Gemeente Ede

Magazines | Vallei Business nr 6 2011

De economie is

van iedereen

Angelique Gerritsen, Sander van de Pol en Dick Voorwinde zijn de accountmanagers van de gemeente. Zij geven invulling aan de veranderende rol van de overheid naar het bedrijfsleven toe. “Voorheen trad de gemeente vooral reactief op als er vragen van ondernemers kwamen”, stelt Angelique vast. “Dat is nu helemaal anders. Wij hebben een functie die meer gericht is op communicatie. We zoeken de bedrijvigheid en het onderwijs juist op en brengen ze met elkaar in contact. De gedachte erachter is dat de economie niet iets van de gemeente alleen is, maar het is van iedereen. Achter een bureau zitten en wachten tot de telefoon gaat, is verleden tijd. Wij zijn een partner geworden voor ondernemers en laten ons gezicht zien.”

Accountmanagement is onderdeel van het programma Economie dat door de gemeenteraad wordt opgesteld. De invulling van het programma is gezamenlijk met de marktpartijen opgepakt. Sander: “Als gemeente kan je beleid maken en bedenken wat je belangrijk vindt. De vraag is alleen of daar echt behoefte aan is. Wij vroegen het bedrijfsleven zelf waar de behoefte lag en we hebben ze uitgenodigd om mee te denken over de koers die we willen gaan varen. De ondernemers hebben een stem gekregen en dat is heel positief ontvangen.”

“De binnenstad is een mooi voorbeeld van hoe je samen een visie ontwikkeld”, zegt Dick. “In de Toekomstvisie 2025 staat een levendig centrum als één van de speerpunten beschreven. Om het ook echt van de grond te krijgen, zijn we met alle betrokken partijen in gesprek gegaan. Het winkelen van nu en in de toekomst is totaal anders dan tien jaar geleden. Er wordt nu meer recreatief gewinkeld in Ede-centrum. Naast winkels is er behoefte aan aanvullende functies zoals leisure, cultuur en winkelondersteunende horeca. Wanneer je daar invulling aan wilt geven, moet je dat samen doen.”

Citymarketing

Het accountmanagement geeft de gemeente een gezicht door het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Vanuit de ondernemers was de wens groot om elkaar beter te leren kennen en met elkaar in contact te komen. Angelique: “De bijeenkomsten zijn de beste manier om jezelf en anderen te leren kennen. Wij vergroten zo ook ons netwerk en de bedrijven onderling komen met elkaar in aanraking. Veel van de zaken waar wij mee bezig zijn, komen eerst ter sprake tijdens zo’n netwerkbijeenkomst. Daar worden de discussies gevoerd en komen de ideeën op tafel. Wij nemen dat mee naar het gemeentehuis en kunnen een realistisch beeld scheppen over het te voeren beleid.”

Citymarketing en communicatie zijn voor de gemeente Ede belangrijke instrumenten voor het programma Economie. De accountmanagers gaan naar buiten en profileren zich als het gezicht en aanspreekpunt namens de gemeente. “We zien het als onze taak om één aanspreekpunt voor ondernemers te hebben. We kennen inmiddels veel ondernemers persoonlijk en die weten ons te vinden met hun vragen. Wij kijken welke mogelijkheden er binnen de organisatie zijn om die vragen te beantwoorden en begeleiden onze klanten naar de juiste personen. Als gemeente wil je de bedrijvigheid zo goed mogelijk faciliteren en het ondernemersklimaat gezond houden. Wij zitten als accountmanagement tussen de gemeente en de ondernemers, zijn de ogen en oren voor beide partijen.”

Een veelgehoorde klacht is de regeldruk die te hoog is. Ook daar wil Ede verandering in brengen als het mogelijk is. Vaak is het onvermijdelijk wettelijk procedures te volgen wanneer bedrijven zaken willen veranderen, maar ook daarin staat het team klaar om te adviseren en assisteren. Dick: “Uiteraard is het onze taak als gemeente om landelijke wetgeving uit te voeren, maar we zijn er duidelijk en ondersteunend in ten opzichte van de ondernemers en kunnen in een gesprek ook aangeven waarom een procedure gevolgd moet worden en hoe lang dat gaat duren. We brengen de ondernemer in contact met de juiste afdelingen en personen zodat de ondernemer niet zelf hoeft uit te zoeken waar en bij wie hij moet zijn. Alles wordt dus via één ingang aan het rollen gebracht en dat scheelt veel tijd en moeite.”

Inzicht

De accountmanagers kunnen al spreken van een succesvolle aanpak. Het bedrijfsleven is enthousiast, komt met adviezen en zit aan tafel om mee te denken. “Dat is het leuke”, zegt Sander tot slot. “De afgelopen drie jaar is het bij ons steeds drukker geworden en we merken dat we door de ondernemers als het gezicht en aanspreekpunt van de gemeente worden gezien. De zaken die we nu oppakken worden serieus genomen en we zitten als partner met de bedrijven aan tafel om te sparren. We zitten in een proces dat zich altijd verder ontwikkeld en continu veranderd. Wat nu goed is, hoeft over tien jaar niet meer actueel te zijn. Inspelend op die veranderingen en met voortschrijdend inzicht komen we gezamenlijk verder.

Wat kan de gemeente voor een ondernemer betekenen? Deze vraag stelde de gemeente Ede zich en besloot actief betrokken te raken bij het ontwikkelen van een goed ondernemersklimaat. Drie accountmanagers namen de taak op zich om de samenwerking te zoeken met bedrijfsleven en onderwijs.

Vlnr: Angelique Gerritsen, Dick Voorwinde, Sander van de Pol

delen:

Vallei Business nr 6 2011

Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by