Innius: Machines, energie en de eed auditplicht

Magazines | Vallei Business nummer 6 2019Energiebeheer is een thema dat hoog op de agenda staat bij producerende bedrijven. Want wie wil zijn primaire productieprocessen niet efficiënter, kwalitatief beter en duurzamer inrichten? Zeker met het oog op de EED auditplicht. Een energiemonitoringssysteem kan de sleutel zijn tot flinke besparingen. Maar hoe werkt zo’n systeem? Voldoe je daarmee automatisch aan de EED auditplicht? En welke subsidies zijn er voor energieonderzoek? In deze artikel maken wij je wegwijs in energiebeheer.

ENERGIEMONITORING IN HET KORT

Energiemonitoring geeft inzicht in het energieverbruik en de energiekosten van jouw machines. Om het productieproces aan te sturen en te monitoren worden sensoren geplaatst. Het gebruik van deze sensoren biedt veel mogelijkheden met betrekking tot het monitoren en analyseren van de energiestromen. Een logische aanpak is om eerst de energiebronnen en de bijbehorende meetpunten (sensoren) te bepalen. De meetpunten van de energiestromen worden vervolgens tot op het gewenste niveau in kaart gebracht. Daarna worden deze meetpunten gekoppeld aan het energiemonitoringssysteem, waardoor er een gedetailleerd real-time inzicht ontstaat van uw energieverbruik en CO2 footprint. Bij Innius wordt dit inzicht via apps met slimme KPI’s en eenvoudige dashboards aan u getoond. Afwijkingen kunnen eenvoudig worden gelokaliseerd. Doormiddel van doelgerichte analysestudies wordt er een continu optimalisatieproces op gang gebracht waarbij de focus wordt gelegd op het reduceren van het energieverbruik. De resultaten die hieruit volgen, kunnen omgezet worden in verbetermaatregelen voor de organisatie. Dat moet leiden tot een lager energieverbruik en minder CO2-uitstoot. De effecten van de verbetermaatregelen worden inzichtelijk gemaakt in het energiemonitoringssysteem.

WAT IS DE EED ENERGIE-AUDIT?
De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte. Sinds 1 juli 2019 kunt u uw energie-auditverslag digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit moet vier jaar na indiening van uw vorige energie-auditverslag, maar uiterlijk op 31 december 2020.

IS MIJN ONDERNEMING AUDITPLICHTIG?
U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit): 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

BEDRIJVEN MJA/MEE
Ook de EED Energie-auditplichtige bedrijven die vallen onder de MJA- en MEE-convenanten moeten een auditverslag indienen. Dit moeten zij uiterlijk op 31 december 2020 doen. Tot dusver waren deze bedrijven vrijgesteld van de audit, maar de convenanten lopen af.

WETCHECKER ENERGIEBESPARING
Of uw onderneming inderdaad EED Energieauditplichtig is, kunt u ook nagaan via de online Wetchecker energiebesparing van de RVO. Deze geeft een onafhankelijk inzicht in de energiebesparingsverplichtingen voor bedrijven.

WAAR MOET DE AUDIT AAN VOLDOEN?
De richtlijn schrijft voor dat: Er een schematisch overzicht komt van alle energiestromen. De belangrijkste factoren beschreven worden die het energieverbruik beïnvloeden. Er een overzicht moet worden opgesteld van het besparingspotentieel met de bijbehorende maatregelen. De rapportages moeten worden gedeeld met de gemeente en/of de omgevingsdienst. Deze zal de rapportage toetsen op de punten uit de checklist van de RVO. Met een energiemonitoringssysteem zoals Innius smart energy brengt u eenvoudig alle energiestromen en bijbehorende data in kaart.

WELKE SUBSIDIES ZIJN ER VOOR ENERGIEONDERZOEK EN PROCESOPTIMALISATIE?
Mocht u opzien tegen energiebesparende investeringen, dan zijn er mogelijk interessante regelingen voor zowel fysieke investeringen als voor de inzet van een externe deskundige. Vaak worden die potjes nog maar weinig gevonden en gebruikt. Het is mogelijk dat van de populairste regelingen in december de inschrijftermijn is verstreken, of er is geen budget meer. In januari worden vaak weer nieuwe regelingen gepubliceerd. Zowel op nationaal als provinciaal niveau zijn er subsidiemogelijkheden. Vaak zijn de provinciale regelingen wat toegankelijker dan de grote nationale regelingen. Hieronder enkele voorbeelden van mogelijk toepasbare regelingen:

  • REGELINGEN INZET EXTERNE DESKUNDIGE (VOOR O.A. BIJVOORBEELD ENERGIEONDERZOEK, PROCESOPTIMALISATIE OF DIGITALISERING)
    Overijssel: subsidie haalbaarheidsstudie energiebesparing (www.overijssel.nl/loket/subsidie/ milieu-energie/haalbaarheidsstudies/) Friesland: subsidie opstellen procesoptimalisatieplan of innovatie in verduurzaming processen (www.snn.nl/vf) Overijssel: subsidie energieonderzoek & energiebesparende maatregelen (www.overijssel.nl/ loket/subsidie/milieu-energie/energiebesparende/) 
  •  
  • REGELINGEN VOOR FYSIEKE INVESTERINGEN N.A.V. ENERGIEMONITORING Energie-investeringsaftrek (EIA) Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) – tijdelijk gesloten tot voorjaar 2020 Overijssel: subsidie investeringen hernieuwbare energie / energiebesparing Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) – tijdelijk gesloten tot voorjaar 2020 Overijssel: subsidie investeringen hernieuwbare energie / energiebesparing (www.overijssel.nl/ loket/subsidie/milieu-energie/hernieuwbare-energie/)


MEER WETEN? Wilt u meer weten over energiebeheer, de EED auditplicht en subsidies voor uw bedrijf? Dan neem contact op met Innius voor een vrijblijvend adviesgesprek; via de website www.innius.com of bel ons op 0318 701 832

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement