk) op de loonlijst komt bij een regulier bedrijf. Om dit doel voor bedrijven financieel aantrekkelijk te maken, betalen zij een loon naar rato van de productiviteit in het bedrijf.

Om dit doel te kunnen bereiken is de samenwerking met kleine, middelgrote en grote bedrijven in de gemeenten Rhenen,

Veenendaal, Renswoude en Utrechtse Heuvelrug van groot belang. Directeur René van Holsteijn ziet in deze samenwerking een

prachtige uitdaging om de slimme schakel te zijn tussen de overheid en het bedrijfsleven.

“Wij willen mensen met een arbeidsbeperking helpen door ons te

focussen op het vakmanschap waar zij goed in zijn”, begint Van

Holsteijn zijn verhaal. “Te vaak nog wordt er neergekeken op

mensen met een beperking, terwijl zij juist keihard werken voor een stukje waardering. Wij stimuleren onze medewerkers, of ze nu bij ons binnen, in de plantsoenendienst of gedetacheerd bij een bedrijf werken, om het maximale uit zichzelf te halen.”

Werkladder

IW4 speelt met de huidige koers in op de Wet werken naar vermogen (Wwnv) die vanaf 1 januari 2013 wordt ingevoerd in Nederland.

Alle mensen die bij het bedrijf binnenkomen worden gescreend en ingeschaald op de zogenaamde ‘werkladder’. Deze werkladder loopt op van mensen die veel begeleiding nodig hebben tot mensen die volledig zelfstandig werken. Bij de begeleiding is het doel van IW4 om mensen zo hoog mogelijk op deze werkladder te krijgen. Van Holsteijn: “Hierdoor krijgen medewerkers eigenwaarde door de waardering die ze krijgen vanaf de werkvloer, hebben bedrijven zeer loyale medewerkers en betaalt de overheid uiteindelijk minder aan bijvoorbeeld uitkeringen.”

Toekomst

Van Holsteijn kijkt met vertrouwen naar de toekomst: “Ondanks

dat de overheid fors moet bezuinigen en dat bedrijven minder snel aan ons denken vanwege de crisis, zie ik goede kansen voor de

toekomst. Met name de Wwnv zorgt ervoor dat we nog meer mensen kunnen helpen met de (re)integratie in het bedrijfsleven. Daarnaast merken we dat steeds meer bedrijven kiezen voor een samenwerking op lange termijn. Zo vullen onze medewerkers bijvoorbeeld complete schoonmaak- of productieafdelingen bij bedrijven in onze regio.”

Financieel aantrekkelijk

Werken met mensen uit de sociale werkvoorziening is bij veel

bedrijven nog steeds niet populair. Van Holsteijn werkt met IW4 hard aan een verandering van dit beeld. “Naast dat het aannemen van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking een mooie manier is om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, moet het voor bedrijven ook financieel aantrekkelijk zijn. Juist dit laatste

vinden wij van groot belang. Samen met een ondernemer of

personeelsmanager bekijken wij wat een medewerker waard is

voor het bedrijf. Vanuit IW4 vullen wij dit eventueel aan zodat

de medewerker uiteindelijk, net als alle andere medewerkers, een

volwaardig loon krijgt. Zo creëert IW4 voor bedrijven en mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijk beperking een

belangrijke meerwaarde.”

IW4 - Transformatorstraat 1 - www.iw4.nl - 0318 – 563 900

mvo

delen:

Vallei Business nr 6 2011

Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by