Ede in de regio FoodValley

Magazines | Vallei Business nr 6 2011

Leon Meijer

Is raadslid voor de ChristenUnie in Ede

En vice voorzitter van de regiocommissie Foodvalley

Wat is uw visie op samenwerking van de acht gemeenten in Regio FoodValley

Als je van Rhenen naar Nijkerk fietst, kom je nergens een grens met een slagboom tegen. En toch fiets je over de ene na de andere gemeentegrens heen. Acht gemeenten die voor dezelfde uitdagingen staan en als ze niet oppassen allemaal voor zichzelf op zoek zijn naar antwoorden op die uitdagingen. Samenwerking kan de energie bundelen.

Wat zijn volgens u sterke punten van Regio FoodValley

De Wageningen Universiteit is niet alleen een uniek selling point van Wageningen, maar kan een aanjager van  bedrijvigheid in de hele Vallei zijn. Je doet de universiteit tekort als je het succes slechts laat afstralen op de 35.000 inwoners van Wageningen, terwijl de 330.000 inwoners van de FoodValley er profijt van kunnen hebben.

Succesvolle regio's in de wereld hebben hun succes te danken aan een sterke focus. Onze focus ligt voor onze voeten: Food. Door onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid met elkaar te verbinden hebben we goud in handen.

Welk belang heeft Ede bij

samenwerking in de regio?

Ede kan kiezen om een mooie plaats te blijven aan de Ginkelse Heide, of het centrum voor voedseltechnologie en agribusiness in de wereld. Dat eerste kan Ede alleen, je heb er alleen de Ginkelse Heide voor nodig. Dat tweede kan Ede alleen maar in FoodValley verband.

Welke rol heeft de gemeenteraad op de samenwerking?

De raad kan de samenwerking stimuleren maar ook blokkeren. Food is aangewezen als één van de topsectoren van ons land. We hebben nu de kans om onze regio op de Europese kaart te zetten. Die kans blijft niet decennialang voortduren. Het is iets als ‘het juiste onderwerp, op de juiste tijd in de juiste regio’. Het vraagt om focus van de raad. Als je alles regionaal wilt regelen, raakt de regio en de regio-organisatie overbelast. Voor je het weet zijn we vergeten dat het ging om Food en Agribusiness. We moeten de focus scherp houden. Liever eerst een paar successen boeken op economisch-, infrastructureel- en arbeidsmarktterrein, dan meteen alle regionale thema’s uit te diepen.

Wat vindt u belangrijk dat ondernemers en inwoners weten van Regio FoodValley?

Veel bedrijven zijn ‘toevallig’ in deze regio terecht gekomen. Soms vanwege bereikbaarheid, vaker door historische banden. De meeste bedrijven hebben een missie en een visie, waar ze naar toe willen. Ik zou ze willen uitdagen om aan die visie toe te voegen wat zij voor de Regio FoodValley willen gaan betekenen. In de trits People, Planet en Profit, hebben de eerste twee alles te maken met de plaats van productie, vul dat eens in.

En voor inwoners, heb ik één advies: geniet van de plek waar je woont en je (klein)kinderen opgroeien. En let eens op wat je koopt, made in FoodValley is uiteindelijk ook in je eigen belang.

De Stelling

Stef van der Klok

Raadslid VVD gemeente Ede, Lid

regiocommissie Regio FoodValley

Wat is uw visie op samenwerking van de acht gemeenten in Regio FoodValley?

Het Rijk wil alleen nog maar in regio’s investeren met de meeste economische groei. De kenniseconomie is sterk in opkomst. Centraal in de Regio FoodValley staat de verbinding met de kennisas van WO, HBO en MBO in Wageningen, Ede, Veenendaal en Barneveld, met haar kennis- en opleidingsclusters, rond FOOD en AGRIBUSINESS. Open innovatie, de samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) vormen daarbij de rode draad. Universiteit Wageningen UR speelt daarbij een belangrijke rol. Zij heeft wereldwijd grote internationale betekenis en allure op het gebied van de voedsel- en productieketen.

Wat zijn volgens u de sterke punten van Regio FoodValley?

Wageningen UR is de enige universiteit in Nederland die zich primair bezig houdt met de voedsel en productieketen en dat maakt haar uniek. Dat moet leiden tot economische groei, bereikbaarheid uit binnen- en buitenland, aantrekkingskracht op kenniswerkers en hoogwaardige voorzieningen voor wonen, werken en studeren. Veel zal de komende jaren door de samenwerking verder vorm moeten worden gegeven, want we staan pas aan de vooravond. Daarbij ligt het accent op ruimtelijk-economisch beleid, dat zich richt op de kennisas en op alle factoren voor een goed woon- en vestigingsklimaat.

Welk belang heeft Ede bij samenwerking in de regio?

Ede heeft de afgelopen decennia veel werkgelegenheid verloren. Voorbeelden zijn: NOBO, ENKA (industrie) en Defensie (Koninklijke Landmacht). De grootste sectoren nu in onze gemeente zijn handel en dienstverlening, waarbij de branches gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening en detailhandel/automotive opvallend veel werkgelegenheid bieden. Bijzonder is dat veel jonge mensen komen studeren in onze gemeente (Christelijke Hogeschool Ede) of in Wageningen (Universiteit) en na het afronden van hun studie weer vertrekken. Wil onze gemeente economisch vitaal blijven, dan zullen we meer hoogopgeleiden (kenniswerkers) moeten vasthouden door het bieden van werkgelegenheid, woningaanbod en goede (regionale) voorzieningen: zoals winkels, horeca, cultuur en onderwijs. Daarmee maakt de combinatie met onze mooie natuur (heide en bossen) ons als regio onderscheidend.

Welke rol heeft de gemeenteraad op de samenwerking?

Bij de totstandkoming van de bovenlokale samenwerking is langdurig gesproken over het organisatiemodel. Besloten is dat de gemeenteraden blijven meepraten aan de voorkant. In juni 2011 is de strategische agenda vastgesteld. In februari 2012 het uitvoeringsprogramma. Nu komt de echte uitdaging en dat is implementatie van de programma’s. De kadernota economie in Ede is toe aan herijking. Ede kent veel gemengde bedrijventerreinen. Het toekomstige vestigingsbeleid in de regio zal meer geënt moeten worden op het aantrekken van food gerelateerde bedrijven. Deze positionering zal leiden tot scherpere keuzes.

Wat vindt u belangrijk dat de ondernemers en inwoners weten van Regio FoodValley?

Kennisregio FoodValley zal haar voordelen regionaal moeten vertalen op het gebied van wonen, werken, ondernemen, studeren en recreëren. Dit geldt voor zowel ondernemers, inwoners als voor bezoekers. Ook de lobby naar de landelijke politiek, naar het (internationale) bedrijfsleven dient te worden ingezet. Versterking van het imago van FoodValley kan worden bereikt door de Vallei te visualiseren middels “bebording” als men de regio binnen rijdt per fiets, auto of trein. De komende jaren zullen ondernemers en inwoners van de regio gevraagd worden om beleid mee te helpen ontwikkelen.

delen:

Vallei Business nr 6 2011

Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by