Duurzaam ondernemen met Van der Kooij Clean Technologies

Magazines | Vallei Business nr 1 2016

Sinds kort kent de Vallei-regio een nieuw bedrijf: Van der Kooij Clean Technologies in Veenendaal, een advies- en ingenieursbureau, gespecialiseerd in schone technologie. Niet alleen praten over duurzaam ondernemen, maar het ook doen. Vallei Business wilde graag meer over weten over deze bijzondere werkwijze en zocht contact met de oprichter, Aldert van der Kooij.

Al sinds zijn jeugd is Van der Kooij gefascineerd door chemie. “Van jongs af aan heb ik belangstelling voor de chemie”, vertelt Van der Kooij enthousiast. “Een opleiding in die richting lag dus voor de hand. Gaandeweg begon ik steeds meer geïnteresseerd te raken in milieuvraagstukken, die in de jaren ’70 en ’80 groot waren. Dáár zag ik met mijn chemisch-technische opleiding mijn toekomst liggen.”

Veel en brede ervaring

Direct na zijn militaire dienstplicht begon Van der Kooij als afgestudeerd HTS'er Chemische Technologie daarom 35 jaar geleden bij het toenmalige Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, onderdeel van Rijkswaterstaat. Hierdoor raakte hij betrokken bij diverse bijzondere projecten. Zo werkte hij mee aan projecten als beperking van de milieueffecten vanwege de Deltawerken en de Rijn-Scheldeverbinding, verdieping van de Westerschelde, afvalwaterzuivering van grote chemische industrieën, en het vinden van oplossingen voor vervuilde oppervlaktewateren en waterbodems. Dit bracht hem op het idee kennis van de chemie, milieu en toxicologie te gebruiken in een computermodel. Het resultaat waren de normen voor water en bodem. Met enige wijziging zijn die momenteel nog steeds in gebruik.

Na 10 jaar RIZA ging Van der Kooij bij DHV, nu Royal HaskoningDHV, in Amersfoort werken. Hij ontwikkelde, in teamverband met bedrijven, universiteiten en steun van de overheid, veel nieuwe milieutechnologie en werd geleidelijk aan het gezicht van het bedrijf voor milieu-innovatie. Vanwege zijn vakkennis leidde hij een onderzoek naar de toedracht en de gevolgen van de vliegramp Bijlmermeer en werd getuige-deskundige in de gelijknamige parlementaire enquête. Verder verkreeg hij verschillende patenten en in 2003 de publieksprijs ‘Ingenieur van het jaar’ van de Nederlandse Ingenieursverenging NIRIA vanwege al zijn bijdragen op het gebied van schone technologie en energie. Voorbeelden hiervan zijn bakstenen uit verontreinigd havenslib – de zogenaamde Kennemer Mop -, de ontwikkeling van nieuwe droogtechnologie en de ontwikkeling van schimmeltechnologie om onder andere PCB’s en dioxines af te breken en de ontwikkeling van technologie om afvalstoffen industrieel te scheiden en te verwerken tot nieuwe grondstoffen.

Vanwege de toenemende belangstelling voor duurzaamheid, richtte Van der Kooij zich steeds meer op de biobased economy, bio-energie en groene chemie. Hij ontwikkelde het systeem BioGis, wat de basis werd voor computermodellen om techniek en financiën van bio-energie en bioraffinage door te rekenen. Vele projecten zijn daarmee uitgevoerd, waaronder analyses in de provincies Utrecht en Gelderland. Voor het Kenniscentrum Plantenstoffen in Leiden en BioBase Westland leidde hij een groot project naar de haalbaarheid van bioraffinage van gewasresten uit de (glas)tuinbouw.

Schone technologie

In 2015 besloot Van der Kooij zelfstandig verder te gaan en richtte Van der Kooij Clean Technologies op. Van der Kooij heeft al veel opdrachten lopen, ook in het buitenland. De rechtbank Gelderland heeft hem benoemd tot technisch expert in een zaak op het gebied van mest vergisting.

Van der Kooij ziet grote mogelijkheden voor vergisting van mest tot biogas. Uit inmiddels verricht onderzoek heeft hij geconstateerd dat de regio FoodValley de grootste mestdichtheid heeft van Nederland. “Het moet dan ook goed mogelijk zijn om daar rendabel biogas uit te winnen en te gebruiken voor de opwekking van warmte, elektriciteit of groengas/aardgas”, belicht Van der Kooij.

Biogas

Van der Kooij is ook betrokken bij de voorbereiding van de realisatie van een installatie in de kop van Noord-Holland om resten uit de akker- en tuinbouw te vergisten tot biogas.

Verder bereidt hij met acht waterschappen, waaronder Vallei & Veluwe, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Wageningen Universiteit en Research, de CUMELA in Nijkerk en diverse bedrijven een methode voor om eiwitten en vezels te produceren uit maaisels van oevers en uit watergangen. Het doel hiervan is de kosten van het waterbeheer te reduceren door waardevolle grondstoffen te winnen. Van der Kooij heeft inmiddels in samenwerking met de WUR fysische chemische eigenschappen van water- en oeverplanten in een database verwerkt. “Met de database wordt bepaald welke combinaties van planten verwerkt kunnen worden, welke technologie nodig is en wat de businesscase is. Bij gebleken haalbaarheid wordt deze zomer een aantal praktijktesten uitgevoerd. Zo’n praktijktest bestaat uit het gebruik van mobiele installaties, die bijvoorbeeld op een boerenerf of bij een rioolwaterzuivering geplaatst worden en enkele tonnen planten verwerken. De vezels worden dan gebruikt om speciaal papier te maken, en de eiwitten in de veevoederindustrie. Als de proef slaagt, volgt opschaling”, aldus Van der Kooij.

Keramische industrie

Naast de biotechnologie is Van der Kooij betrokken bij innovatie in de keramische industrie. “Met de Kennemer Mop begon een langdurige samenwerking met de steenfabriek Zilverschoon Randwijk in Heteren. In feite was dit een samenwerking om bakstenen te gaan maken die voldoen aan het predicaat ‘duurzaam’. Sinds 2001 zijn veel proefproducties gemaakt. Uiteindelijk is het gelukt de ‘SilverStone’ te ontwikkelen.”

“Voordelen zijn onder meer dat tot nu toe niet bruikbare restmaterialen een toepassing met toegevoegde waarde krijgen en het resultaat er nog mooi uit ziet ook”, vervolgt hij. “Verder wegen de stenen minder. Dit scheelt in het transportgewicht (minder CO2) en is minder belastend is voor de mensen die er mee moeten werken. Marktpartijen, zowel in de afval- als in de bouwwereld, zijn enthousiast. Momenteel worden contractbesprekingen met hen gevoerd. De SilverStone wordt vanaf de zomer van 2016 geleverd. Verder wordt de steen gecertificeerd en geleverd onder NLBSB certificaat en CE certificaat.”

Van der Kooij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Hij ziet dat er steeds meer aandacht komt voor duurzame energie en duurzame materialen. En daar ligt nu precies zijn expertise. n

Meer weten over dit bijzondere bedrijf?

Van der Kooij Clean Technologies

Brederodelaan 68 - 3906 EJ Veenendaal

M +31 6 2909 8245 - aldert@vanderkooijct.nl

www.vanderkooijct.nl

Duurzaam ondernemen met Van der Kooij Clean Technologies

MVO

Volgens Aldert van der Kooij heeft de regio FoodValley de grootste mestdichtheid van Nederland.

Bakstenen uit restmaterialen

Bioraffinage van plantenresten

delen:

Vallei Business nr 1 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement