Minster Schultz van Haegen start testfase WEpods

Magazines | Vallei Business nr 1 2016

Minister Schultz van Haegen start testfase zelfrijdende voertuigen WEpods

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft 28 januari het startschot gegeven voor de testfase van de WEpods, die sinds kort op de Wageningen Campus rijden. “Met de WEpod beginnen we aan een volstrekt nieuwe etappe in de ontdekkingsreis die Nederland is begonnen om het vervoer soepeler, veiliger en schoner te maken”, aldus de minister.

Bij een succesvolle testfase breidt de route van het voertuig zich stapsgewijs verder uit, over de KennisAs, naar intercitystation Ede-Wageningen. Gelderland is daarmee de eerste regio waar zelfrijdende voertuigen voor langere tijd op de openbare weg gaan rijden gemixt met ander verkeer.

Kennisontwikkeling

Naast de ontwikkeling van de techniek in en om het voertuig zelf wordt er in deze testfase ook gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van certificering, verzekering, aansprakelijkheid, gedrag van mensen, wegbeheer en inrichting en wetgeving. Onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden werken samen aan deze kennisontwikkeling op allerlei vlakken.

De provincie Gelderland, initiatiefnemer van de pilot, geeft hiermee aan dat er serieus werk wordt gemaakt van haar ambities voor nieuwe, flexibele, duurzame en sociale mobiliteit. Gedeputeerde Conny Bieze: “Mensen zullen altijd willen blijven reizen. Alleen de manier waarop gaat veranderen. Dat is zeker. Door deze pilot kunnen we de toekomst helpen vormen. Dit initiatief draagt bij aan het ontstaan van nieuwe vormen van openbaar vervoer.”

Minister Schultz sluit zich hierbij aan: “We zetten met dit project nieuwe stappen naar zelfrijdend vervoer in de praktijk. Alleen door de praktijk op te zoeken kunnen we nieuwe kennis op doen, niet alleen technische kennis maar ook kennis over veiligheid, aansprakelijkheid en privacy. Dit vergroot ook de economische kansen van onze automotive sector.” 

Toekomst

De WEpods gaan op de openbare weg rijden tussen het ‘normale’ verkeer en hebben geen bestuurder. Een 'controlroom' houdt toezicht op het voertuig en op de veiligheid, maar neemt het stuur niet over. Vooralsnog is er ook een steward in het voertuig die de gasten begeleidt. De WEpods rijden op een vast traject en vervoeren mensen op de Campus van Wageningen UR en passagiers van de Universiteit naar station Ede-Wageningen. Het systeem kan op termijn uitbreiden naar meer trajecten en naar andere regio’s in Nederland. Zo kan het systeem leiden tot een kwaliteitssprong naar een meer flexibel openbaar vervoer. n

Informatie: www.wepods.nl

Vervoer

CHE en ROCA12 betrokken bij WEPods

Drie vierdejaars studenten Bedrijfskunde die het afstudeerprofiel Innovatieve Bedrijfskunde volgen aan Chirstelijke Hogeschool Ede (CHE) zijn sinds november actief voor het project WEpods. Tot eind mei zijn zij bezig met de afstudeeronderzoeken, welke in het teken staan van (de periode na) de 2e fase, waarin een nieuw consortium het project zal uitvoeren. Een groep derdejaars bedrijfskundestudenten van de Christelijke Hogeschool Ede is hier eveneens bij betrokken. Zij onderzoeken in samenwerking met de drie afstudeerders van de CHE vanuit verschillende invalshoeken vier toepassingsscenario’s voor de WEpods. Ook leerlingen van ROCA12 zijn aan de slag gegaan met de WEpods. Zo werd er een WEPod-challenge georganiseerd. Vierendertig studenten van verschillende technische opleidingen van ROC A12 werden met deze unieke challenge door de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG), waar ROC A12 onderdeel van is, uitgedaagd om het beste ontwerp te ontwikkelen voor de stalling van één van de twee WEpods. Bij het ter perse gaan van deze editie van Vallei Business was de winnaar nog niet bekend.

delen:

Vallei Business nr 1 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement