Rabobank Vallei en Rijn Coöperatiefonds

Magazines | Vallei Business nr 6 2011

Coöperatiefonds geeft stichtingen en verenigingen uit deze regio een ‘boost’

Rabobank: van taptoe tot speeltoestel

Rabobank Vallei en Rijn heeft vanuit het Coöperatiefonds bijdragen toegekend aan zeven organisaties uit onze regio. Uit handen van directievoorzitter

Barry van de Lagemaat ontvingen zij de cheques op de hoofdvestiging van de Rabobank in Ede. Dankzij de bijdragen van de bank kunnen projecten in onze regio ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Belangrijke rol voor Ledenraad

Barry van de Lagemaat: “Het Coöperatiefonds van Rabobank Vallei en Rijn is bedoeld om sociaal-maatschappelijke, culturele en innovatieve projecten van verenigingen en stichtingen uit deze regio een ‘boost’ te geven. Uiteindelijk moet de bijdrage van de Rabobank de doorslag geven dat een initiatief ook daadwerkelijk van de grond komt.” Een belangrijke rol in de beoordeling is weggelegd voor de Ledenraad. Vier keer per jaar beoordelen deze leden van Rabobank Vallei en Rijn de ingediende projecten.

Breed scala

De bestuursleden namen vol trots hun cheque in ontvangst. Daarnaast kregen zij de ruimte om een presentatie te geven over hun initiatief. Een breed scala aan projecten kwam naar voren, met soms ontroerend mooie verhalen. Zo kan Netwerk Dien je Stad uit Ede met de toegekende

€ 5.000,- mensen hulp bieden die zelf geen sociaal netwerk hebben. In het bijzonder zet een grote groep jongeren zich hiervoor in. Zij geven bijvoorbeeld de tuin van ouderen een winterbeurt of helpen een alleenstaande moeder bij het verzorgen van haar kleine kinderen. Mannenkoor Voice-Male treedt dankzij een bijdrage van € 3.500,- in het vervolg op in nieuwe koorkleding. En dankzij het Coöperatiefonds kan ook de komende drie jaar de Airborne Taptoe Ede georganiseerd worden. Inmiddels is dit culturele event in Ede een begrip. De stichting ontving een bedrag van € 15.000,-.

Uw project

Als coöperatieve bank steunt Rabobank Vallei en Rijn met een deel van haar winst jaarlijks zo’n 40 projecten. Voor veel stichtingen en verenigingen is het niet altijd mogelijk hun ideeën en projecten te realiseren. Door middel van het Coöperatiefonds kan soms net die extra hulp geboden worden. Ook projecten van verenigingen en stichtingen die gevestigd zijn in onze regio, maar activiteiten daarbuiten hebben, komen in aanmerking voor een bijdrage. Heeft uw project ook dat steuntje in de rug verdiend? Ga dan naar www.rabobank.nl/vr en kijk onder ‘Coöperatiefonds’.

Naam stichting Bijdrage Doel

Stichting De Vrolijkheid Wageningen € 5.000,- Jongerenproject AZC Wageningen

Mannenkoor Voice-Male € 3.500,- Aanschaf nieuwe koorkleding

Stichting Other Wise Wageningen € 3.000,- Organisatie iWeeks in Wageningen

CNS Prins Floris Ede € 7.000,- Aanschaf nieuw speeltoestel voor school en buurt

Jeugdsportfonds Veenendaal en Rhenen € 7.250,- Sportstimulering voor kinderen in Rhenen en Veenendaal

Stichting Promotie Ede € 15.000,- Organisatie Airborne Taptoe Ede 2013-2015

Stichting Tijd voor Actie € 5.000,- Netwerk Dien je Stad

delen:

Vallei Business nr 6 2011

Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by