Overleven en onderscheiden

Magazines | Vallei Business nr 5 2014

Overleven en

onderscheiden

Veel bedrijven verkeren al jaren in zwaar weer. En hoewel er nu duidelijk tekenen van economisch herstel zichtbaar worden, kunnen we verwachten dat de hoogtijdagen van voor de crisis nog een tijd op zich laten wachten. Om te overleven moeten bedrijven hun businessmodel tegen het licht houden en manieren vinden om zich scherper te onderscheiden. Evert Jan van Hasselt helpt bedrijven met zijn Dolfijn Cocreators die slag te maken.

Dat begint al met de eigen organisatie. Evert Jan van Hasselt legt uit: “Dolfijn Cocreators is geen organisatie in de traditionele zin van het woord. We zijn een netwerk van gedreven professionals, die in los-vaste verbanden samenwerken rondom een casus van een klant. De harde kern bestaat uit vier personen, met daaromheen een grote groep professionals met zeer uiteenlopende expertises. Daardoor kunnen we in alle gevallen de benodigde kwaliteiten opschalen.”

Kanteling

Zo helpen ze bijvoorbeeld een ICT-bedrijf met een complete kanteling. Dit bedrijf bouwde complexe webapplicaties voor zorgverzekeraars en gemeenten. Een lastige markt waar met name kleinere leveranciers zich maar moeizaam staande houden in het geweld van consolidatie en standaardisatie. “Nadere analyse van dit bedrijf liet zien dat zij een zelfgemaakte omgeving gebruikte om webapplicaties te bouwen. Deze omgeving bleek goud waard omdat zij ook voor andere bedrijven heel bruikbaar is! Wij helpen dit bedrijf aan de ene kant om hun systeem klaar te maken om als product in de markt te zetten. En aan de andere kant creëren we daadwerkelijke afzetmogelijkheden voor dit systeem in de markt.”

Spreker en

sparringpartner

Van Hasselt zelf is de strategisch denker binnen het netwerk. Hij heeft zeer vernieuwende ideeën over hoe organisaties kunnen functioneren en hoe mensen met elkaar kunnen samenwerken. “Kijk maar naar de deeleconomie. Daar zie je de traditionele leverancier-afnemer relatie vervagen. Afnemers worden tegelijk leverancier. En er ontstaat een derde rol: die van facilitator. Die creëert een omgeving waarbinnen mensen onderling zaken uitwisselen en op die manier waarde creëren.”

Van Hasselt is een graag geziene spreker, die aan de hand van heldere voorbeelden laat zien hoe ons businesslandschap aan het verschuiven is. Daarnaast treedt hij geregeld op als sparringpartner voor directie- en strategieteams. Door het inbrengen van zijn denkbeelden ontstaat heel andere denklijnen, waardoor compleet nieuwe businessmodellen in beeld komen.

De tuinman als metafoor

Samen met Pauline Romanesco schreef Van Hasselt het boek 'Van CEO naar tuinman', dat eerder dit jaar bij Uitgeverij Business Contact is verschenen. Hierin beschrijven zij een nieuwe organisatievorm, die ze een ecosysteem voor business zijn gaan noemen. Hierin werken mensen op organisch wijze samen. Inspiratie hiervoor haalden de auteurs uit hoe mieren in een mierenkolonie samenwerken.

In het boek gaan ze vervolgens op zoek naar een nieuw soort leiderschap dat nodig is binnen zo'n ecosysteem. “Een dergelijke vorm van leiderschap bleek veel meer verwantschap te hebben met de manier waarop een tuinman zijn tuin bewerkt, dan met de werkwijze van een traditionele CEO. De tuinman geeft geen opdrachten, die trekt de planten niet eigenhandig uit de grond. In plaats daarvan zorgt hij voor optimale omstandigheden. Hij geeft water en bemest en snoeit hier en daar. Maar het feitelijke groeien laat hij aan de planten zelf over. Die doen het feitelijke werk geheel op hun eigen wijze.”

Commercieel vastgoed

Het principe van een ecosysteem is Van Hasselt vanuit zijn netwerk onder andere gaan toepassen in de wereld van commercieel vastgoed. Daar is sprake van toenemende leegstand. “Onze klant heeft in 2013 een nieuw winkelpand in Veenendaal opgeleverd. De helft daarvan, 3.000m2, staat na ruim een jaar nog steeds leeg zonder uitzicht op huurders. De traditionele wijze van opdelen in afzonderlijke winkelunits en die vervolgens verhuren, blijkt niet meer te werken.”

Ze zijn een lans gaan breken voor een nieuwe aanpak. Door een aantal ondernemers bij elkaar te brengen, die met elkaar de totale ruimte gaan vullen met een gezamenlijk retailconcept, ontstaat een meer duurzame invulling van het vastgoed. Immers: als bij een traditioneel winkelpand een ondernemer stopt, staat er meteen een winkel leeg. Een retailconcept volgens het principe van een ecosysteem draait gewoon door als één van de participanten uitstapt. En dat trekt veel sneller een nieuwe ondernemer aan dan een lege winkel.

Centraal thema

Belangrijk voor een ecosysteem is een centraal thema. “Voor deze klant zijn we op zoek gegaan naar een thema dat bij Veenendaal past. Om te beginnen maakt Veenendaal onderdeel uit van de regio FoodValley. Binnen FoodValley profileert Veenendaal zich als ICT Stad. Daarnaast heeft Veenendaal de eerste pilot met 'Het Nieuwe Winkelen' uitgevoerd. Door deze elementen samen te voegen kwamen we uit op een 'Local Food Marktplaats' als centraal thema.”

Vervolgens zijn ze op zoek gegaan naar ondernemers die interesse hadden om mee te doen aan zo’n nieuw retailconcept. Die hebben ze in een creatieve brainstorm laten nadenken over hoe dit retailconcept er in de praktijk uit zou kunnen zien. “Daar kwamen heel mooie beelden uit! Geen traditionele winkelformule, maar een innovatieve omgeving waar voedselproducenten, consumenten, horecamensen etc. in co-creatie met elkaar met voeding aan de slag gaan. En prachtig om te zien hoe gedurende de brainstorm de energie bij de deelnemende ondernemers steeds meer toenam.”

Zonnige toekomst

Van Hasselt ziet veel kansen voor zijn Dolfijn Cocreators. “Gedwongen door de crisis hebben veel bedrijven moeten snijden. Dat is met name ten koste gegaan van hun innovatief vermogen. Op dit moment zien steeds meer organisaties de noodzaak tot innoveren, maar vaak zijn zij daar niet goed meer toe in staat. Wij helpen ze daarbij, waardoor de vitaliteit in de organisatie terugkeert en ze weer een zonnige toekomst tegemoet gaan.”

Het kernteam van Dolfijn Cocreators bestaat uit:

Evert Jan van Hasselt

Rob de Moor

Bertil Schaart

Rob Schilperpoort

Dat begint al met de eigen organisatie. Evert Jan van Hasselt legt uit: “Dolfijn Cocreators is geen organisatie in de traditionele zin van het woord. We zijn een netwerk van gedreven professionals, die in los-vaste verbanden samenwerken rondom een casus van een klant. De harde kern bestaat uit vier personen, met daaromheen een grote groep professionals met zeer uiteenlopende expertises. Daardoor kunnen we in alle gevallen de benodigde kwaliteiten opschalen.”

Kanteling

Zo helpen ze bijvoorbeeld een ICT-bedrijf met een complete kanteling. Dit bedrijf bouwde complexe webapplicaties voor zorgverzekeraars en gemeenten. Een lastige markt waar met name kleinere leveranciers zich maar moeizaam staande houden in het geweld van consolidatie en standaardisatie. “Nadere analyse van dit bedrijf liet zien dat zij een zelfgemaakte omgeving gebruikte om webapplicaties te bouwen. Deze omgeving bleek goud waard omdat zij ook voor andere bedrijven heel bruikbaar is! Wij helpen dit bedrijf aan de ene kant om hun systeem klaar te maken om als product in de markt te zetten. En aan de andere kant creëren we daadwerkelijke afzetmogelijkheden voor dit systeem in de markt.”

Spreker en

sparringpartner

Van Hasselt zelf is de strategisch denker binnen het netwerk. Hij heeft zeer vernieuwende ideeën over hoe organisaties kunnen functioneren en hoe mensen met elkaar kunnen samenwerken. “Kijk maar naar de deeleconomie. Daar zie je de traditionele leverancier-afnemer relatie vervagen. Afnemers worden tegelijk leverancier. En er ontstaat een derde rol: die van facilitator. Die creëert een omgeving waarbinnen mensen onderling zaken uitwisselen en op die manier waarde creëren.”

Van Hasselt is een graag geziene spreker, die aan de hand van heldere voorbeelden laat zien hoe ons businesslandschap aan het verschuiven is. Daarnaast treedt hij geregeld op als sparringpartner voor directie- en strategieteams. Door het inbrengen van zijn denkbeelden ontstaat heel andere denklijnen, waardoor compleet nieuwe businessmodellen in beeld komen.

De tuinman als metafoor

Samen met Pauline Romanesco schreef Van Hasselt het boek 'Van CEO naar tuinman', dat eerder dit jaar bij Uitgeverij Business Contact is verschenen. Hierin beschrijven zij een nieuwe organisatievorm, die ze een ecosysteem voor business zijn gaan noemen. Hierin werken mensen op organisch wijze samen. Inspiratie hiervoor haalden de auteurs uit hoe mieren in een mierenkolonie samenwerken.

In het boek gaan ze vervolgens op zoek naar een nieuw soort leiderschap dat nodig is binnen zo'n ecosysteem. “Een dergelijke vorm van leiderschap bleek veel meer verwantschap te hebben met de manier waarop een tuinman zijn tuin bewerkt, dan met de werkwijze van een traditionele CEO. De tuinman geeft geen opdrachten, die trekt de planten niet eigenhandig uit de grond. In plaats daarvan zorgt hij voor optimale omstandigheden. Hij geeft water en bemest en snoeit hier en daar. Maar het feitelijke groeien laat hij aan de planten zelf over. Die doen het feitelijke werk geheel op hun eigen wijze.”

Commercieel vastgoed

Het principe van een ecosysteem is Van Hasselt vanuit zijn netwerk onder andere gaan toepassen in de wereld van commercieel vastgoed. Daar is sprake van toenemende leegstand. “Onze klant heeft in 2013 een nieuw winkelpand in Veenendaal opgeleverd. De helft daarvan, 3.000m2, staat na ruim een jaar nog steeds leeg zonder uitzicht op huurders. De traditionele wijze van opdelen in afzonderlijke winkelunits en die vervolgens verhuren, blijkt niet meer te werken.”

Ze zijn een lans gaan breken voor een nieuwe aanpak. Door een aantal ondernemers bij elkaar te brengen, die met elkaar de totale ruimte gaan vullen met een gezamenlijk retailconcept, ontstaat een meer duurzame invulling van het vastgoed. Immers: als bij een traditioneel winkelpand een ondernemer stopt, staat er meteen een winkel leeg. Een retailconcept volgens het principe van een ecosysteem draait gewoon door als één van de participanten uitstapt. En dat trekt veel sneller een nieuwe ondernemer aan dan een lege winkel.

Centraal thema

Belangrijk voor een ecosysteem is een centraal thema. “Voor deze klant zijn we op zoek gegaan naar een thema dat bij Veenendaal past. Om te beginnen maakt Veenendaal onderdeel uit van de regio FoodValley. Binnen FoodValley profileert Veenendaal zich als ICT Stad. Daarnaast heeft Veenendaal de eerste pilot met 'Het Nieuwe Winkelen' uitgevoerd. Door deze elementen samen te voegen kwamen we uit op een 'Local Food Marktplaats' als centraal thema.”

Vervolgens zijn ze op zoek gegaan naar ondernemers die interesse hadden om mee te doen aan zo’n nieuw retailconcept. Die hebben ze in een creatieve brainstorm laten nadenken over hoe dit retailconcept er in de praktijk uit zou kunnen zien. “Daar kwamen heel mooie beelden uit! Geen traditionele winkelformule, maar een innovatieve omgeving waar voedselproducenten, consumenten, horecamensen etc. in co-creatie met elkaar met voeding aan de slag gaan. En prachtig om te zien hoe gedurende de brainstorm de energie bij de deelnemende ondernemers steeds meer toenam.”

Zonnige toekomst

Van Hasselt ziet veel kansen voor zijn Dolfijn Cocreators. “Gedwongen door de crisis hebben veel bedrijven moeten snijden. Dat is met name ten koste gegaan van hun innovatief vermogen. Op dit moment zien steeds meer organisaties de noodzaak tot innoveren, maar vaak zijn zij daar niet goed meer toe in staat. Wij helpen ze daarbij, waardoor de vitaliteit in de organisatie terugkeert en ze weer een zonnige toekomst tegemoet gaan.”

Het kernteam van Dolfijn Cocreators bestaat uit:

Evert Jan van Hasselt

Rob de Moor

Bertil Schaart

Rob Schilperpoort

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement